Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Μετακίνηση για Σπουδές » Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αδεια διαμονής

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα υποδοχής 

Για να εξασφαλίσουν οι φοιτητές την απαιτούμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα υποδοχής θα πρέπει να εφοδιαστούν με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) είναι μια δωρεάν κάρτα που προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή σε μια από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας.

Η ΕΚΑΑ δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση, ούτε καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη. Δεδομένου ότι το συστήμα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας είναι διαφορετικό, υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στην Ελλάδα μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μια άλλη. Περισσότερα  για την ΕΚΑΑ δείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιπροσθέτως της ΕΚΑΑ, συνιστάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η σύναψη ιδιωτικής ασφάλειας για τις περιπτώσεις δαπανών που δεν καλύπτονται από την ΕΚΑΑ, όπως δαπάνες επείγουσας ιατρικής περίθαλψης, ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα ή δαπάνες επαναπατρισμού. Κάποια Πανεπιστήμια υποδοχής θεωρούν αυτού  του είδους την ασφάλιση υποχρεωτική οπότε είναι πολύ σημαντικό οι φοιτητές να συμβουλευτούν προσεκτικά τις ιστοσελίδες τους για να είναι προετοιμασμένοι ανάλογα.

H ΕΚΑΑ παρέχεται από τον ασφαλιστικό φορέα του φοιτητή.
Για την έκδοσή της, πρέπει να κάνει ηλεκτρονική αίτηση ο ΑΜΕΣΑ ασφαλισμένος, (γονιός) -συμπληρώνοντας όμως και τα στοιχεία του έμμεσα ασφαλισμένου- στο e.ΕΦΚΑ μέσω του gov.gr https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/europaike-karta-asphalises-astheneias.

Αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης, ο ΑΜΕΣΑ ασφαλισμένος θα λάβει στο email του ένα Πιστοποιητικό Προσωρινής Έκδοσης στο οποίο θα αναγράφεται ο λογικός αριθμός της κάρτας, η οποία αποστέλεται αργότερα.

Όλοι οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σύμφωνα και με τη Σύμβαση Επιχορήγησης είναι υποχρεωμένοι πριν να φύγουν για το εξωτερικό να έχουν προμηθευτεί την Ε.Κ.Α.Α.

Εξαίρεση αποτελούν οι φοιτητές που μετακινούνται προς Ηνωμένο Βασίλειο και Τουρκία οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν Ιδιωτική Ασφάλεια Υγείας, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα πάρουν από το πανεπιστήμιο υποδοχής ή την πρεσβεία της χώρας στην οποία θα μετακινηθούν.

Όσοι φοιτητές είναι ήδη κάτοχοι του pre-settled ή settled status στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενδέχεται να καλύπτονται από το βρετανικό εθνικό σύστημα υγείας: https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-settled-and-presettled-status-means.
Σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι υποχρεωτική η ιδιωτική ασφάλιση αλλά θα πρέπει το δηλώσουν στο ΤΕΔΣ κάνοντας μία υπεύθυνη δήλωση.

Όσοι φοιτητές μετακινηθούν στην Τουρκία, σύμφωνα με οδηγίες του ΙΚΥ (Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus+), μπορούν να κάνουν ιδιωτική ασφάλιση και στην Τουρκία μετά την άφιξή τους. Περισσότερα δείτε και εδώ
'Ομως σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν με το Πανεπιστήμιο υποδοχής και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα λάβουν από αυτό.

Οι φοιτητές που εκτός των άλλων πρόκειται να απασχοληθούν σε εργαστήρια/κλινικές θα πρέπει να είναι επίσης εφοδιασμένοι με ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων για σωματικές βλάβες ή /και υλικές ζημιές που θα προξενηθούν από αμέλεια καθώς και ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος. Κάποιες φορές αυτή παρέχεται από το Πανεπιστήμιο υποδοχής. Σε αντίθετη περίπτωση, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ασφαλιστούν ιδιωτικά.

----------------------------------------------------------

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψησύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

Αναλυτικότερα:

 • Οι ανασφάλιστοι φοιτητές απευθύνονται πλέον στις Δημόσιες Δομές Υγείας με τον ΑΜΚΑ τους
 • Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τις ανωτέρω κατηγορίες φοιτητών, οι οποίοι μετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η κάλυψη των δαπανών που τυχόν προκύπτουν, συνεχίζει να πραγματοποιείται από́ τις υπηρεσίες των ΑΕΙ, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν.
 • Προκειμένου να εκδοθεί η Ε.Κ.Α.Α., οι αρμόδιες υπηρεσίες των ΑΕΙ ελέγχουν από́ τα στοιχεία του Μητρώου ανασφάλιστων Πολιτών που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ αν ο φοιτητής δεν καλύπτεται από́ άλλον ασφαλιστικό́ φορέα.


