Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Σπουδές » Ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές

Οι φοιτητές, που ολοκληρώνουν τη συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, πρέπει να γνωρίζουν ότι:

 • Για την επιστροφή τους από το εξωτερικό πρέπει να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ (τηλ. επικοινωνίας 1135 ή 210.52.12.054).
 • Η επικοινωνία με το ΤΕΔΣ γίνεται μέχρι νεοτέρας ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά.
 • Λόγω των έκτακτων συνθηκών η προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών έχει αυξηθεί σε τρεις μήνες.
 • Η διαδικασία υπογραφής των δικαιολογητικών από τους ακαδημαϊκούς υπευθύνους και τη Γραμματεία του Τμήματος φοίτησης, γίνεται με ηλεκτρονικές ή σκαναρισμένες υπογραφές μέσω email.
 • Μόλις συγκεντρώνουν όλα τα δικαιολογητικά, οι φοιτητές παρακαλούνται να τα στέλνουν στο ΤΕΔΣ σκαναρισμένα όλα μαζί σε μορφή pdf και να διατηρούν τα πρωτότυπα (εφόσον τα έχουν) μέχρι να τους ζητηθούν από το ΤΕΔΣ.
  Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, οι φοιτητές παρακαλούνται να στέλνουν όλα τα δικαιολογητικά μαζί σε ένα αρχείο pdf (ή αν δεν είναι εφικτό σε δύο τουλάχιστον).
  Γι’ αυτόν τον σκοπό, μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή turbo scan ή άλλη αντίστοιχη, την οποία θα κατεβάσουν δωρεάν από το play store ή το app store του κινητού τους τηλεφώνου. Η εφαρμογή τους επιτρέπει να μετατρέψουν διάφορα αρχεία, φωτογραφίες κινητών κ.λπ. σε αρχεία pdf και να τα ενοποιήσουν όλα σε ένα αρχείο pdf, το οποίο κατόπιν στέλνουν με email στο ΤΕΔΣ. Αντίστοιχες δωρεάν εφαρμογές μετατροπής εγγράφων σε pdf υπάρχουν και στο google για επεξεργασία από ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Επίσης, οι φοιτητές παρακαλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στο www.interel.uoa.gr/erasmus/covid-19.html


Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στο ΤΕΔΣ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές

Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στο ΤΕΔΣ:

 • Για όλους τους φοιτητές είναι τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου των σπουδών στο Πανεπιστήμιο υποδοχής.
 • Εξαίρεση αποτελούν οι φοιτητές του εαρινού εξαμήνου, των οποίων οι σπουδές στο Πανεπιστήμιο υποδοχής λήγουν από 15 Αυγούστου έως 30 Σεπτεμβρίου, για τους οποίους η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την 15η Οκτωβρίου.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα απαιτείται η συμπλήρωση και η ηλεκτρονική αποστολή στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων/ΤΕΔΣ των παρακάτω εγγράφων (βρίσκονται αναρτημένα στη δεξιά στήλη, εκτός από το Transcript of Records το οποίο εκδίδεται από το Πανεπιστήμιο υποδοχής):

1. Tο CERTIFICATE OF STUDY PERIOD AT HOST INSTITUTION πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

Το A μέρος του εγγράφου, Certificate of Enrollment, συμπληρώνεται και υπογράφεται κατά την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο υποδοχής και αποστέλεται με email στο ΤΕΔΣ.
Το B μέρος του εγγράφου, Certificate of Completion of studies, συμπληρώνεται και υπογράφεται λίγο πριν τη λήξη του προγράμματος σπουδών στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, (λήξη του προγράμματος θεωρείται η λήξη της α εξεταστικής περιόδου και όχι τυχόν υπάρχουσα επαναληπτική, καθώς αυτό το διάστημα δεν επιχορηγείται).

Κατά τη συμπλήρωση αυτού του εγγράφου, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις ημερομηνίες που θα αναγράφονται, γιατί αποτυπώνουν το διάστημα συμμετοχής στο πρόγραμμα βάση του οποίου προκύπτει το τελικό χρηματικό ποσό της υποτροφίας. Αν βεβαιώνεται μικρότερο διάστημα από αυτό που αναγράφεται στη Σύμβαση, τότε η χρηματική διαφορά είτε θα συμψηφίζεται με τη δεύτερη δόση της υποτροφίας, είτε θα ζητηθεί να επιστραφεί. Αν βεβαιώνεται μεγαλύτερο διάστημα, δεν υπάρχει δυνατότητα αύξησης της αρχικής χρηματοδότησης, εκτός αν υπάρξουν νεώτερες αποφάσεις λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας.

