Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Κινητικότητα Καθηγητών για Διδασκαλία Erasmus+ Κινητικότητα μεταξύ χωρών του Προγράμματος/ΚΑ103

Μετακινήσεις διδακτικού προσωπικού μικρής διάρκειας με σκοπό τη διδασκαλία (STA) 

Η δράση αυτή του προγράμματος Erasmus+ αφορά στην κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία στα πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες Erasmus+.  Οι μετακινούμενοι καθηγητές πρέπει να είναι μέλη του διδακτικού προσωπικού ή ομότιμοι καθηγητές του Ιδρύματος που παραδίδουν μαθήματα στο Τμήμα τους.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, σε συνέχεια της ανακοίνωσης για την κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία, υπεβλήθησαν 30 αιτήσεις μελών ΔΕΠ και εγκρίθηκαν όλες.

Τα ονόματα των καθηγητών που πρόκειται να μετακινηθούν αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ 2017-2018