Ελληνικά » Προβολή νέων

Προβολή νέων

30.03.2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 2022-2023
Ημερομηνίες υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης από 27/4/2022, 11:00π.μ. έως και τις 5/5/2022, 11:00μ.μ., ώρα Ελλάδας