Η διαδικασία έκδοσης της ΕΚΑΑ από το Πανεπιστήμιο για τους ανασφάλιστους φοιτητές είναι η ακόλουθη: 

 1. ο φοιτητής συμπληρώνει την σχετική αίτηση για τη χορήγηση της ΕΚΑΑ στη Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο είναι εγγεγραμμένος, ακολουθώντας τις οδηγίες
 2. η γραμματεία ενημερώνει τον φοιτητή ότι η ΕΚΑΑ θα εκδοθεί από το ΕΚΠΑ μόνο αν είναι ανασφάλιστος και ότι στην περίπτωση που λήξει/ανασταλεί η φοιτητική του ιδιότητα και ισχύει ακόμη η ΕΚΑΑ, θα πρέπει να την επιστέψει πίσω στη γραμματεία
 3. από τη γραμματεία του τμήματος επιβεβαιώνεται η φοιτητική ιδιότητα του ενδιαφερόμενου και  στέλνεται η αίτησή του στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου.
 4. στη συνέχεια ο φοιτητής παραλαμβάνει την ΕΚΑΑ από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης (κτίριο Μαθηματικού τηλ 210 7276450) με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας.

----------------------------------------------------------

Αν δεν είναι εφικτό να εκδοθεί η ΕΚΑΑ από το Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να ασφαλιστείτε για τη διάρκεια παραμονής σας στο εξωτερικό είτε από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, είτε από κάποιον ασφαλιστικό φορέα στη χώρα υποδοχής. 

Επιπλέον πληροφορίες για έκτακτη υγειονομική περίθαλψη ανάλογα με τη χώρα υποδοχής μπορείτε να βρείτε στο http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=el

Άτομα από χώρες εκτός ΕΕ, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και καλύπτονται από το κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, έχουν επίσης δικαίωμα να αποκτήσουν κάρτα. Ωστόσο, οι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την ΕΚΑΑ για ιατρική περίθαλψη στη Δανία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Άδεια διαμονής στο εξωτερικό για τους υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για τους πρώτους 3 μήνες διαμονής σε χώρα της ΕΕ, ως υπήκοος χώρας της ΕΕ, δεν υποχρεούστε να ζητήσετε άδεια διαμονής, η οποία επιβεβαιώνει το δικαίωμά σας να διαμένετε στην εν λόγω χώρα. Κάποιες χώρες όμως ενδεχομένως να απαιτούν τη δήλωση της παρουσίας σας κατά την άφιξή σας.

Μετά από 3 μήνες διαμονής σε χώρα της ΕΕ, μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε στην αρμόδια αρχή (συνήθως το δημαρχείο ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα). Για το σκοπό αυτό θα χρειαστείτε: 

 • Ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
 • Απόδειξη της εγγραφής σας σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα
 • Απόδειξη πλήρους υγειονομικής ασφάλισης
 • Δήλωση ότι έχετε επαρκείς πόρους διαβίωσης και δεν χρειάζεστε οικονομική ενίσχυση: οι πόροι σας μπορεί να προέρχονται από οπουδήποτε. Απόδειξη πόρων μπορεί να αποτελεί βεβαίωση για το μηνιαίο ποσό χρηματοδότησης που λαμβάνετε ως φοιτητής ERASMUS. Για τη βεβαίωση αυτή θα πρέπει να απευθυνθείτε στο ΤΕΔΣ.

Αφού εγγραφείτε, θα λάβετε ένα πιστοποιητικό εγγραφής, το οποίο επιβεβαιώνει το δικαίωμά σας να ζήσετε στη χώρα αυτή. Το πιστοποιητικό εγγραφής θα πρέπει να εκδίδεται αμέσως και να μην κοστίζει περισσότερο απ΄όσο κοστίζει στους υπηκόους της χώρας η έκδοση δελτίου ταυτότητας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Όσοι φοιτητές έχουν επιλεγεί για μετακίνηση προς Πανεπιστήμια της Τουρκίας πρέπει να απευθύνονται στην Πρεσβεία της Τουρκίας για πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή τους στην Τουρκία και την έκδοση visa.

Διαμονή στο εξωτερικό για τους υπηκόους χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πληροφορίες σχετικά με τη visa και την έκδοσή της που αφορούν εγγεγραμμένους φοιτητές στο ΕΚΠΑ που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ και έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν με το πρόγραμμα σε ευρωπαϊκή χώρα.