Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Σπουδές » Προϋποθέσεις συμμετοχής / Διαδικασία επιλογής

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές

Οι φοιτητές για να συμμετάσχουν στη διαδικασία αιτήσεων και επιλογής πρέπει να πληρούν απαραιτήτως τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Προπτυχιακοί φοιτητές: α) πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση και β) να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τόσα μαθήματα όσα αντιστοιχούν αριθμητικά σε ένα έτος σπουδών.
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές: να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το α’ εξάμηνο των σπουδών τους στο ΠΜΣ στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι.
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι επί πτυχίω, έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο αν χρωστούν ικανό αριθμό μαθημάτων, τα οποία να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30 Πιστωτικές μονάδες (ECTS credits), ώστε να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής και αντίστοιχα αναγνώρισής τους στο ΕΚΠΑ.
 • Ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας ορίζεται από το Ίδρυμά μας, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας της κινητικότητας, η καλή γνώση της επίσημης γλώσσας διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής (ή άλλης γλώσσας στην περίπτωση που το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί άλλη γλώσσα διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς φοιτητές του), δηλαδή το επίπεδο Β2, σύμφωνα με την κλίμακα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.   

  Εάν η διμερής συμφωνία αναφέρει ως υποχρεωτικό επίπεδο γλωσσομάθειας επίπεδο ανώτερο του Β2, αυτό θα αποτελεί προϋπόθεση επιλογής για το συγκεκριμένο Ίδρυμα. 
  Προσοχή: ακόμα και στην περίπτωση που το Ίδρυμα υποδοχής δέχεται φοιτητές με επίπεδο κατώτερο του Β2, αυτό δεν γίνεται αποδεκτό από το Ίδρυμά μας. 
 • Η πιστοποίηση του επιπέδου γλωσσομάθειας γίνεται αποκλειστικά με την προσκόμιση των αντίστοιχων διπλωμάτων. Φοιτητές που δεν κατέχουν το αντίστοιχο δίπλωμα όταν κάνουν αίτηση συμμετοχής δεν είναι επιλέξιμοι και αν δεν το προσκομίσουν στη συνέχεια ούτε και στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, θα διαγράφονται από τον Τελικό Συγκεντρωτικό Πίνακα Επιλογής του Τμήματος.
  Τα διπλώματα που γίνονται δεκτά είναι αυτά τα οποία αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ.
 • Για τους φοιτητές των ξενόγλωσσων τμημάτων που δεν κατέχουν δίπλωμα γλωσσομάθειας πρέπει να βεβαιώνεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος η πολύ καλή γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας. Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων ξένης γλώσσας και φιλολογίας δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν την βεβαίωση αυτή, εφόσον η γλώσσα στην οποία γίνονται τα μαθήματα στο Ίδρυμα υποδοχής είναι αυτή του πτυχίου τους.

 ------------------------------

  • Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να έχουν φροντίσει να κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο τίτλο ΠΡΙΝ από την κατάθεση της αίτησή τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτησή τους απορρίπτεται είτε από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο, είτε από το ΤΕΔΣ.

-----------------------------

 • Φοιτητές που έχουν ήδη μετακινηθεί με το πρόγραμμα ERASMUS για σπουδές ή για πρακτική άσκηση  είναι επιλέξιμοι να μετακινηθούν ξανά στο νέο πρόγραμμα ERASMUS+, εφόσον το συνολικό διάστημα μετακίνησης δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες (συνυπολογίζεται το παλιό και το νέο διάστημα) ανά κύκλο σπουδών, θα έχουν όμως χαμηλή προτεραιότητα κατά την επιλογή σε σχέση με τους φοιτητές που ζητούν μετακίνηση για πρώτη φορά.
 • Για τους φοιτητές που ακύρωσαν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατά το τρέχον ακαδ. έτος 2020-2021, λόγω της πανδημίας Covid-19, οι οποίοι μπορούν να  δηλώσουν και πάλι υποψηφιότητα συνιστάται να δοθούν επιπλέον μόρια, ωστόσο, η απόφαση επαφίεται στους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους ή στους υπευθύνους/μέλη των Επιτροπών ERASMUS κάθε τμήματος.

 • Οι φοιτητές του EKΠA με τόπο καταγωγής και μόνιμης κατοικίας τους τη χώρα στην οποία θέλουν να μεταβούν με το πρόγραμμα ERASMUS+ θα έχουν χαμηλή προτεραιότητα κατά την επιλογή.

Προσοχή: Λόγω του περιορισμένου αριθμού των υποτροφιών ανά Τμήμα, οι φοιτητές που θα αιτηθούν για να συμμετάσχουν θα πρέπει να είναι βέβαιοι για τη συμμετοχή τους, ώστε να μην καταλάβουν θέσεις οι οποίες δεν υπάρχει η δυνατότητα να αναπληρωθούν από άλλους στη συνέχεια.  

