Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Μετακίνηση για Σπουδές » Επιχορήγηση

Eπιχορήγηση

Το πρόγραμμα Erasmus+ κινητικότητα για Σπουδές παρέχει επιχορήγηση στους  φοιτητές που  έχουν επιλεγεί, η οποία υπολογίζεται με βάση μηνιαίο ποσό ανά χώρα μετακίνησης, όπως αυτό καθορίζεται από το ΙΚΥ. Το ποσό της επιχορήγησης θεωρείται ως συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας. Δαπάνες μετακίνησης, διαμονής κ.λπ. δεν αποζημιώνονται ξεχωριστά.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα χρηματοδοτείται μόνο για το διάστημα κατά το οποίο οι φοιτητές θα βρίσκονται στη χώρα υποδοχής, ενώ το διάστημα συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω on line μαθήματων/εξετάσεων από την Ελλάδα δεν επιχορηγείται.

Η επιχορήγηση που λαμβάνουν οι φοιτητές προκύπτει από τη συνολική διάρκεια των ημερών του προγράμματος σπουδών που θα παρακολουθήσουν στο πανεπιστήμιο υποδοχής και αφορά:

 • το διάστημα του προγράμματος σπουδών (έναρξη μαθημάτων - λήξη εξεταστικής περιόδου*) 

  * Επαναληπτική εξεταστική περίοδος: Τα περισσότερα πανεπιστήμια έχουν δύο εξεταστικές περιόδους στο τέλος του εξαμήνου, την κανονική και αργότερα την επαναληπτική. Οι φοιτητές μπορούν να αποφασίσουν αν επιθυμούν ή όχι να συμπεριλάβουν και την επαναληπτική εξεταστική στην ημερομηνία λήξης που θα δηλώσουν, μόνο εφόσον αυτή διεξάγεται λίγο μετά την ληξη της κανονικής εξεταστικής και γνωρίζοντας ότι:
  α) αν δεν την συμπεριλάβουν εξ αρχής και αποφασίσουν -κατά τη διάρκεια του προγράμματος- τελικά να συμμετάσχουν σε αυτήν τότε, δεν θα μπορέσουν να λάβουν επιχορήγηση για το επιπλέον διάστημα.
  β) ενώ, αν την συμπεριλάβουν εξ αρχής και τελικά δεν χρειαστεί να παραστούν σε αυτήν τότε, όταν στο τέλος γίνει η οικονομική εκκαθάριση (με βάση τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν στο ΤΕΔΣ μετά την επιστροφή τους), μπορεί να υπάρχει πολύ μεγάλη μείωση στη β δόση της επιχορήγησής τους ή ακόμα και να είναι μηδενική, ειδικά αν η επαναληπτική γίνεται σε μεγάλη χρονική απόσταση μετά την κανονική. Μπορεί να προκύψει επίσης, αν η διαφορά του αρχικού με το τελικό διάστημα της κινητικότητας είναι πολύ μεγάλη, θέμα επιστροφής από τον φοιτητή μέρους της α δόσης της επιχορήγησης που έχει λάβει. 

 • τις ημέρες υποδοχής (orientation days) που πιθανώς διοργανώνει το πανεπιστήμιο υποδοχής 

 • το διάστημα παρακολούθησης μαθημάτων γλωσσικής προετοιμασίας, τα οποία πιθανώς προσφέρονται από το πανεπιστήμιο υποδοχής

Να σημειωθεί ότι ενώ η επιχορήγηση αναφέρεται σε μηνιαία βάση -30 ημερών-, στην πραγματικότητα υπολογίζεται ανά ημέρα συμμετοχής στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα το 1/30 του μηνιαίου ποσού πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των συνολικών ημερών του διαστήματος σπουδών και έτσι προκύπτει το συνολικό ποσό της επιχορήγησης.

