Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Κινητικότητα Καθηγητών για Διδασκαλία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/Κινητικότητα Καθηγητών για Διδασκαλία 2016-2017

  

Μετακινήσεις διδακτικού προσωπικού μικρής διάρκειας
με σκοπό τη διδασκαλία (STA)

Αυτή η δράση του προγράμματος Erasmus+ αφορά στην κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία στα πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες Erasmus+. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι μετακινούμενοι καθηγητές πρέπει να είναι μέλη του διδακτικού προσωπικού ή ομότιμοι καθηγητές του Ιδρύματος που παραδίδουν μαθήματα στο Τμήμα τους. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν συμφωνήσει εγγράφως εκ των προτέρων με το Παν/μιο υποδοχής για το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων που θα παραδώσουν.

Κριτήρια συμμετοχής

Πιο συγκεκριμένα:

  • Θα μετακινηθούν για διδασκαλία 30 καθηγητές του Ιδρύματος
  • Οι μετακινήσεις θα γίνουν από 01/12/2016-31/07/2017.  Κάθε αίτηση θα αφορά μία μετακίνηση διάρκειας έως μίας εβδομάδας.
  • Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι εμπρόθεσμες αιτήσεις και θα προηγηθούν όσοι για πρώτη φορά υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+ για διδασκαλία.
  • Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας στην υποβολή της αίτησης και σε περίπτωση ακυρώσεων ενδέχεται να καλυφθούν επιπλέον μετακινήσεις από τις αιτήσεις που έχουν ήδη συγκεντρωθεί.

Διάρκεια συμμετοχής

Η ελάχιστη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας θα πρέπει να είναι 2 διαδοχικές εργάσιμες ημέρες διδασκαλίας εξαιρουμένου του χρόνου ταξιδίου. Η ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας είναι  8 ώρες ανά εβδομάδα (ή για οποιαδήποτε μικρότερη περίοδο παραμονής).