Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Διδασκαλία/Επιμόρφωση Καθηγητών

Μετακινήσεις εξερχόμενου διδακτικού προσωπικού μικρής διάρκειας  για  διδασκαλία ή και ενσωματωμένη επιμόρφωση  (STA)

Η δράση αυτή του προγράμματος Erasmus+ αφορά στην κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία ή συνδυασμό διδασκαλίας και επιμόρφωσης, στα πανεπιστήμια του εξωτερικού με τα οποία έχουν συναφθεί Διμερείς Συμφωνίες Erasmus+.
Οι μετακινούμενοι καθηγητές πρέπει να είναι μέλη του διδακτικού προσωπικού ή ομότιμοι καθηγητές του Ιδρύματος που παραδίδουν μαθήματα στο Τμήμα τους. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με οδηγία του ΙΚΥ μπορούν να μετακινηθούν μέσω του Erasmus+ και τα μέλη ΔΕΠ που κατά το διάστημα της μετακίνησης έχουν εκπαιδευτική άδεια. 

Οι αιτούμενες μετακινήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα από 1/2/2020 έως 31/7/2020. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ/ Ή ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Η ηλεκτρονική αίτηση εξερχόμενου μέλους ΔΕΠ για διδασκαλία ή και ενσωματωμένη επιμόρφωση (Υποβολή έως 1/12/2019)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