Ελληνικά » Επικοινωνία

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας & Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Fax: 210 368 9702
email: publicrelations[at]uoa[dot]gr

Προϊσταμένη: Σ.-Α Σακελλαρίου 
Email: riasakel[at]uoa[dot]gr

  

Μαριάννα Λάππα

210 368 9733

mala[at]uoa[dot]gr

Ανδρονίκη Κρουσταλάκη

210 368 9725

nikru[at]uoa[dot]gr

Δέσποινα Θεοδοσίου

210 368 9689

dtheodosiou[at]uoa[dot]gr

Χαράλαμπος Μαρουλάκης 

210 368 9723

mxaraleg[at]uoa[dot]gr

Φωτεινή Συγγελάκη

210 368 9748

fsyggelak[at]uoa[dot]gr

 

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 30, ΤΚ 106 79 Αθήνα
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.interel.uoa.gr


Τμήμα Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων

Ημέρες και Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 11:00 - 13:00 

Fax: 210 368 9720

Προϊσταμένη: Φωτεινή Φρύδα 
Τηλ.: 210 368 9713 
Email: ffryda[at]uoa[dot]gr

Ευθυμία Τσολακίδου
210 368 9698
Ελένη Ανέστη
210 368 9714
Μαργαρίτα Βλάσση
210 368 9715
Πολυξένη Δεληολάνη
210 368 9716
Δήμητρα Βελλινιάτη
210 368 9735
Αθηνά Καλαμάκη
210 368 9674
Αφροδίτη Βάσσου 210 368 9722 avassou[at]uoa[dot]gr
Μαρία Βαρδάκη 210 368 9731 mvardaki[at]uoa[dot]gr

 

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 30, ΤΚ 106 79 Αθήνα
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.interel.uoa.gr


ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 Προϊστάμενος: Ευάγγελος Παπούλιας

Τηλ.: 210 368 9510

Email: papoulias[at]elke.uoa[dot]gr

 

Eλένη Κίττα

210 368 9508

parousi[at]uoa[dot]gr

Μυρσίνη Πήχου

210 368 9502

mpihou[at]uoa[dot]gr

Ειρήνη Σαββανή

210 368 9505

esavvani[at]uoa[dot]gr

ΦαίηΤσίτου

210 368 9506

ftsitou[at]uoa[dot]gr

Ιωάννης Σκορδύλης

210 368 9504

 

Φωτεινή Φραγκάκη

210 368 9503

ffragkak@uoa.gr