Διαδικασία επιλογής των φοιτητών

Α. Ανάρτηση Προκήρυξης στα τμήματα του ΕΚΠΑ
Στα Τμήματα αναρτάται προκήρυξη (στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα) ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για τα συνεργαζόμενα ιδρύματα, τις προβλεπόμενες θέσεις, τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων στους ακαδημαϊκούς υπευθύνους και απαραιτήτως τα κριτήρια επιλογής και τη μοριοδότησή τους.

Β. Υποχρεωτικά κριτήρια επιλογής φοιτητών ERASMUS+
Για την αξιολόγηση των φοιτητών λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που ακολουθούν κατά σειρά βαρύτητας:

Προπτυχιακοί φοιτητές

 1. Μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής έως τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus, με βάση την αναλυτική του βαθμολογία μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο.
 2. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (Β2 ή ανώτερο).

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

 1. Βαθμός Πτυχίου
 2. Μέσος όρος βαθμολογίας με βάση την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο.
 3. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχή (Β2 ή ανώτερο). 

Υποψήφιοι διδάκτορες

 1. Βαθμός Πτυχίου
 2. Βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
 3. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (Β2 ή ανώτερο).

Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του.

Εκτός από τα παραπάνω υποχρεωτικά κριτήρια επιλογής, μπορούν να τεθούν επιπλέον κριτήρια ανά Τμήμα, μετά από συνεννόηση και απόφαση των ακαδημαϊκών υπευθύνων και των υπευθύνων/μελών των Επιτροπών ERASMUS+. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία όσο το δυνατόν πιο σωστά, δίκαια και με διαφάνεια, τα κριτήρια πρέπει οπωσδήποτε να αναγραφούν τόσο στην προκήρυξη όσο και στον πίνακα επιλογής φοιτητών.

Γ.  Επιλογή φοιτητών ERASMUS+

 1. Η διαδικασία της τελικής επιλογής των φοιτητών γίνεται κεντρικά από κάθε Τμήμα, μετά από συνεννόηση και συνεργασία όλων των ακαδημαϊκών υπευθύνων, των υπευθύνων/μελών των Επιτροπών ERASMUS+ και την υποστήριξη των αρμοδίων υπαλλήλων για το ERASMUS+ σε κάθε Γραμματεία.
 2. Αφού εξεταστούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, οι φοιτητές μοριοδοτούνται και καταγράφονται με σειρά κατάταξης για όλα τα Ιδρύματα υποδοχής
  Ο «Τελικός Συγκεντρωτικός Πίνακας Επιλογής φοιτητών ERASMUS+ 2021-2022 ανά Τμήμα» αποστέλεται από τη Γραμματεία στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων έως την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021
 3. Η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα οριστικοποιείται αφού γίνει ο τελικός έλεγχος των συγκεντρωτικών πινάκων επιλογής από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων.
  Στη συνέχεια ειδοποιούνται οι Γραμματείες για να αναρτήσουν τους Πίνακες στην ιστοσελίδα του Τμήματος και να ξεκινήσει η διαδικασία της ενημέρωσης των Πανεπιστημίων υποδοχής (nomination).
 4. Οι επιλεχθέντες φοιτητές ενημερώνονται από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων για την περαιτέρω διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος. 

Ενημέρωση των Πανεπιστημίων Υποδοχής για τους επιλεχθέντες φοιτητές και το εξάμηνο που θα φοιτήσουν (nomination)

Μετά την ανάρτηση των Τελικών Συγκεντρωτικών Πινάκων Επιλογής, οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι με τη βοήθεια του υπεύθυνου Erasmus σε κάθε Γραμματεία ενημερώνουν (nomination) άμεσα τα Πανεπιστήμια Υποδοχής για τους επιλεχθέντες φοιτητές που θα μετακινηθούν κατά το χειμερινό εξάμηνο. Αν δεν γίνει αυτό, τα Πανεπιστήμια Υποδοχής δεν δέχονται τις αιτήσεις των φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα, για στέγαση, μαθήματα γλώσσας κλπ. Αργότερα, ανάλογα με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα του κάθε πανεπιστημίου υποδοχής,   θα πρέπει να γίνει ενημέρωση (nomination) για τους επιλεχθέντες για το εαρινό εξάμηνο.

Για τα χρονοδιαγράμματα και τον τρόπο υποβολής των nominations οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι ενημερώνονται είτε απο το ΤΕΔΣ (προώθηση των πληροφοριών μέσω email) είτε από την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου υποδοχής.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις καταληκτικές ημερομηνηνίες των nominations καθώς για κάποια πανεπιστήμια αυτές είναι και εντός του Απριλίου.