Σημειώνεται ότι λόγω του covid-19 για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι επιλέξιμη για επιχορήγηση μόνο για το διάστημα που ο φοιτητής θα βρίσκεται στη χώρα υποδοχής και από εκεί θα συμμετέχει είτε με συνεχή φυσική παρουσία, είτε μικτά/blended (δηλαδή με φυσική παρουσία στην αρχή και με εικονική στη συνέχεια ή και το αντίστροφο). Το διάστημα συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω on line μαθήματων από την Ελλάδα δεν επιχορηγείται.
Ως εκ τούτου οι φοιτητές θα πρέπει να διατηρούν και να υποβάλουν τα boarding passes (αναχώρησης/επιστροφής) στο ΤΕΔΣ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ώστε να πιστοποιείται η μετακίνησή τους στην χώρα υποδοχής.

2. Την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020-2021

3. Το LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES/Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις έχουν γίνει στους πίνακες A2 και Β2, Exceptional changes to Table A,or  to Table B (if applicable) υπογεγραμμένα και σφραγισμένα (αφορά τους φοιτητές που ξεκίνησαν το πρόγραμμα έως και 28/2/2021).
Για τους φοιτητές που θα ξεκινήσουν το πρόγραμμα από 1/3/2021 καταργείται η υποχρέωση αποστολής του LEARNING AGREEMENT, καθώς η διαδικασία άλλαξε και η υποβολή του γίνεται στο εξής μέσω της πλατφόρμας On Line Learning Agreement (OLA).

4. Το TRANSCRIPT OF RECORDS (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ).

Το έντυπο αυτό εκδίδεται από το Πανεπιστήμιο υποδοχής μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και τις περισσότερες φορές η έκδοσή του απαιτεί περίπου 4-5 εβδομάδες. Οι φοιτητές πρέπει να φροντίσουν πριν την αναχώρησή τους από το Πανεπιστήμιο υποδοχής να πληροφορηθούν με ποιο τρόπο (ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά) και σε ποια διεύθυνση (του φοιτητή ή τμήματος του πανεπιστημίου) θα αποσταλεί.

Υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι φοιτητές που μετακινούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus οφείλουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που έχουν δηλώσει στο Learning Agreement For Studies, να εξετασθούν σε αυτά και να προσπαθήσουν να επιτύχουν σε όλα, ώστε να έχουν δηλαδή συνολικά μια ικανοποιητική επίδοση, αξιοποιώντας το χρόνο της περιόδου Erasmus, με στόχο την αναγνώριση των σπουδών τους.

Στην περίπτωση παρακολούθησης μαθημάτων και συμμετοχής σε εξετάσεις, στο Transcript of Records αναγράφονται όλα τα μαθήματα που παρακολούθησε ο φοιτητής, αυτά στα οποία εξετάσθηκε, ο βαθμός που έλαβε και τα αντίστοιχα ECTS credits.
Στην περίπτωση φοιτητών που εκπόνησαν στο Πανεπιστήμιο υποδοχής μέρος ή σύνολο πρακτικής/κλινικής άσκησης, πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής για τα οποία δεν προβλέπονται εξετάσεις, αντί για το Transcript of Records θα πρέπει να αποστείλουν στο ΤΕΔΣ την Έκθεση Αξιολόγησης/προόδου της εργασίας του φοιτητή, συμπληρωμένη από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Πανεπιστημίου υποδοχής με αναγραφή -εφόσον υπάρχει- βαθμολογίας και αντίστοιχων ECTS credits (σχετικό υπόδειγμα PROJECT/THESIS ASSESSMENT REPORT είναι αναρτημένο στη δεξιά στήλη).

5. Το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Το έγγραφο αυτό πιστοποιεί την αναγνώριση των μαθημάτων, των πιστωτικών μονάδων και του χρόνου των σπουδών στο Πανεπιστήμιο υποδοχής.
Μαζί με το Transcript of records ή το Project/Thesis Assessment Report οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Σπουδών στον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Τμήματός τους, ούτως ώστε να γίνει η αντιστοιχία των μαθημάτων/εργασίας σύμφωνα με το Learning Agreement for studies. Ο υπεύθυνος καθηγητής και ο/η Γραμματέας του Τμήματος υπογράφουν το Πιστοποιητικό και στη συνέχεια οι βαθμοί των μαθημάτων καταχωρίζονται από τη Γραμματεία του τμήματος στο my_studies.
Η Γραμματεία του Τμήματός κρατά ένα αντίγραφο του Πιστοποιητικού Αναγνώρισης Σπουδών και το πρωτότυπο επιδίδεται στον φοιτητή ώστε να το αποστείλει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο ΤΕΔΣ.

