Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Μετακίνηση για Πρακτική Άσκηση » Διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη (On-line Linguistic Support (OLS)

Διαδικτυακή Γλωσσική υποστήριξη – Online Linguistic Support – OLS

Η Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη - Online Linguistic Support - OLS είναι υπηρεσία χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και παρέχεται μέσω της web πλατφόρμας OLS.

   Η Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη - OLS απαρτίζεται από δύο διαδικτυακά τεστ αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων, μέσω των οποίων οι φοιτητές που συμμετέχουν στις δράσεις κινητικότητας, έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τη γνώση της γλώσσας την οποία θα χρησιμοποιήσουν για να σπουδάσουν ή να εργαστούν στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα:

 1. Όλοι οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν ένα αρχικό διαδικτυακό τεστ αξιολόγησης της γλωσσικής επάρκειας στη γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας, για το οποίο θα λάβουν σχετική πρόσκληση από τη πλατφόρμα OLS (με αυτοματοποιημένο μήνυμα).
 2. Οι φοιτητές, εκτός από εκείνους που έλαβαν αποτέλεσμα C2 στο πρώτο τεστ, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν ένα δεύτερο τεστ αξιολόγησης της προόδου στη γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας, λίγο πριν το τέλος της κινητικότητας.

  Presentation of the Erasmus+ OLS language assessment

  Η Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη - OLS δίνει επίσης τη δυνατότητα παρακολούθησης γλωσσικών διαδικτυακών μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας OLS, προκειμένου οι φοιτητές να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της κινητικότητας.
Τα διαδικτυακά μαθήματα είναι προαιρετικά, διατίθενται κατά τη διάρκεια της συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ και είναι ανεξάρτητα από τα μαθήματα που διοργανώνουν και διαθέτουν τα πανεπιστήμια υποδοχής για τους εισερχόμενους φοιτητές τους. 

 1. Πρόσκληση για μαθήματα στη γλώσσα του αρχικού τεστ, θα λάβουν αυτόματα όσοι φοιτητές έχουν λάβει αποτέλεσμα ίσο ή κατώτερο του επιπέδου Β1.
 2. Φοιτητές με επίπεδο Β2 ή υψηλότερο στο τεστ για την κύρια γλώσσα εκμάθησης ή εργασίας, έχουν επίσης τη δυνατότητα παρακολούθησης των γλωσσικών μαθημάτων OLS.
 3. Επίσης,  ανεξάρτητα από τη γλώσσα αξιολόγησης, υπάρχει η δυνατότητα οι φοιτητές να παρακολουθήσουν μαθήματα στη γλώσσα επικοινωνίας της χώρας μετακίνησης.


Περισσότερες πληροφορίες για τα γλωσσικά μαθήματα, τις γλώσσες και τα επίπεδα στα οποία προσφέρονται

Presentation of the Erasmus+ OLS language course

      Προσοχή:  --------------------------------------------------------------------------------  

 • Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής  αδυνατεί να υποβάλει το τεστ αξιολόγησης θα πρέπει να ενημερώσει το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων άμεσα.
 • Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης δεν έχουν καμία επίπτωση στην επιχορήγηση που λαμβάνουν οι φοιτητές και δεν επιφέρουν αλλαγές στις πιστωτικές μονάδες -ECTS credits- που λαμβάνουν μετά το πέρας της κινητικότητας.
 • Η παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων δεν είναι υποχρεωτική, ακόμα κι αν οι φοιτητές δεν επιτύχουν στο τεστ αξιολόγησης το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας.
 • Η παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων έχει χρονική διάρκεια όσο και η διάρκεια σπουδών/εργασίας και μπορεί να ξεκινήσει πριν την έναρξη της κινητικότητας ή κατά τη διάρκεια αυτής.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------

Η διαδικασία για τα διαδικτυακά τεστ αξιολόγησης και τη χορήγηση της άδειας για τα διαδικτυακά γλωσσικά μαθήματα

