Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Μετακίνηση για Σπουδές » Μετά την επιλογή » Nomination

Μετά την επιλογή των φοιτητών οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι και οι διοικητικοί υπεύθυνοι στη Γραμματεία κάθε Τμήματος ενημερώνουν τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού για τα στοιχεία των φοιτητών που έχουν επιλεγεί (Nomination), εντός των προθεσμιών που θέτουν τα Πανεπιστήμια υποδοχής και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζουν.

Αυτό είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα προς τα Πανεπιστήμια υποδοχής και αν δεν γίνει, τα πανεπιστήμια δεν δέχονται τις αιτήσεις που πρέπει να υποβάλουν στη συνέχεια ατομικά οι φοιτητές για συμμετοχή στο πρόγραμμα, για στέγαση, μαθήματα γλώσσας κλπ.

Για τους φοιτητές που έχουν επιλεγεί για το χειμερινό εξάμηνο το nomination πρέπει να γίνει αμέσως μετά την επιλογή τους. 

Για τους φοιτητές που έχουν επιλεγεί για το εαρινό εξάμηνο το nomination γίνεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του κάθε πανεπιστημίου υποδοχής (σε κάποια πανεπιστήμια γίνεται μαζί με τους φοιτητές του χειμερινού εξαμήνου, ενώ στα περισσότερα γίνεται το φθινόπωρο).

Για τα χρονοδιαγράμματα και τον τρόπο υποβολής των nominations οι ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι λαμβάνουν ενημέρωση είτε από το ΤΕΔΣ (με την προώθηση των σχετικών πληροφοριών) είτε από την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου υποδοχής.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις καταληκτικές ημερομηνηνίες των nominations καθώς για κάποια πανεπιστήμια αυτές είναι και εντός του Απριλίου.