Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Κινητικότητα Καθηγητών για Διδασκαλία Erasmus+ Κινητικότητα μεταξύ χωρών του Προγράμματος/ΚΑ103 » Διαδικασία συμμετοχής ------------2017-2018

Οι μετακινήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν από 01/01/2018 - 31/07/2018.

Σύμφωνα με τη χρηματοδότηση που έχουμε λάβει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, η συγκεκριμένη δράση θα αφορά στην κινητικότητα εξερχόμενου διδακτικού προσωπικού για μία εβδομάδα το ανώτερο και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας.

Η ελάχιστη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας θα πρέπει να είναι 2 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες διδασκαλίας εξαιρουμένου του χρόνου ταξιδίου.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαδικασία συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά πριν και μετά τη μετακίνησή τους.

 Πριν από την αναχώρηση πρέπει να υποβληθούν στο ΤΕΔΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Η ηλεκτρονική αίτηση εξερχόμενου μέλους ΔΕΠ για διδασκαλία. (Υποβολή έως 15/12/2017)

Οδηγίες υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης

Η ηλεκτρονική αίτηση είναι αρχείο σε μορφή επεξεργάσιμου PDF. Η συμπλήρωση της αίτησης πρέπει να γίνει μόνο με Adobe Acrobat Reader  (Έκδοση 10 ή μεταγενέστερη) σε περιβάλλον Windows και όχι άλλους pdf readers, όπως foxit ή nitro. Να μην χρησιμοποιήσετε για την επεξεργασία και υποβολή της αίτησης MactabletiPad ή άλλα smart phones.

 1. Κατεβάζετε και αποθηκεύετε στην επιφάνεια εργασίας την κενή αίτηση με όνομα αρχείου: Επώνυμο_Όνομα_Τμήμα
  (πχ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ_ ΝΟΜΙΚΗΣ.PDF)

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο πεδίο «Στοιχεία Τράπεζας» πρέπει να δηλώσετε με ιδιαίτερη ακρίβεια τα οικονομικά σας στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την καταβολή του ποσού της επιχορήγησης απευθείας στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Ο τραπεζικός λογαριασμός είναι προτιμότερο να είναι ανοιγμένος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (όπου είναι και ο λογαριασμός του ΕΚΠΑ για το πρόγραμμα Erasmus+) και να έχει το ονοματεπώνυμό σας ως δικαιούχου (ή συνδικαιούχου, αν είναι κοινός λογ/σμός). Έτσι, δεν προκύπτουν χρεώσεις προμήθειας Τραπέζης εις βάρος σας.
   
 2. Στη συνέχεια πατήστε «ΕΛΕΓΧΟΣ» και σε περίπτωση που δεν έχετε συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, θα κοκκινίσουν τα αντίστοιχα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν.
   
 3. Μόλις γίνει ο έλεγχος και όλα τα στοιχεία είναι σωστά συμπληρωμένα, πατήστε «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ» ώστε να δοθεί αριθμός επικύρωσης και να «κλειδώσει» το αρχείο.
   
 4. Τέλος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πατήστε «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

 5. Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία πρέπει να αποστείλετε το αρχείο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  erasmus[at]uoa[dot]gr,  το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2017.


 2. Η συμφωνία κινητικότητας για διδασκαλία "Mobility agreement for teaching", υπογεγραμμένη από τον Συμμετέχοντα, τον Πρόεδρο/Κοσμήτορα και το Πανεπιστήμιο υποδοχής.(Υποβολή ένα μήνα πριν την αναχώρηση)

Μετά την υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών, το ΤΕΔΣ αποστέλλει στον Συμμετέχοντα μέσω e-mail τη Σύμβαση Επιχορήγησης προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για διδασκαλία, η οποία πρέπει να υποβληθεί σε τρία πρωτότυπα υπογεγραμμένα αντίτυπα στο ΤΕΔΣ ώστε να προχωρήσει η διαδικασία προχρηματοδότησης ύψους 80% του συνόλου της επιχορήγησης.

 Μετά την επιστροφή και εντός μιας εβδομάδας πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά στο ΤΕΔΣ για να χορηγηθεί το υπόλοιπο της χρηματοδότησης ύψους 20%:

1. Το Πιστοποιητικό Συμμετοχής (Teaching Certificate) από το Ίδρυμα υποδοχής, πρωτότυπα υπογεγραμμένο και σφραγισμένο, όπου θα αναφέρονται οι ακριβείς ημερομηνίες διδασκαλίας στο εξωτερικό καθώς και το σύνολο των διδακτικών ωρών.
Σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε διδασκαλία και Σάββατο/Κυριακή (και δεν είναι ημέρα ταξιδιού), χρειάζεται ξεχωριστή βεβαίωση από το Ίδρυμα Υποδοχής ότι έγιναν τα μαθήματα, ώστε να υπολογιστεί και αυτή ως ημέρα διδασκαλίας και να δοθεί ημερήσια αποζημίωση.

2.   Τα  παραστατικά των εισιτηρίων

- Επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής κράτησης
- Το εισιτήριο και η απόδειξη πληρωμής που έχει εκδοθεί στα στοιχεία του Συμμετέχοντα.
Αν πρόκειται για ηλεκτρονικό εισιτήριο (e ticket), το email έκδοσης του εισιτηρίου στο οποίο θα αναφέρεται ο αριθμός του και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του και αντίγραφο της πληρωμής, είτε αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού της πιστωτικής κάρτας του δικαιούχου, με την οποία έγινε η συναλλαγή
- Kάρτες επιβίβασης, πρωτότυπες ή ηλεκτρονικές (boarding passes)

3. Να συμπληρωθεί από τον Συμμετέχοντα ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα η «Τελική Έκθεση Συμμετέχοντα-EU on line survey» μετά από email που θα σταλεί απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συμπλήρωση της Τελικής Έκθεσης είναι υποχρεωτική για την καταβολή του υπόλοιπου (20%) της επιχορήγησης και θα πρέπει να γίνει αμέσως μετά τη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (παράκληση να ελεγχθεί και ο φάκελος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, επειδή πρόκειται για αυτοματοποιημένο μήνυμα).

4. Στο πλαίσιο της διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας, ο Συμμετέχων πρέπει να υποβάλει στο ΤΕΔΣ σύντομη έκθεση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης συνοδευόμενη από φωτογραφικό υλικό.