Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Μετακίνηση για Πρακτική Άσκηση » Χρήσιμες Πληροφορίες

Βίζα/άδεια διαμονής

α) Άδεια διαμονής στο εξωτερικό για τους υπηκόους ΕΕ.

Για τους πρώτους τρεις (3) μήνες διαμονής σε χώρα της ΕΕ, οι φοιτητές ως υπήκοοι της ΕΕ, δεν υποχρεούνται να ζητήσουν άδεια διαμονής η οποία επιβεβαιώνει το δικαίωμά τους να διαμένουν στην εν λόγω χώρα.  Κάποιες χώρες όμως ενδεχομένως να απαιτούν τη δήλωση της παρουσίας τους κατά την άφιξή τους είτε στο Δημαρχείο της περιοχής όπου θα μείνουν και εκτελείται η πρακτική άσκηση είτε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Εάν η δήλωση της παρουσίας τους στη χώρα θεωρείται απαραίτητη και δεν το πράξουν σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την άφιξή τους ίσως υποχρεωθούν να πληρώσουν πρόστιμο.  Θεωρούμε λοιπόν απαραίτητο, οι φοιτητές όταν φτάσουν στη χώρα υποδοχής να ενημερωθούν για το εν λόγω θέμα από τον Φορέα εργασίας ή την Εθνική Μονάδα της χώρας: www.iky.gr/epikoinwnia/erasmus.
Μετά από τρεις (3) μήνες διαμονής στη χώρα υποδοχής, μπορεί να τους ζητηθεί να εγγραφούν στην αρμόδια αρχή (συνήθως το δημαρχείο ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα).

Για τον σκοπό αυτό θα χρειαστούν:

  • Ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
  • Απόδειξη έναρξης πρακτικής άσκησης στο φορέα υποδοχής
  • Απόδειξη πλήρους υγειονομικής ασφάλισης
  • Δήλωση ότι έχουν επαρκείς πόρους διαβίωσης και δεν χρειάζονται οικονομική ενίσχυση: οι πόροι των φοιτητών μπορεί να προέρχονται από οπουδήποτε.

Σημειώνεται ότι απόδειξη έναρξης πρακτικής άσκησης στο φορέα υποδοχής μπορεί να αποτελεί:

  • η «Βεβαίωση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ Traineeships» (Confirmation Letter) που θα δοθεί στους φοιτητές από το ΤΕΔΣ, στην αγγλική γλώσσα, πριν την μετακίνησή τους,
  • το «Learning Agreement»,
  • «Βεβαίωση από τον φορέα υποδοχής»
    ενώ απόδειξη πόρων μπορεί να αποτελεί η «Βεβαίωση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ Traineeships» (Confirmation Letter).

Αφού εγγραφούν στην υπηρεσία της χώρας υποδοχής, θα λάβουν ένα πιστοποιητικό εγγραφής το οποίο επιβεβαιώνει το δικαίωμά τους να ζήσουν στη χώρα υποδοχής.  Το πιστοποιητικό εγγραφής θα πρέπει να εκδίδεται αμέσως και να μην κοστίζει περισσότερο απ’ όσο κοστίζει στους υπηκόους της χώρας η έκδοση δελτίου ταυτότητας.
Περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να βρουν στις παρακάτω ιστοσελίδες:

Φοιτητές δικαίωμα διαμονής http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/student/rights-conditions/index_el.htm

Δήλωση παρουσίας για σύντομες περιόδους διαμονής http://europa.eu/youreurope/citizens/residence/documents formalities/reportingpresence/index_el.htm

