Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Μετακίνηση για Σπουδές » Διαδικασία προς το ΤΕΔΣ για την εγγραφή στο πρόγραμμα και την καταβολή της επιχορήγησης

Οι επιλεγμένοι/ες φοιτητές/τριες προκειμένου να οριστικοποιήσουν την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και να λάβουν την προβλεπόμενη επιχορήγηση πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

Α. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης προς το ΤΕΔΣ

Η αίτηση υποβάλεται στην online πλατφόρμα του ΤΕΔΣ από όλους τους φοιτητές που έχουν επιλεχθεί (και για το χειμερινό και για εαρινό εξαμήνο του ακαδ. έτους 2023-2024).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ERASMUS+ ΣΠΟΥΔΕΣ 2023-2024
Ημερομηνίες υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για το 2023-2024 από 28 Απριλίου 2023 έως 5 Μαΐου 2023

- Μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας, ελέγχεται η αίτηση και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ο αρμόδιος υπάλληλος του ΤΕΔΣ θα επικοινωνήσει με τον/την φοιτητή/τρια για την διευθέτησή του.
- Μετά τον έλεγχο της αίτησης και την οριστικοποίηση των καταχωρισμένων στοιχείων, οι φοιτητές/τριες θα αρχίσουν να λαμβάνουν ενημερώσεις για κάθε επόμενο στάδιο της διαδικασίας συμμετοχής.
- Κατά την επεξεργασία των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, θα προηγηθούν οι φοιτητές/τριες που θα μετακινηθούν το χειμερινό εξάμηνο.

Χρήσιμα έγγραφα για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης προς το ΤΕΔΣ:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 2023-2024
  ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση (σε μορφή PDF αρχείου).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023-2024

- ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Β.  Υποβολή ON LINE Learning Agreement- OLA

Το Learning Agreement, είναι η συμφωνία σπουδών στην οποία αποτυπώνεται η αντιστοίχιση των μαθημάτων που θα παρακολουθήσουν οι φοιτητές/τριες στο Πανεπιστήμιο υποδοχής με τα μαθήματα που θα τους αναγνωριστούν στο ΕΚΠΑ.

Οι φοιτητές/τριες θα συνδεθούν στην πλατφόρμα OLA (ON LINE Learning Agreement)  ώστε να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το Learning Agreement. Η  εύρεση και η αντιστοιχία των μαθημάτων γίνεται απαραιτήτως με τη βοήθεια των ακαδημαϊκών υπευθύνων ώστε να συμπληρωθεί σωστά το Learning Agreement (περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ενότητα Οδηγίες για το Learning Agreement.

Οι φοιτητές/τριες που θα μετακινηθούν το χειμερινό εξάμηνο, πρέπει αμέσως μετά την επιλογή τους (και εφόσον έχει σταλεί από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο το nomination στo Πανεπιστήμιo υποδοχής) και παράλληλα με τη διαδικασία προς το ΕΚΠΑ και την συμπλήρωση του Learning Agreement, να φροντίσουν να υποβάλουν και την αίτησής τους προς το Πανεπιστήμιο υποδοχής.

Οι φοιτητές/τριες που θα μετακινηθούν το εαρινό εξάμηνο, θα ασχοληθούν με τη διαδικασία του Learning Agreement και της αίτησης στο Πανεπιστήμιο υποδοχής, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Πανεπιστήμιου υποδοχής και τη δημοσίευση του προγράμματος σπουδών του εαρινού εξαμήνου. Στα περισσότερα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια αυτό γίνεται το φθινόπωρο, αλλά δεν αποκλείεται κάποια να ορίζουν την ίδια περίοδο αιτήσεων και για το χειμερινό και για το εαρινό εξάμηνο.

Γ.  Υποβολή της Σύμβασης Επιχορήγησης Erasmus+ Σπουδές 

Περίπου δύο μήνες πριν την έναρξη της συμμετοχής (σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του ιδρύματος υποδοχής) αποστέλλεται από το ΤΕΔΣ στους/στις φοιτητές/τριες μέσω e-mail η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Erasmus+ για Σπουδές, συνοδευόμενη από αναλυτικές οδηγίες. Για την συμπλήρωση της σύμβασης οι φοιτητές/τριες θα πρέπει έχουν (ή να έχουν υποβάλλει ήδη αίτηση έκδοσης) την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας για την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην χώρα υποδοχής.

Δ. Συμπλήρωση του Certificate of study period at host institution

Μετά την άφιξη στην χωρά υποδοχής οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να φροντίσουν για τη συμπλήρωση και υπογραφή από το Πανεπιστήμιο υποδοχής του πρώτου μέρους "Certificate of Enrollment" του εγγράφου CERTIFICATE OF STUDY PERIOD AT HOST INSTITUTION. Το υπογεγραμμένο έγγραφο θα πρέπει να αποσταλεί με email στο/ην αρμόδιο/α υπάλληλο του ΤΕΔΣ.

Το δεύτερο μέρος  "Certificate of Completion of studies" θα συμπληρωθεί και θα υπογραφεί στο τέλος των σπουδών στο Πανεπιστήμιο υποδοχής και να υποβληθεί στο ΤΕΔΣ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Κατά τη συμπλήρωση αυτού του εγγράφου, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ημερομηνίες που θα αναγραφούν γιατί καθορίζουν το χρονικό διάστημα βάση του οποίου θα προκύψει το τελικό χρηματικό ποσό και κατά συνέπεια η οικονομική εκκαθάριση της επιχορήγησης*. 

*Αν βεβαιώνεται μικρότερο διάστημα από αυτό που αναγράφεται στη Σύμβαση, τότε γίνεται επαναυπολογισμός της επιχορήγησης και η χρηματική διαφορά που προκύπτει μπορεί να συμψηφιστεί με τη δεύτερη δόση της επιχορήγησης ή και να ζητηθεί να επιστραφεί μέρος των χρημάτων που ήδη έχουν καταβληθεί. Αν βεβαιώνεται μεγαλύτερο διάστημα, αυτό θεωρείται ως διάστημα zero grant, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα αύξησης της αρχικής χρηματοδότησης, εκτός αν υπάρξουν νέες αποφάσεις λόγω έκτακτων συνθηκών.

--------------------------------------------------------

ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ακυρωθεί η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ οι φοιτητές/τριες οφείλουν να το δηλώσουν αμέσως και να το αιτιολογήσουν στέλνοντας email στο ΤΕΔΣ. Ταυτόχρονα, πρέπει να ενημερώσουν:

α) τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του τμήματος τους στο ΕΚΠΑ, και

β) το Πανεπιστήμιο υποδοχής.

Εάν έχει ήδη πιστωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός με το ποσό της υποτροφίας, θα ζητηθεί η άμεση επιστροφή των χρημάτων.

----------------------------------------------------