Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » CIVIS
Πανεπιστήμιο Πολιτών
της Ευρώπης

Ηλεκτρονική Αίτηση Επιχορήγησης Erasmus+ CIVIS Σπουδές 2021-2022

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 24/05/2021 έως 10/06/2021

---------------------------------------------------------------------------------------------

Πρόσκληση για επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές
στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για φοίτηση στα Παν/μια μέλη της συμμαχίας Παν/μίων CIVIS το ακαδ.έτος 2021-22

---------------------------------------------------------------------------------------------

Πίνακας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων CIVIS

Στοιχεία Επικοινωνίας Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων CIVIS

Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι Τμημάτων


CIVIS / Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης
(European Civic University)

Η «Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συνεργασία για τους Πολίτες της Ευρώπης» -CIVIS, στην οποία συμμετέχει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι ένα από τα 17 έργα που επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης για τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια»  στο πλαίσιο του Erasmus +.  Στα έργα που επιλέχθηκαν  συμμετέχουν συνολικά 114 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από 24 κράτη μέλη της ΕΕ.

Το CIVIS είναι ένα δίκτυο δημόσιων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με στόχο τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Τα οκτώ Πανεπιστήμια που αποτελούν τα μέλη του δικτύου αυτού είναι:  Το Πανεπιστήμιο Aix - Marseille (Aix-en-Provence and Marseille, Γαλλία), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αθήνα, Ελλάδα) το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Université Libre de Bruxelles (Βρυξέλλες, Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, Universitatea din București (Βουκουρέστι, Ρουμανία), το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, Universidad Autónoma de Madrid (Μαδρίτη, Ισπανία), το Sapienza Università di Roma (Ρώμη, Ιταλία), το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Stockholms Universitet (Στοκχόλμη, Σουηδία) και το Eberhard -Karls- Universität Tübingen (Γερμανία).

Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ, στη συνεδρία της 28/1/2019  αποφάσισε την συμμετοχή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συνεργασία για τους Πολίτες της Ευρώπης με την επωνυμία «CIVIS» και ενέκρινε την διακήρυξη των στόχων της.

Ανάμεσα στους στόχους αυτής της συμμαχίας η οποία  θα συγκεντρώσει το δυναμικό περίπου 384.000 φοιτητών και 55.000 μελών του προσωπικού των συμμετεχόντων Πανεπιστημίων είναι :

- Η κλιμάκωση των πολυάριθμων υπαρχουσών συνεργασιών μεταξύ των Πανεπιστημίων σε ενα πρόγραμμα δομικής ολοκλήρωσης- ενσωμάτωσης που υπερβαίνει τις συνηθισμένες συνεργασίες μεταξύ πανεπιστημίων.
- Η αύξηση της κινητικότητας κυρίως μεταξύ των Πανεπιστημίων-μελών του δικτύο
- Η ενίσχυση της διασφάλισης της ποιότητας και η διευκόλυνση της αναγνώρισης των προσόντων και των περιόδων σπουδών, προκειμένου να προωθηθεί παραπέρα η συμβατότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων και η μετακίνηση των φοιτητών στην Ευρώπη.
-  Η ενίσχυση της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας.
- Η καλλιέργεια ευρωπαϊκών επαφών και η ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών συνεργασιών με περιοχές της Μεσογείου και της Αφρικής στον τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας  (καθώς η περιοχή της Μεσογείου και η Αφρική θα αποτελέσουν ένα επίκεντρο της παγκόσμιας στρατηγικής της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής πανεπιστημιακής συνεργασίας).
- Η ενίσχυση  των ερευνητικών  δεσμών  που υπάρχουν μεταξύ των πανεπιστημίων μέσω της διεπιστημονικότητας, των κοινών ερευνητικών υποδομών και της χρηματοδότησης κινήτρων για κοινά έργα.
- Η ενίσχυση καινοτόμων  παιδαγωγικών μεθόδων
- Η ενίσχυση της ιδέας για ανοικτούς και προσβάσιμους εκπαιδευτικούς πόρους, κατά τις επιταγές της Ανοικτής Επιστήμης και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων.
- Η συνεργασία με συνδεδεμένους εταίρους, τόσο τοπικούς όσο και ευρωπαϊκούς, που θα στηρίξουν τις δράσεις της συμμαχίας και θα συμμετάσχουν στην ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών
- Η συνεργασία με τις περιφέρειες των πανεπιστημίων και η σύνδεσή τους  με τα όργανα διοίκησης της συμμαχίας για την ενίσχυση συνεργειών.