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης των φοιτητών που μετακινούνται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται από το ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα διαχείρισης του προγράμματος Erasmus+ ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

Ομάδες

Χώρες

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα)

Ομάδα 1
Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο

520

Ομάδα 2
Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης 

Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία

470

Ομάδα 3
Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης 

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία

420

Πράσινη μετακίνηση

Για την προώθηση της αρχής του προγράμματος Erasmus+ για το περιβάλλον και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, το πρόγραμμα ενισχύει την πράσινη μετακίνηση (Green Travel), καλώντας τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα να επιλέγουν, εφόσον μπορούν, τη  χρήση μέσων μεταφοράς με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα* ή εν γένει περιβαλλοντικό αποτύπωμα όπως π.χ. λεωφορείο, τρένο ή συνεπιβατισμό (carpooling)**

* Το αεροπλάνο και το πλοίο δεν θεωρούνται μέσα με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα.

** Συνεπιβατισμός θεωρείται η μετακίνηση με αυτοκίνητο με άλλους 2-3 συμφοιτητές (και όχι με γονείς ή άλλους συγγενείς)

Για να χαρακτηριστεί μία μετακίνηση ως «πράσινη» θα πρέπει να γίνει χρήση μέσου μεταφοράς με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα για την κάλυψη μεγαλύτερου του ήμισυ της χιλιομετρικής απόστασης μεταξύ του Ιδρύματος προέλευσης και του Ιδρύματος προορισμού. 


Οι φοιτητές/τριες που θα επιλέξουν πράσινη μετακίνηση, μπορούν να λάβουν μια εφάπαξ πρόσθετη επιχορήγηση επιπλέον της μηνιαίας επιχορήγησης Erasmus+,  ύψους 50 ευρώ, ως ενίσχυση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου και έως 4 ημέρες πρόσθετη επιχορήγηση ατομικής υποστήριξης, (ανάλογα με τη χώρα υποδοχής, η ημερήσια επιχορήγηση ατομικής υποστήριξης είναι από 14 έως 17 ευρώ) για την κάλυψη των ημερών ταξιδίου μετ΄επιστροφής.

Προσοχή: Η επιλογή της πράσινης μετακίνησης, πρέπει να γίνει εγκαίρως και να γνωστοποιηθεί με εμαιλ στο ΤΕΔΣ, σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται κάθε φορά, στέλνοντας την Yπεύθυνη δήλωση πράσινης μετακίνησης

Δήλωση πράσινης μετακίνησης δεν μπορεί να γίνει δεκτή μετά την υποβολή της σύμβασης επιχορήγησης.

Καταβολή της Eπιχορήγησης

Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης γίνεται σε δύο δόσεις ως εξής:

 • Α Δόση: το 80% του ποσού της επιχορήγησης 
  Η πίστωση του 80% της επιχορήγησης γίνεται λίγες ημέρες πριν -και πάντως όχι αργότερα- από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας που αναγράφεται στην Σύμβαση Επιχορήγησης που υπογράφεται μεταξύ του φοιτητή και του ΕΚΠΑ.

 • Β Δόση: το υπόλοιπο 20% του ποσού της επιχορήγησης 
  Η πίστωση του υπόλοιπου 20% της επιχορήγησης γίνεται μετά τη λήξη της περιόδου της κινητικότητας, και μετά την οικονομική εκκαθάριση. Συγκεκριμένα:
  - μετά τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικων που υποχρεούται να καταθέσει ο φοιτητής στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων –ΤΕΔΣ, και
  - μετά την ηλεκτρονική υποβολή στη σχετική web πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Έκθεσης Συμμετέχοντος/EU participant report.

Οικονομική εκκαθάριση του ποσού της επιχορήγησης
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών γίνεται η τελική εκκαθάριση των χρημάτων που δικαιούται ο φοιτητής, σύμφωνα με το βεβαιωμένο από το πανεπιστήμιο υποδοχής διάστημα παραμονής στη χώρα υποδοχής και τα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Αν βεβαιώνεται μικρότερο διάστημα από αυτό που αναγράφεται στη Σύμβαση Επιχορήγησης (με βάση το οποίο υπολογίστηκε η α δόση της χρηματοδότησης), τότε γίνεται επαναυπολογισμός της επιχορήγησης και η χρηματική διαφορά συμψηφίζεται με την υπολοιπόμενη β δόση της υποτροφίας, με αποτέλεσμα είτε να εισπράξει ο φοιτητής μικρότερο ποσό από το αρχικά υπολογιζόμενο είτε να προκύψει μηδενικό υπόλοιπο. Αν η χρηματική διαφορά είναι μεγαλύτερη από τη β δόση, θα ζητηθεί από τον φοιτητή να επιστρέψει μέρος της α δόσης που έχει λάβει. Στην περίπτωση που το μικρότερο διάστημα είναι 5 ημέρες ή λιγότερο τότε δεν γίνεται επανυπολογισμός/μείωση της επιχορήγησης.

