Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Μετακίνηση για Σπουδές » Διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη - OLS

Διαδικτυακή Γλωσσική υποστήριξη

– Online Linguistic Support – OLS 

η πλατφόρμα Διαδικτυακής Γλωσσικής Υποστήριξης έκλεισε στις 30 Ιουνίου 2022*  προκειμένου να αντικατασταθεί από νέα με την ονομασία:

– Online Language Support (OLS), 

η οποία φιλοξενείται στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ονομάζεται EU Academy.

Το τεστ για τους συμμετέχοντες φοιτητές του ακαδ. έτους 2022-2023 δεν είναι ακόμα διαθέσιμο, καθώς η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Online Language Support (OLS), εξακολουθεί να βρίσκεται σε μεταβατική φάση.

Αναμένεται σχετική ενημέρωση.----------------

Οι φοιτητές που έχουν κάνει εγγραφή στην προηγούμενη πλατφόρμα Online Linguistic Support (φοιτητές ακαδ. έτους 2021-2022) παρακαλούνται να κάνουν λήψη οποιωνδήποτε διαθέσιμων εγγράφων από τον πίνακα κινητικότητάς πριν από τις 30 Ιουνίου 2022.