Η Ευρώπη σου http://europa.eu/youreurope/citizens/index_el.htm

β) Άδεια διαμονής στο εξωτερικό για τους υπηκόους εκτός ΕΕ

Οι φοιτητές που φοιτούν στην Ελλάδα αλλά έχουν υπηκοότητα άλλης χώρας εκτός ΕΕ χρειάζονται οπωσδήποτε να αιτηθούν βίζα.  Συνεπώς, θα πρέπει να απευθυνθούν στην Πρεσβεία/Προξενεία της χώρας υποδοχής στην Αθήνα.
Οι Εθνικές Μονάδες/ Εθνικές Υπηρεσίες και οι Πρεσβείες/Προξενεία των χωρών υποδοχής μπορούν να παράσχουν περαιτέρω συμβουλές και στήριξη όσον αφορά τις θεωρήσεις, τις άδειες παραμονής, την κοινωνική ασφάλιση κ.λπ.
Επίσης, η δικτυακή πύλη της ΕΕ για τη μετανάστευση περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τις θεωρήσεις και τις άδειες παραμονής, τόσο για μακρά όσο και για σύντομη παραμονή: EU Immigration Portal - Visa - European Commission www.ec.europa.eu/immigration/do-i-need-a-visa_en
Σημειώνεται ότι όσοι φοιτητές έχουν επιλεγεί για πρακτική άσκηση σε φορείς στην Τουρκία πρέπει να απευθύνονται στην Πρεσβεία της Τουρκίας http://athens.emb.mfa.gov.tr/ για πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή τους στην Τουρκία και για την έκδοση βίζας www.evisa.gov.tr/en

Άδεια Εργασίας

Οι φοιτητές Erasmus+ πρακτική άσκηση δεν δικαιούνται άδειες εργασίας όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους εργαζομένους σύμφωνα με τον εργασιακό κώδικα.  Συνεπώς, οι φοιτητές δεν δικαιούνται να λείπουν από τον φορέα υποδοχής κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Ωστόσο, δικαιούνται να λείπουν τις ημέρες που θεωρούνται επίσημες αργίες της χώρας υποδοχής και τις ημέρες που είναι επίσημα κλειστός ο Φορέας.

Εύρεση στέγης στη χώρα υποδοχής

Η στέγαση αποτελεί ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να φροντίσουν αποκλειστικά οι φοιτητές.

Προτάσεις και εναλλακτικές λύσεις σχετικά με τη διαμονή των φοιτητών στο εξωτερικό μπορεί να προσφέρει ο φοιτητικός σύλλογος ESN της χώρας υποδοχής και ιδιαίτερα ο φοιτητικός σύλλογος ESN του πλησιέστερου Πανεπιστημίου της περιοχής που θα μεταβείτε www.esn.org/sections.  Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από τον φοιτητικό σύλλογο ESN του ΕΚΠΑ, ESNKAPA μέσω της ιστοσελίδας του http://www.esnkapa.org ή στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο outgoing[at]esnkapa[dot]org.

Αν η πρακτική άσκηση γίνει σε Πανεπιστήμιο, οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο γραφείο ERASMUS+ του Πανεπιστημίου υποδοχής ώστε να ενημερωθούν εάν μπορούν να κάνουν αίτηση για δωμάτιο στις φοιτητικές τους εστίες.

Προσοχή:

Στο διαδίκτυο υπάρχουν αρκετές ιστοσελίδες που ασχολούνται με την ενοικίαση δωματίων, διαμερισμάτων και σπιτιών. Στην αναζήτηση στέγης μέσω διαδικτύου οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να φροντίζουν να βεβαιώνονται για την εγκυρότητα των ιστότοπων που επισκέπτονται.  Συμβουλεύουμε τους φοιτητές να μην στέλνουν ή καταθέτουν χρήματα ως προκαταβολή πριν δουν τον ιδιοκτήτη και το χώρο διαμονής από κοντά.

Επίσης, συμβουλεύουμε τους φοιτητές πριν υπογράψουν οποιοδήποτε συμφωνητικό/έγγραφο να το διαβάσουν προσεκτικά, ακόμα και τα «ψηλά γράμματα».

Σημειώνεται ότι ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες παρέχουν επίδομα ενοικίου στους φοιτητές και/ή κάρτα μέσων μαζικής μεταφοράς για μειωμένα εισιτήρια. Σχετικές πληροφορίες μπορούν να ζητήσουν από την Εθνική Μονάδα της χώρας υποδοχής: www.iky.gr/epikoinwnia/erasmus.  Θα ήταν σκόπιμο να απευθυνθούν στην Εθνική Μονάδα της χώρας υποδοχής πριν την αναχώρησή τους έτσι ώστε να πάρουν μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα.