Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » CIVIS
Πανεπιστήμιο Πολιτών
της Ευρώπης

CIVIS / Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης
(European Civic University)

Η «Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συνεργασία για τους Πολίτες της Ευρώπης» - CIVIS, στην οποία συμμετέχει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι ένα από τα 17 έργα που επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης του προγράμματος Erasmus+ για τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια». Στα έργα που επιλέχθηκαν  συμμετέχουν συνολικά 114 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από 24 κράτη μέλη της ΕΕ.

Το CIVIS είναι ένα δίκτυο δημόσιων ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με στόχο τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Τα έντεκα Πανεπιστήμια που αποτελούν τα μέλη του δικτύου είναι: 

 • το Πανεπιστήμιο Aix-Marseille, Aix-Marseille Université (Aix-en-Provence και Μασσαλία, Γαλλία),
 • το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αθήνα, Ελλάδα),
 • το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Université libre de Bruxelles (Βρυξέλλες, Βέλγιο),
 • το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, Universitatea din București (Βουκουρέστι, Ρουμανία),
 • το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, Universidad Autónoma de Madrid (Μαδρίτη, Ισπανία),
 • το Πανεπιστήμιο “La Sapienza” της Ρώμης, Sapienza Università di Roma (Ρώμη, Ιταλία),
 • το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Stockholm University (Στοκχόλμη, Σουηδία),
 • τo Πανεπιστήμιο του Tübingen,  Eberhard Karls Universität Tübingen (Tübingen, Γερμανία),
 • το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, University of Glasgow (Γλασκώβη, Ηνωμένο Βασίλειο)
 • το Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ, Paris Lodron University of Salzburg (Salzburg, Αυστρία).
 • και το Πανεπιστήμιο της Λωζάνης, University of Lausanne (Λωζάνη, Ελβετία)

Η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ, στη συνεδρίαση της 28/1/2019,  αποφάσισε την συμμετοχή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συνεργασία για τους Πολίτες της Ευρώπης με την επωνυμία «CIVIS» και ενέκρινε την διακήρυξη των στόχων της.

Ανάμεσα στους στόχους αυτής της συμμαχίας, η οποία  θα συγκεντρώσει το δυναμικό περίπου 470.000 φοιτητών και 68.000 μελών του προσωπικού των συμμετεχόντων Πανεπιστημίων, είναι :

- η κλιμάκωση των πολυάριθμων υπαρχουσών συνεργασιών μεταξύ των Πανεπιστημίων σε ένα πρόγραμμα δομικής ολοκλήρωσης-ενσωμάτωσης που υπερβαίνει τις συνηθισμένες συνεργασίες μεταξύ πανεπιστημίων.

- η αύξηση της κινητικότητας κυρίως μεταξύ των Πανεπιστημίων-μελών του δικτύου.

- η ενίσχυση της διασφάλισης της ποιότητας και η διευκόλυνση της αναγνώρισης των προσόντων και των περιόδων σπουδών, προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω η συμβατότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων και η μετακίνηση των φοιτητών στην Ευρώπη.

-  η ενίσχυση της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας.

- η καλλιέργεια ευρωπαϊκών επαφών και η ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών συνεργασιών με περιοχές της Μεσογείου και της Αφρικής στον τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας  (καθώς η περιοχή της Μεσογείου και η Αφρική θα αποτελέσουν ένα επίκεντρο της παγκόσμιας στρατηγικής της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής πανεπιστημιακής συνεργασίας).

- η ενίσχυση  των ερευνητικών  δεσμών  που υπάρχουν μεταξύ των πανεπιστημίων μέσω της διεπιστημονικότητας, των κοινών ερευνητικών υποδομών και της χρηματοδότησης κινήτρων για κοινά έργα.

- η ενίσχυση καινοτόμων  παιδαγωγικών μεθόδων.

- η ενίσχυση της ιδέας για ανοικτούς και προσβάσιμους εκπαιδευτικούς πόρους, κατά τις επιταγές της Ανοικτής Επιστήμης και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων.

- η συνεργασία με συνδεδεμένους εταίρους, τόσο τοπικούς όσο και ευρωπαϊκούς, που θα στηρίξουν τις δράσεις της συμμαχίας και θα συμμετάσχουν στην ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών.

- η συνεργασία με τις περιφέρειες των πανεπιστημίων και η σύνδεσή τους  με τα όργανα διοίκησης της συμμαχίας για την ενίσχυση συνεργειών.