Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Επιμόρφωση Προσωπικού

Μετακινήσεις εξερχόμενου προσωπικού για επιμόρφωση (STT)

Η δράση αυτή του προγράμματος Erasmus+ αφορά στις μετακινήσεις εξερχόμενου προσωπικού για επιμόρφωση προς Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης ή σε ένα δημόσιο/ιδιωτικό φορέα που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Οι αιτούμενες μετακινήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα από 20/4/2020 έως 30/9/2020.

 

Προκήρυξη για κινητικότητα εξερχόμενου προσωπικού για επιμόρφωση 2019-2020