Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Εξερχόμενοι Φοιτητές για Σπουδές (Erasmus+ Studies) » Διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη - OLS

Διαδικτυακή Γλωσσική υποστήριξη – Online Linguistic Support – OLS

Η Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη - Online Linguistic Support - OLS - στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ προσφέρει στους φοιτητές που συμμετέχουν στις δράσεις κινητικότητας, είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση και έχουν ως κύρια γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Τσέχικα, Δανέζικα, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά, Κροατικά, Ουγγρικά, Σλοβακικά, Φινλανδικά, Ρουμανικά και Βουλγαρικά τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τη γνώση της γλώσσας την οποία θα χρησιμοποιήσουν για να σπουδάσουν ή να εργαστούν στο εξωτερικό. Εξαιρούνται οι φοιτητές που έχουν ως μητρική γλώσσα μία από τις προαναφερόμενες γλώσσες.

Η Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη - Online Linguistic Support - OLS είναι υπηρεσία χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και παρέχεται μέσω της web πλατφόρμας OLS.

Η υπηρεσία αυτή δίνει επίσης στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν διαδικτυακά γλωσσικά μαθήματα προκειμένου να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητας της κινητικότητας. Τα διαδικτυακά μαθήματα είναι προαιρετικά, διατίθενται κατά τη διάρκεια της φοίτησης στα Πανεπιστήμια υποδοχής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και είναι ανεξάρτητα από τα μαθήματα που διοργανώνουν και διαθέτουν τα Πανεπιστήμια υποδοχής πριν ή και κατά τη διάρκεια της περιόδου σπουδών Erasmus για τους εισερχόμενους φοιτητές τους.

Προσφέρονται γλωσσικά μαθήματα σε όλα τα επίπεδα για τα Αγγλικά,  Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Ολλανδικά (από Α1 έως C2). Για τα Πορτογαλικά προσφέρονται μαθήματα επιπέδου  A1 έως B2,  ενώ για τα Τσέχικα, Δανέζικα, Πολωνικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, Ρουμανικά, Κροατικά, Σλοβακικά και Ουγγρικά μόνο επιπέδου A1.

Η Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη - OLS - απαρτίζεται από δύο διαδικτυακά τεστ αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων και παρακολούθηση γλωσσικών διαδικτυακών μαθημάτων στην ειδική web πλατφόρμα OLS ως εξής:

 1. Ένα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ αρχικό διαδικτυακό τεστ αξιολόγησης της γλωσσικής επάρκειας των φοιτητών στη γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας για το οποίο όλοι οι φοιτητές θα λάβουν την σχετική πρόσκληση από την web πλατφόρμα OLS με αυτοματοποιημένο μήνυμα πριν την έναρξη της περιόδου κινητικότητας Erasmus+.
 2. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ διαδικτυακά γλωσσικά μαθήματα με δυνατότητα διδασκαλίας σε απευθείας σύνδεση για τη βελτίωση των γνώσεων των φοιτητών. Πρόσκληση για αυτά στη γλώσσα που έδωσαν το αρχικό τεστ, θα λάβουν αυτόματα όσοι φοιτητές έχουν λάβει αποτέλεσμα ίσο ή κατώτερο του επιπέδου Β1. Φοιτητές με επίπεδο Β2 ή υψηλότερο στο τεστ για τη κύρια γλώσσα εκμάθησης ή εργασίας, έχουν επίσης τη δυνατότητα παρακολούθησης των γλωσσικών μαθημάτων OLS και θα πρέπει να το δηλώσουν στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων (ΤΕΔΣ) αμέσως μετά τα αποτελέσματα του πρώτου τεστ αξιολόγησης για να τους δοθεί πρόσβαση σε αυτά. Εναλλακτικά, όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα στη γλώσσα επικοινωνίας της χώρας μετακίνησης, με την προϋπόθεση ότι προσφέρεται στο OLS, πρέπει επίσης να το δηλώσουν στο ΤΕΔΣ για να τους δοθεί πρόσβαση σε αυτά.
 3. Ένα δεύτερο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ διαδικτυακό τεστ αξιολόγησης της προόδου που σημείωσαν μόνο οι φοιτητές οι οποίοι αξιολογήθηκαν στο πρώτο τεστ με επίπεδο μέχρι C1, στη γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας ανεξαρτήτως εάν παρακολούθησαν ή όχι τα διαδικτυακά μαθήματα γλωσσικής προετοιμασίας.

