Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Μετακίνηση για Σπουδές » Διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη - On line Language support OLS

Διαδικτυακή Γλωσσική υποστήριξη

Online Language Support– OLS 

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των γλωσσικών δεξιοτήτων και της εκμάθησης ξένων γλωσσών που αποτελεί στρατηγικό στόχο του προγράμματος ERASMUS+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδίασε τη δωρεάν πλατφόρμα εκμάθησης γλωσσών Online Language Support (OLS), που υποστηρίζεται μέσω της πλατφόρμας eu/academy.

Μέσω της OLS οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές ή για πρακτική άσκηση μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρονται και πιο συγκεκριμένα μπορούν να επιτύχουν:

1) Αυτοαξιολόγηση του γλωσσικού επιπέδου στη γλώσσα κινητικότητας πριν την περίοδο κινητικότητας.

2) Αναβάθμιση των γνώσεων στη γλώσσα κινητικότητας μέσω των μαθημάτων που προσφέρονται και μπορούν να παρακολουθούνται πριν και κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας.

3) Επικοινωνία με τους υπόλοιπους χρήστες της EU Academy μέσω των OLS Forums και δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τις γλώσσες.

Για τους λόγους αυτούς συστήνεται σε όλους τους επιλεγμένους φοιτητές να εγγραφούν στο OLS / EU Academy και να αξιοποιήσουν το γλωσσικό αυτό εργαλείο, ώστε να επιτύχουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Χρήσιμες οδηγίες (εγγραφής, κ.λπ.) για το OLS / EU Academy