Ελληνικά » ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στεγάζεται στο κεντρικό κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30, Προπύλαια) και έχει ως  αντικείμενο την καλλιέργεια, ανάπτυξη και οργάνωση των δημοσίων σχέσεων κατά τη λειτουργία και εκπλήρωση της αποστολής του Πανεπιστημίου καθώς  και τον προγραμματισμό και την οργάνωση της προβολής στη δημοσιότητα της εκπαιδευτικής, επιστημονικής, ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας του Ιδρύματος.

Οργάνωση Εκδηλώσεων: Το Τμήμα οργανώνει και πραγματοποιεί κάθε χρόνο κυρίως στους χώρους του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου ένα μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων, επιστημονικών και πολιτιστικών, είτε με μοναδική ευθύνη οργάνωσης του Ε.Κ.Π.Α. είτε σε συνδιοργάνωση με άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως:

α. Κεντρικές επετειακές εκδηλώσεις
β. Ακαδημαϊκές εκδηλώσεις:

  • Αναγορεύσεις σε επίτιμους διδάκτορες διακεκριμένων προσωπικοτήτων από τους χώρους της επιστήμης, της τέχνης, της κοινωνίας, της πολιτικής
  • Επιδόσεις τιμητικών τόμων σε καθηγητές του Ιδρύματός μας και σε προσωπικότητες διεθνούς κύρους
  • Απονομή Αριστείων, Βραβείων, σε διακεκριμένους επιστήμονες καθώς και σε φοιτητές

γ. Διεθνή και πανελλήνια συνέδρια , συμπόσια, ημερίδες καθώς και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, που καλύπτουν όλους τους τομείς έρευνας και διδασκαλίας και τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στις Σχολές και τα Τμήματα του Ε.Κ.Π.Α.
δ. Διαλέξεις και ομιλίες διακεκριμένων  προσωπικοτήτων, επιστημόνων, συγγραφέων και καθηγητών Πανεπιστημίων της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού
ε. Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για εκλιπόντες καθηγητές του Πανεπιστημίου που διακρίθηκαν για το επιστημονικό τους έργο και για τη γενικότερη κοινωνική τους προσφορά
στ. Παρουσιάσεις βιβλίων, επιστημονικών εκδόσεων, λεξικών
ζ. Εκπαιδευτικά σεμινάρια
η. Πολιτιστικές εκδηλώσεις:

  • Μουσικές εκδηλώσεις (συναυλίες, κονσέρτα, ρεσιτάλ, χορωδίες, κ.ά.)
  • Θεατρικές παραστάσεις αυτόνομες ή στο πλαίσιο διεθνών συνεδρίων

θ. Τελετές εγκαινίων αρχαιολογικών Εκθέσεων και μουσειακών συλλογών που φιλοξενούνται στο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με Μουσεία και Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις διακρατικού χαρακτήρα, όπως εικαστικές και φωτογραφικές εκθέσεις σε συνδιοργάνωση με Πρεσβείες και πολιτιστικούς φορείς του εξωτερικού.

Επίσης, μαθητές Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας καθώς και διάφοροι φορείς δύνανται να επισκέπτονται, κατόπιν συνεννόησης, το ιστορικό κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου και να τυχαίνουν υποδοχής και ξενάγησης από υπαλλήλους του Τμήματος.

Άλλες δραστηριότητες του Τμήματος: Με μηνιαία ανάρτηση στην ιστοσελίδα του,  Το Τμήμα ενημερώνει όλα τα μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος, των φοιτητών του καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου για το συνολικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων που είναι ανοικτές στο ευρύ κοινό και έχει την ευθύνη για την τήρηση φωτογραφικού αρχείου των πανεπιστημιακών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στις αίθουσες του κεντρικού κτηρίου.

Σύνταξη και έκδοση ειδικών εντύπων (τρίπτυχα) στην ελληνική και αγγλική με σκοπό οι επισκέπτες του κεντρικού κτηρίου να αντλούν σύντομες πληροφορίες για την ιστορία του καθώς και για τις Σχολές, τα Τμήματα και τους επιστημονικούς τομείς του.

Τέλος, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της προβολής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Ε.Κ.Π.Α., το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων , Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων συμμετέχει σε εκπαιδευτικές εκθέσεις που οργανώνονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παρέχοντας σε υποψήφιους φοιτητές πληροφορίες για τα επιστημονικά πεδία και τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου,  τις προϋποθέσεις εγγραφής σ' αυτά καθώς και τις επαγγελματικές προοπτικές μετά την αποφοίτησή τους.