Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας για την περίοδο 2021-2027 και έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2021. Αντικατέστησε τα προγράμματα της Ε.Ε που κάλυπταν όλους τους τομείς της εκπαίδευσης: το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση –Erasmus, το Leonardo da Vinci, το Comenius, το Grundtvig, το Tempus κ.ά.

Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions/ΚΑ) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι:

  • Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων 
    Υποστηρίζει σχέδια κινητικότητας που παρέχουν στους δικαιούχους τη δυνατότητα να μετακινούνται σε μια άλλη συμμετέχουσα χώρα, με σκοπό να σπουδάσουν, να δουλέψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες. 

Η Βασική Δράση 1 / ΚΑ1 υλοποιείται σε δύο διαφορετικούς άξονες: 

Δράση Κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος
Οι χώρες οι οποίες αναφέρονται ως «χώρες του προγράμματος» και μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις του Erasmus+ είναι οι ακόλουθες: 
- οι 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία)*
- 7 χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σερβία  και Τουρκία)

*Η Ελβετία, αποτελεί εξαίρεση καθώς συμμετείχε στο παρελθόν στο πρόγραμμα Erasmus ως «χώρα του προγράμματος», ενώ πλέον συμμετέχει στο Erasmus+ ως χώρα-εταίρος και χρηματοδοτεί η ίδια την εξερχόμενη και εισερχόμενη κινητικότητα.

Διεθνής δράση Κινητικότητας μεταξύ χωρών του Προγράμματος και χωρών Εταίρων
Οι χώρες που αναφέρονται ως «χώρες εταίροι» συμμετέχουν σε ορισμένες δράσεις του προγράμματος υπό συγκεκριμένους όρους. Περισσότερα για αυτές τις χώρες και τις δυνατότητες συμμετοχής τους δείτε: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_el#tab-1-1 

Επίσης το πρόγραμμα Erasmus+ περιλαμβάνει: 

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελιδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) που αποτελεί την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ https://www.iky.gr/el/erasmusplus και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πρόγραμμα http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_el

 

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ έχοντας πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus+ 2021-2027 (Erasmus Charter for Higher education 2021-2027).

 

 

Institutional Erasmus Code: G ATHINE01  

Pic Number of the University: 999643007

Organisation ID (OID): E10208247

Στοιχεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στα αγγλικά  (Επωνυμία, Τραπεζικός Λογαριασμός, Στοιχεία Έκδοσης Τιμολογίου, Εκπρόσωποι του Ιδρύματος στη διαχείριση των προγραμμάτων κ.ά.) τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές στη συμπλήρωση εντύπων κατά τη διεξαγωγή των ερευνητικών προγραμμάτων. 


Erasmus+ App

Eφαρμογή Erasmus+ App, μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να δουν πληροφορίες για το πρόγραμμα, να ενημερωθούν για νέα και εκδηλώσεις της ESN, σε όλη την Ευρώπη, καθώς και να κάνουν χρήση σε checklists & tips για την κινητικότητά τους.
Η εφαρμογή Erasmus+ App διατίθεται δωρεάν σε Google Play & App Store.

Erasmus+ app presentation-1.pdf