Σε περίπτωση που το συνολικό διάστημα είναι αδικαιολόγητα μικρότερο του ελάχιστου οριζόμενου διαστήματος των δύο μηνών, ο φοιτητής θα πρέπει να επιστρέψει το σύνολο των χρημάτων (α δόση) που έχει λάβει.

Σε περίπτωση διακοπής λόγω «ανωτέρας βίας», ο φοιτητής δικαιούται να λάβει το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στην πραγματική διάρκεια της περιόδου κινητικότητας.

Αν βεβαιώνεται μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που αναγράφεται στη Σύμβαση Επιχορήγησης δεν δίνεται επιπλέον ποσό και οι πρόσθετες ημέρες θεωρούνται ως περίοδος «μηδενικής επιχορήγησης (zero-grant).

-------------------------------

Παράταση των σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής υπό το καθεστώς Erasmus για το εαρινό εξάμηνο μπορεί να εγκριθεί ως παράταση χωρίς υποτροφία, εφόσον επιθυμεί ο φοιτητής να καλύψει με δικά του χρήματα το επιπλέον διάστημα συμμετοχής στο πρόγραμμα. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την παράταση χωρίς υποτροφία, θα πρέπει να απευθύνεστε το ΤΕΔΣ.

Επισημαίνουμε ότι εάν εγκριθεί παράταση των σπουδών, η ολοκλήρωση της διαδικασίας του προγράμματος (συγκέντρωση και κατάθεση των δικαιολογητικών) θα πραγματοποιηθεί στο τέλος  του συνολικού διαστήματος συμμετοχής (διάστημα με χρηματοδότηση + διάστημα παράτασης). Επομένως το υπόλοιπο 20% του ποσού της επιχορήγησης θα δοθεί στο τέλος της συνολικής φοίτησης στο Ίδρυμα Υποδοχής, αφού κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

-------------------------------

Πληρωμή της επιχορήγησης

Για την πληρωμή της επιχορήγησης οι φοιτητές πρέπει να δηλώσουν τραπεζικό λογαριασμό ελληνικής τράπεζας ατομικό ή κοινό (αρκεί το όνομά τους να εμφανίζεται στους δικαιούχους). Για την δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού οι φοιτητές λαμβάνουν email με αναλυτική ενημέρωση από το ΤΕΔΣ.

-------------------------------

Η διοικητική υποστήριξη της συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα και η έγκριση της επιχορήγησης γίνεται από το ΤΕΔΣ, ενώ η πίστωση των δόσεων της επιχορήγησης στον τραπεζικό λογαριασμό των φοιτητών γίνεται από το Τμήμα Λογιστηρίου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΕΚΠΑ.
Μετά την έκδοση από το ΤΕΔΣ της εντολής πληρωμής προς το Λογιστήριο του ΕΛΚΕ, μπορείτε να ενημερώνεστε για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το ένταλμα του Λογιστηρίου προς την τράπεζα, επικοινωνώντας:
- μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση helpdesk@elke.uoa.gr 
στο τηλέφωνο 210 727 5900, από τις 9:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.

 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ακυρωθεί η συμμετοχή στο πρόγραμμα  οι φοιτητές οφείλουν να το δηλώσουν αμέσως και να το αιτιολογήσουν στο ΤΕΔΣ (με email στον αρμόδιο για το τμήμα τους υπάλληλο).
Ταυτόχρονα, πρέπει να ενημερώσουν:
α) τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο και
β) το Πανεπιστήμιο υποδοχής.
Εάν έχει ήδη καταβληθεί η πρώτη δόση της επιχορήγησης τότε θα ζητηθεί η άμεση επιστροφή των χρημάτων στο πανεπιστήμιο.