Ελληνικά

Η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελείται από τα εξής Τμήματα:

  • Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας & Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
  • Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων
  • Τμήμα Μουσείων και Ιστορικών Αρχείων

  Τα αντικείμενα της Διεύθυνσης είναι:

  • η ανάπτυξη των δημοσίων και διεθνών σχέσεων  του Πανεπιστημίου,  η προβολή στη δημοσιότητα της εκπαιδευτικής, επιστημονικής, ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και ο προγραμματισμός και η οργάνωση των επίσημων τελετών και των     επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του Ιδρύματος
  • η προβολή του έργου του Πανεπιστημίου στο εξωτερικό, η σύναψη διεθνών συμφωνιών και η συμμετοχή του Ιδρύματος στα ευρωπαϊκά και διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα