Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Μετακίνηση για Σπουδές

 

Πρόσκληση για επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές μέσω των διμερών συμφωνιών ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των φοιτητών προς τους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους ή τις γραμματείες ορίζεται στις επιμέρους προκηρύξεις των Τμημάτων. 

  • Μέχρι τις 28/3/2022 θα ολοκληρωθεί η επιλογή των υποψήφιων φοιτητών από τους ακαδημαϊκούς υπευθύνους.       
  • Η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί αφού γίνει ο τελικός έλεγχος των συγκεντρωτικών πινάκων επιλογής από το ΤΕΔΣ και στη συνέχεια οι Γραμματείες θα αναρτήσουν τους Πίνακες επιλογής στην ιστοσελίδα του Τμήματος και θα ξεκινήσει η διαδικασία της ενημέρωσης των Πανεπιστημίων υποδοχής (nomination). 
  • Στη συνέχεια οι επιλεχθέντες φοιτητές θα ενημερωθούν από το ΤΕΔΣ για την περαιτέρω διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν (ηλεκτρονική αίτηση, κατάθεση δικαιολογητικών) με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος εντός του Απριλίου.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Το πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές επιχορηγεί την κινητικότητα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων του ΕΚΠΑ με σκοπό τη φοίτηση σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, με τα οποία υπάρχουν διμερείς συμφωνίες.

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό. Οι φοιτητές επιλέγουν από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής μαθήματα τα οποία πρέπει να αντιστοιχούν μάξιμουμ σε 30 πιστωτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο σπουδών ή σε 20 πιστωτικές μονάδες ECTS σε περίπτωση σπουδών που ολοκληρώνονται εντός τριμήνου. Η  αναγνώριση των σπουδών γίνεται μέσω της μεταφοράς και αντιστοίχισης της βαθμολογίας και των πιστωτικών μονάδων με μαθήματα του Τμήματός τους, εφόσον εξεταστούν επιτυχώς στο Πανεπιστήμιο υποδοχής.
Η επιλογή και η αντιστοίχιση των μαθημάτων καταγράφεται στο έντυπο «Συμφωνία Μάθησης /Learning Agreement for Studies», το οποίο συμπληρώνεται με την καθοδήγηση των ακαδημαϊκών υπευθύνων του ΕΚΠΑ. 

Η διάρκεια συμμετοχής είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν κατ΄ εξαίρεση να συμμετάσχουν για μικρότερο χρονικό διάστημα (μινιμουμ δύο μήνες). 

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν συνολικά 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό) ανεξάρτητα του αριθμού και του είδους των κινητικοτήτων (σπουδές ή πρακτική άσκηση).

Η μετακίνηση των φοιτητών γίνεται μέσω των διμερών συμφωνιών του Τμήματος στο οποίο φοιτούν με αντίστοιχα τμήματα των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων, όπως απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023
Ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές των ακαδημαϊκών υπευθύνων των Διμερών Συμφωνιών μέχρι την αναχώρηση και επιστροφή των φοιτητών. Στην περίπτωση αυτή οι φοιτητές προτείνεται να επικοινωνούν με την Γραμματεία τους ή με τον αρμόδιο υπάλληλο του ΤΕΔΣ.

Ο αριθμός των συνολικών θέσεων συμμετοχής ανά Τμήμα ορίζεται από το ΤΕΔΣ, ανεξάρτητα από τις θέσεις και τη διάρκεια κινητικότητας που αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα. Αυτός ο αριθμός δημοσιοποιείται στις προκηρύξεις επιλογής που αναρτούν τα Τμήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής 

  • ενημερώνονται για τα συνεργαζόμενα με το Τμήμα τους Πανεπιστήμια από τον παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ
  • επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων για τα οποία ενδιαφέρονται, ώστε να ενημερωθούν για τα μαθήματα που προσφέρονται στους φοιτητές Erasmus+, τη γλώσσα διδασκαλίας τους καθώς και θέματα που αφορούν στη διαμονή και τις παροχές του Πανεπιστημίου
  • υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Τμήμα τους για τα Πανεπιστήμια που τους ενδιαφέρουν, σύμφωνα με τις οδηγίες της προκήρυξης του Τμήματος φοίτησης.
  • επιλέγονται με βάση τη μοριοδότηση που ορίζεται στην προκήρυξη του Τμήματος φοίτησης.