Μετά την αποστολή των παραπάνω δικαιολογητικών, και την ολοκλήρωση του ελέγχου από τους υπαλλήλους του ΤΕΔΣ οι φοιτητές λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που περιέχει πρόσκληση -link- για να συμπληρωθεί η Τελική έκθεση συμμετέχοντα– Participant report, στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα Mobility Tool.

Η συμπλήρωση της Τελικής έκθεσης είναι υποχρεωτική για την καταβολή του υπόλοιπου (20%) της επιχορήγησης και θα πρέπει να γίνει αμέσως μετά τη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πίστωση δεύτερης δόσης της επιχορήγησης Erasmus+ Σπουδές

Η πίστωση του υπόλοιπου ποσού (20%) της επιχορήγησης στον λογαριασμό των φοιτητών (σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της Σύμβασης) γίνεται εφόσον:

α) έχει γίνει το δεύτερο τεστ αξιολόγησης γλωσσικού επιπέδου
-αφορά μόνο τους φοιτητές που υποχρεούνται να το υποβάλουν- (για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε την ενότητα Διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη - OLS)

β) έχουν αποσταλεί όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά στο ΤΕΔΣ και

γ) έχει υποβληθεί η ηλεκτρονική Τελική έκθεση συμμετέχοντα – Participant report.

Στο ΤΕΔΣ θα ελεγχθεί:

Α) η πραγματική διάρκεια σπουδών στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, όπως αυτή βεβαιώνεται από τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο Certificate of Study Period at Host Institution και στην Υπεύθυνη Δήλωση τρόπου συμμετοχής στο πρόγραμμα, σε σχέση με την περίοδο σπουδών που αναφέρεται στη Σύμβαση Επιχορήγησης.

Σημειώνεται ότι λόγω του covid-19 για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι επιλέξιμη για επιχορήγηση μόνο για το διάστημα που ο φοιτητής θα βρίσκεται στη χώρα υποδοχής και από εκεί θα συμμετέχει είτε με συνεχή φυσική παρουσία, είτε μικτά/blended (δηλαδή με φυσική παρουσία στην αρχή και με εικονική στη συνέχεια ή και το αντίστροφο). Το διάστημα συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω on line μαθήματων από την Ελλάδα δεν επιχορηγείται.

Β) το Transcript of Records, λαμβάνοντας υπόψη την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής πρέπει να διένυσε μια επιτυχή περίοδο σπουδών στο εξωτερικό και από τα μαθήματα που πέρασε στο ίδρυμα υποδοχής να έλαβε τουλάχιστον 10 ECTS credits/πιστωτικές μονάδες (για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε την ενότητα Ακαδημαϊκές υποχρεώσεις).

Στη συνέχεια:

 • στην περίπτωση που πληρούνται οι ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και δεν υπάρχει διαφορά στο βεβαιωμένο διάστημα συμμετοχής, εκδίδεται εντολή προς το λογιστήριο του ΕΛΚΕ για την καταβολή του υπολειπόμενου 20% του ποσού της επιχορήγησης
 • στην περίπτωση που προκύπτει ότι η διάρκεια σπουδών στο Πανεπιστήμιο υποδοχής ήταν μικρότερη από την προγραμματισμένη, θα υπάρξει συμψηφισμός με το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού και είτε θα προκύψει μηδενικό υπόλοιπο, είτε θα εκδοθεί εντολή προς το λογιστήριο του ΕΛΚΕ για την καταβολή του νέου μικρότερου υπολοίπου σύμφωνα με το νέο διάστημα, είτε θα ζητηθεί επιστροφή μέρους της πρώτης δόσης που έχει ήδη καταβληθεί.
 • για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στην περίπτωση που προκύπτει ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα έγινε μόνο μέσω on line μαθημάτων από την Ελλάδα δεν θα καταβληθεί δεύτερη δόση και θα ζητηθεί επιστροφή της πρώτης δόσης εφόσον έχει ήδη καταβληθεί στον φοιτητή.