Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Σπουδές » Διαδικασία προς το ΤΕΔΣ για τη συμμετοχή και την επιχορήγηση

2021-2022

Διαδικασία προς το ΤΕΔΣ για τη συμμετοχή και την επιχορήγηση

Οι επιλεγμένοι φοιτητές του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου προκειμένου να οριστικοποιήσουν την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και να λάβουν την προβλεπόμενη επιχορήγηση* πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία.

* Η  επιχορήγηση που παρέχεται από το πρόγραμμα συμβάλει στην κάλυψη των πρόσθετων αναγκών που προκύπτουν από τη μετάβαση στο εξωτερικό (πληροφορίες στο www.interel.uoa.gr/erasmus/sm/oikonomiki-epixorigisi.html)

1.   Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην online πλατφόρμα του ΤΕΔΣ από όλους τους επιλεγμένους φοιτητές (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ERASMUS+ ΣΠΟΥΔΕΣ 2021-2022

Ημερομηνίες υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης από 10/5/2021  έως 23/5/2021

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ σε μορφή PDF.

Χρήσιμα έγγραφα για την συπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης προς το ΤΕΔΣ:
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022

- ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών, οι φοιτητές πρέπει να διαβάσουν πολύ προσεκτικά τις ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 2021-2022 ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.
Κατόπιν πρέπει να ξεκινήσουν να συγκεντρώνουν όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για την υποβολή τους όταν ανοίξει η πλατφόρμα του ΤΕΔΣ.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα ελεγχθούν όλα τα έγγραφα που θα έχουν υποβληθεί στην online πλατφόρμα και οι αρμόδιοι υπάλληλοι του ΤΕΔΣ, αν χρειαστεί, θα επικοινωνήσουν με τους φοιτητές για διευκρινίσεις.

2.  ON LINE Learning Agreement- OLA

Οι φοιτητές που θα μετακινηθούν το χειμερινό εξάμηνο του 2021-2022 θα πρέπει να συμπληρώσουν διαδικτυακά το έντυπο Learning Agreement, το οποίο αφορά την αναγνώριση του προγράμματος σπουδών που θα παρακολουθήσουν στο Πανεπιστήμιο υποδοχής.

Οι φοιτητές θα συνδεθούν στην πλατφόρμα OLA (ON LINE Learning Agreement)  ώστε να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το Learning Agreement. Η  εύρεση και η αντιστοιχία των μαθημάτων γίνεται απαραιτήτως με τη βοήθεια των ακαδημαϊκών υπευθύνων ώστε να συμπληρωθεί σωστά το Learning Agreement (περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ενότητα Οδηγίες για το Learning Agreement.

Οι φοιτητές που θα μετακινηθούν το χειμερινό εξάμηνο, πρέπει επίσης, αμέσως μετά την επιλογή τους (και εφόσον έχει σταλεί από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο το nomination στo Πανεπιστήμιo υποδοχής) και παράλληλα με τη διαδικασία προς το ΕΚΠΑ και την συμπλήρωση του Learning Agreement, να φροντίσουν να υποβάλουν και την αίτησής τους προς το Πανεπιστήμιο υποδοχής.

Οι φοιτητές που θα μετακινηθούν το εαρινό εξάμηνο, θα ασχοληθούν με τη διαδικασία του Learning Agreement και της αίτησης στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, σε μεταγενέστερο χρόνο, και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Πανεπιστήμιου υποδοχής και τη δημοσίευση του προγράμματος σπουδών.

3.  Πρώτο τεστ γλωσσικής αξιολόγησης στο πλαίσιο της Διαδικτυακής Γλωσσικής Υποστήριξης/OLS

  • Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για το χειμερινό εξάμηνο θα λάβουν πρόσκληση από την web πλατφόρμα OLS με αυτοματοποιημένο μήνυμα για να κάνουν το ΠΡΩΤΟ ΤΕΣΤ στο διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου 2021.  
  • Οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί για το εαρινό εξάμηνο θα λάβουν πρόσκληση από την web πλατφόρμα OLS με αυτοματοποιημένο μήνυμα για να κάνουν το ΠΡΩΤΟ ΤΕΣΤ το φθινόπωρο.

Τα χρονοδιαγράμματα αποστολής του αρχικού τεστ αξιολόγησης δεν μπορούν να καθοριστούν με ακρίβεια και ενδέχεται να τροποποιηθούν λόγω των απροβλέπτων συνθηκών που επιφέρει  η πανδημία. Για το λόγο αυτό οι φοιτητές ενημερώνονται από το ΤΕΔΣ με ηλεκτρονικό μήνυμα λίγο πριν την αποστολή της πρόσκλησης.