 1. Θα λάβετε στο email που έχετε δηλώσει στο ΤΕΔΣ αυτοματοποιημένο μήνυμα/πρόσκληση (link) από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Erasmus+ Online Linguistic Support), για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα OLS με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που θα σας έχει σταλεί (προσοχή να ελέγχετε και τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του inbox).
 2. Μετά τη σύνδεση, θα σας ζητηθεί να ενημερώσετε τη σελίδα του προφίλ σας  εισάγοντας τα προσωπικά σας στοιχεία (προσέξτε ιδιαίτερα τον τρόπο συμπλήρωσης του ονοματεπώνυμου, Επίθετο/Όνομα, ώστε να καταγραφεί σύμφωνα με τη σειρά που θα σας ζητηθεί) καθώς και τα στοιχεία της κινητικότητάς σας.  Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης θα πρέπει να είναι οι ίδιες με αυτές που αναγράφονται στη Σύμβαση Επιχορήγησης, διότι με βάση τη διάρκεια που θα καταχωρίσετε, προσδιορίζεται ο χρόνος αποστολής  του link για το τελικό τεστ αξιολόγησης. Η γλώσσα αξιολόγησης, η οποία αναφέρεται στο πεδίο «Γλώσσα του τεστ», έχει επιλεγεί από το ΤΕΔΣ με βάση τα στοιχεία που δηλώσατε στην αίτησή σας στο πεδίο «Γλώσσα διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο υποδοχής» και δεν μπορείτε να την τροποποιήσετε. Εάν θεωρείτε ότι το περιεχόμενο αυτού του πεδίου δεν είναι σωστό, σταματήστε τη συμπλήρωση  του  προφίλ  σας και  επικοινωνήστε  αμέσως  με το ΤΕΔΣ.
 3. Μετά τη συμπλήρωση της σελίδας του προφίλ σας, σας δίνεται η δυνατότητα, μέσω της σελίδας υποδοχής, να υποβάλετε το πρώτο διαδικτυακό τεστ αξιολόγησης (Language assessment licence). Θα αξιολογηθείτε στις εξής τρεις δεξιότητες της γλώσσας διδασκαλίας του πανεπιστημίου υποδοχής: ακρόαση, ανάγνωση και γραφή.
 4. Προθεσμία υποβολής του τεστ αξιολόγησης: 10 ημέρες μετά τη λήψη του σχετικού link.
 5. Το τεστ έχει διάρκεια περίπου 30-35 λεπτά. Προτείνεται να συμπληρωθεί χωρίς χρονικές παύσεις/διαλείμματα γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να μη σωθούν όλες οι απαντήσεις. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 24 ώρες από την έναρξή του.
 6. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν την ίδια μέρα, τόσο σε εσάς μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, όσο και στο ΤΕΔΣ μέσω της web πλατφόρμας OLS.
 7. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυμεί να παρακολουθήσει τα διαδικτυακά μαθήματα, παρότι έχει λάβει αποτέλεσμα στο αρχικό τεστ αξιολόγησης πάνω από Β1, ή αν επιθυμεί να κάνει και μαθήματα στη γλώσσα της χώρας υποδοχής (αν είναι διαφορετική από τη γλώσσα διδασκαλίας του πανεπιστημίου υποδοχής στην οποία έγινε το τεστ), θα πρέπει ακολουθήσει τις οδηγίες που υπάρχουν στην πλατφόρμα OLS και να επιλέξει την επιθυμητή γλώσσα.
 8. Οι προσκλήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να συμπληρώσετε τη δεύτερη αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων αποστέλλονται αυτόματα από το σύστημα του προγράμματος Erasmus+ OLS την 15η ή 16η ημέρα του τελευταίου μήνα της περιόδου κινητικότητάς σας, όπως ορίζεται στο προφίλ σας.
  Παρακαλούμε συνδεθείτε πρώτα στον λογαριασμό σας (χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης) και ελέγξτε αν οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητάς σας έχουν καταχωρηθεί σωστά στο προφίλ σας. Εάν χρειαστεί, διορθώστε τες.