----------- Προσοχή:

 • Όποιος φοιτητής δεν υποβάλει το αρχικό διαδικτυακό τεστ αξιολόγησης δεν μπορεί να μετακινηθεί με το πρόγραμμα Erasmus+.  Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής  αδυνατεί να υποβάλει το τεστ αξιολόγησης θα πρέπει να ενημερώσει το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων άμεσα.
 • Η παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων δεν είναι υποχρεωτική ακόμα κι αν οι φοιτητές δεν επιτύχουν στο τεστ αξιολόγησης το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας.
 • Η παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων έχει χρονική διάρκεια όσο και η διάρκεια σπουδών/εργασίας.  Η παρακολούθηση των μαθημάτων μπορεί να ξεκινήσει πριν ή κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.
 • Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν έχουν καμία επίπτωση στην επιχορήγηση που λαμβάνουν οι φοιτητές και δεν επιφέρουν αλλαγές στις πιστωτικές μονάδες -Ects credits- που λαμβάνουν μετά το πέρας της κινητικότητας.
 • Όσοι φοιτητές αξιολογήθηκαν στο πρώτο τεστ με επίπεδο μέχρι C1 μετά τη λήξη της κινητικότητάς τους υποχρεούνται να υποβάλουν το τελικό διαδικτυακό τεστ αξιολόγησης εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που λαμβάνουν το link (βλ. παρακάτω).
 • Η πληρωμή του υπόλοιπου 20% της επιχορήγησης Erasmus εξαρτάται -εκτός των άλλων- και από την υποβολή του δεύτερου τεστ γλωσσικής αξιολόγησης στο τέλος της περιόδου κινητικότητας, για τους φοιτητές οι οποίοι υποχρεούνται να το υποβάλλουν.

Η διαδικασία για τα διαδικτυακά τεστ αξιολόγησης και για τη χορήγηση της άδειας για τα διαδικτυακά γλωσσικά μαθήματα