Η OLS (Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη) είναι μια δωρεάν πλατφόρμα εκμάθησης γλωσσών, η οποία έχει σχεδιαστεί για τους συμμετέχοντες φοιτητές του προγράμματος Erasmus+. Tα παρεχόμενα (μη υποχρεωτικά) On line μαθήματα της OLS συμπληρώνουν την δια ζώσης γλωσσική διδασκαλία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων εκτός της αίθουσας διδασκαλίας. Επιπλέον, παρέχουν ευκαιρίες συνεργατικής, ισότιμης και δωρεάν εκμάθησης της γλώσσας διδασκαλίας του ιδρύματος υποδοχής.

Επίσης, με την OLS διαπιστώνεται το επίπεδο γλωσσομάθειας που έχουν οι φοιτητές στη γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν με το Erasmus+, μέσω των δύο γλωσσικών υποχρεωτικών τεστ (πριν και μετά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα).

Τα αποτελέσματα των τεστ δεν επηρεάζουν τη συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα, αλλά συμβάλουν κυρίως στην πρόσβαση των παρεχόμενων γλωσσικών μαθήματων και στην διαπίστωση του γλωσσικού επιπέδου πριν και μετά την συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+.

4.  Υπογραφή και κατάθεση Σύμβασης Επιχορήγησης Erasmus+ Σπουδές

Περίπου δύο μήνες πριν την έναρξη της συμμετοχής (σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του ιδρύματος υποδοχής)  αποστέλλεται από το ΤΕΔΣ στους φοιτητές μέσω e-mail, σε μορφή επεξεργάσιμου αρχείου pdf,  η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Erasmus+ για Σπουδές, συνοδευόμενη από αναλυτικές οδηγίες. (Τα προ-συμπληρωμένα προσωπικά στοιχεία του φοιτητή στη σύμβαση αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση που έχει υποβάλει). Για την συμπλήρωση της σύμβασης οι φοιτητές θα πρέπει έχουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας για την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην χώρα υποδοχής.

5. Συμπλήρωση του Certificate of study period at host institution

Μετά την άφιξη στην χωρά υποδοχής οι φοιτητές θα πρέπει να φροντίσουν για τη συμπλήρωση και υπογραφή από το Πανεπιστήμιο υποδοχής του πρώτου μέρους "Certificate of Enrollment" του εγγράφου CERTIFICATE OF STUDY PERIOD AT HOST INSTITUTION. Το υπογεγραμμένο έγγραφο θα πρέπει να αποσταλεί με email στο/ην αρμόδιο/α υπάλληλο του ΤΕΔΣ.

Το δεύτερο μέρος  "Certificate of Completion of studies" θα συμπληρωθεί και θα υπογραφεί στο τέλος των σπουδών στο Πανεπιστήμιο υποδοχής και να υποβληθεί στο ΤΕΔΣ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Κατά τη συμπλήρωση αυτού του εγγράφου, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ημερομηνίες που θα αναγραφούν γιατί καθορίζουν το χρονικό διάστημα βάση του οποίου θα προκύψει το τελικό χρηματικό ποσό και κατά συνέπεια η οικονομική εκκαθάριση της επιχορήγησης*. 

*Αν βεβαιώνεται μικρότερο διάστημα από αυτό που αναγράφεται στη Σύμβαση, τότε η χρηματική διαφορά που προκύπτει μπορεί να συμψηφιστεί με τη δεύτερη δόση της επιχορήγησης ή και να ζητηθεί να επιστραφεί μέρος των χρημάτων που ήδη έχουν δοθεί στο φοιτητή. Αν βεβαιώνεται μεγαλύτερο διάστημα, αυτό θεωρείται ως διάστημα zero grant, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα αύξησης της αρχικής χρηματοδότησης, εκτός αν υπάρξουν νέες αποφάσεις λόγω έκτακτων συνθηκών.

--------------------------------------------------------

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ακυρωθεί η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ οι φοιτητές οφείλουν να το δηλώσουν αμέσως και να το αιτιολογήσουν στέλνοντας email στο ΤΕΔΣ. Ταυτόχρονα, πρέπει να ενημερώσουν:

α) τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του τμήματος τους στο ΕΚΠΑ, και

β) το Πανεπιστήμιο υποδοχής.

Εάν έχει ήδη πιστωθεί ο λογαριασμός του φοιτητή με το ποσό της υποτροφίας, θα ζητηθεί η άμεση επιστροφή των χρημάτων.

----------------------------------------------------