Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Μετακίνηση για Σπουδές » Εισερχόμενοι Φοιτητές

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS συνεργάζεται με 300 και πλέον Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην Ευρώπη με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες συνεργασίας (Erasmus Bilateral Agreements) σε συγκεκριμένους τομείς σπουδών και περιλαμβάνουν κινητικότητα φοιτητών των τριών κύκλων σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο). Στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών κινητικότητας το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  έχει δεχθεί μέχρι σήμερα περισσότερους από 5.000 φοιτητές από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Για τη συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS είναι απαραίτητη:

  • η κοινοποίηση των στοιχείων των εισερχόμενων φοιτητών από τα αντίστοιχα γραφεία ERASMUS των ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων  (nomination)
  • η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης των φοιτητών (application form) προς το γραφείο ERASMUS
  • η  σύναψη και η υπογραφή συμφωνίας σπουδών (learning agreement)

Τα μαθήματα στα περισσότερα Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών γίνονται στα ελληνικά, ωστόσο, σε κάποια Τμήματα γίνεται διδασκαλία και σε άλλες γλώσσες, όπως στα Τμήματα Ξένων Γλωσσών, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και στο Τμήμα Νομικής, στο οποίο παρέχεται για τους εισερχόμενους  φοιτητές ERASMUS ειδικό πρόγραμμα διδασκαλίας στα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας προσφέρει στους εισερχόμενους φοιτητές ERASMUS μαθήματα ελληνικής γλώσσας, μετά την επιτυχή παρακολούθηση των οποίων τους χορηγούνται 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων παρέχει καθημερινά πληροφορίες και κάθε δυνατή υποστήριξη στους εισερχόμενους φοιτητές, ώστε να διευκολύνει την ένταξη και την ενσωμάτωσή τους στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Στην αρχή κάθε εξαμήνου οργανώνεται τελετή υποδοχής (Orientation Day) για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές ERASMUS, κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται γενική παρουσίαση του Πανεπιστημίου, διανέμονται  πληροφοριακά έντυπα και χορηγούνται στους φοιτητές πιστοποιητικά απαραίτητα για την εγγραφή τους στα Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Περισσότερες πληροφορίες....