 1. Πριν την έναρξη της περιόδου κινητικότητας Erasmus+, θα λάβετε στο email που έχετε δηλώσει στο ΤΕΔΣ αυτοματοποιημένο μήνυμα/πρόσκληση (link) από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Erasmus+ Online Linguistic Support), για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα OLS με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που θα σας έχει σταλεί (επειδή πρόκειται για αυτοματοποιημένο μήνυμα, παρακαλείσθε να ελέγχετε και τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του inbox σας).
 2. Μετά την σύνδεση, θα σας ζητηθεί να ενημερώσετε τη σελίδα του προφίλ σας  καταχωρώντας τα προσωπικά σας στοιχεία (προσοχή στον τρόπο συμπλήρωσης του ονοματεπώνυμού σας, εισάγετε το Επίθετο και το Όνομα με τη σειρά που θα σας υποδειχθεί) και τα στοιχεία της κινητικότητάς σας.  Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης θα πρέπει να είναι οι ίδιες με αυτές που αναγράφονται στη Σύμβαση Επιχορήγησης διότι με βάση τη διάρκεια που θα καταχωρήσετε, προσδιορίζεται ο χρόνος αποστολής  του link για το τελικό τεστ αξιολόγησης. Η γλώσσα του τεστ αξιολόγησης που θα συμπληρώσετε, η οποία αναφέρεται στο πεδίο «Γλώσσα του τεστ», έχει επιλεγεί από το ΤΕΔΣ με βάση τα στοιχεία που δηλώσατε στην αίτησή σας στο πεδίο «Γλώσσα διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής» και δεν μπορείτε να το τροποποιήσετε. Εάν θεωρείτε ότι το περιεχόμενο αυτού του πεδίου δεν είναι σωστό, σταματήστε τη συμπλήρωσή  του  προφίλ  σας και  επικοινωνήστε  αμέσως  με το ΤΕΔΣ.
 3. Μετά την συμπλήρωση της σελίδα του προφίλ σας, σας δίνεται η δυνατότητα μέσω της σελίδας υποδοχής σας να υποβάλλετε το πρώτο διαδικτυακό τεστ αξιολόγησης (Language assessment licence). Θα αξιολογηθείτε στις εξής τρεις δεξιότητες της γλώσσας διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής: ακρόαση, ανάγνωση και γραφή.
 4. Προθεσμία υποβολής του τεστ αξιολόγησης: 10 ημέρες μετά τη λήψη του σχετικού link.
 5. Το τεστ έχει διάρκεια περίπου 40-50 λεπτά. Προτείνεται να συμπληρωθεί χωρίς χρονικές παύσεις/διαλείμματα γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να μην σωθούν όλες οι απαντήσεις. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 24 ώρες από την έναρξή του.
 6. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν την ίδια μέρα τόσο σ’ εσάς μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος όσο και στο ΤΕΔΣ μέσω της web πλατφόρμας OLS.
 7. Όσοι φοιτητές λάβουν αποτέλεσμα ίσο ή κατώτερο του επιπέδου Β1, θα λάβουν αυτόματα την άδεια  παρακολούθησης των διαδικτυακών γλωσσικών μαθημάτων (Language course license) και θα πρέπει να την ενεργοποιήσουν εντός ενός (1) μηνός από την ημέρα που θα την λάβουν. Σε αντίθετη περίπτωση, η άδεια ακυρώνεται.
 8. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυμεί να παρακολουθήσει τα διαδικτυακά μαθήματα παρότι έχει λάβει αποτέλεσμα στο αρχικό τεστ αξιολόγησης πάνω από Β1, ή επιθυμεί να κάνει τα μαθήματα στη γλώσσα της χώρας υποδοχής αν είναι διαφορετική από τη γλώσσα διδασκαλίας του πανεπιστημίου υποδοχής στην οποία έγινε το τεστ, θα πρέπει να ενημερώσει με ηλεκτρονικό μήνυμα το ΤΕΔΣ, άμεσα.
 9. Το link για το τελικό διαδικτυακό τεστ αξιολόγησης αποστέλλεται στις 15 ή 16 του μήνα λήξης των σπουδών Erasmus+ στο εξωτερικό, σύμφωνα με την αρχική σας καταχώρηση στη web πλατφόρμα OLS. Στη σελίδα υποδοχής της γλωσσικής αξιολόγησης, θα βρείτε μια ειδοποίηση που σας  ενημερώνει  για  το  πότε  θα  είναι  διαθέσιμη  η  τελική  σας  αξιολόγηση  γλωσσικών δεξιοτήτων. Από τη στιγμή που είναι διαθέσιμη, ακόμη και αν δεν έχετε λάβει το link, μπορείτε να τη συμπληρώσετε κάνοντας κλικ στο κουμπί «Έναρξη της τελικής αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων» που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας.
 10. Το τελικό τεστ αξιολόγησης είναι υποχρεωτικό και μεταξύ των προαπαιτούμενων για την κατάθεση του υπόλοιπου 20% της επιχορήγησης Erasmus+ στον λογαριασμό των φοιτητών ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΣΤ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ C1.

Περισσότερες πληροφορίες και προωθητικό υλικό για τα OLS μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του OLS Erasmus+ Online Linguistic Support. Δείτε επίσης τους ενημερωτικούς Οδηγούς χρηστών και τις παρουσιάσεις για το πρόγραμμα: