Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Μετακίνηση για Πρακτική Άσκηση » Διαδικασία επιλογής » Δικαιολογητικά
 • Βεβαίωση Αποδοχής από τον Φορέα Υποδοχής (Letter of Acceptance)
  Η Βεβαίωση Αποδοχής θα πρέπει να βεβαιώνει την αποδοχή του φοιτητή από τον φορέα για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, το χρονικό διάστημα της πρακτικής, τον τίτλο και το αντικείμενο της εργασίας, τις ώρες εργασίας, τα στοιχεία του Υπεύθυνου/Μέντορα του φορέα υποδοχής καθώς και την κύρια γλώσσα εργασίας. Επίσης, στη Βεβαίωση Αποδοχής θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του φορέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση, ιστοσελίδα, ιδιωτικός/δημόσιος, κερδοσκοπικός/μη κερδοσκοπικός, μέγεθος/αριθμός απασχολούμενων, κτλ.). Συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον Υπεύθυνο/Μέντορα του φορέα υποδοχής σε επιστολόχαρτο του φορέα.
  Σε περίπτωση που ο φορέας είναι ανώτερο ή ανώτατο ίδρυμα η Βεβαίωση Αποδοχής υπογράφεται και από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ιδρύματος.
  Δείγμα Βεβαίωσης Αποδοχής βρίσκεται στο αρχείο «Χρήσιμα έντυπα».
 • Συστατική επιστολή (μη εμπιστευτική) από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος του υποψηφίου
  Στη συστατική επιστολή θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα και το επώνυμο του φοιτητή, το έτος σπουδών, ο κύκλος σπουδών που φοιτά ο φοιτητής, το όνομα του φορέα υποδοχής και ο συνοπτικός τίτλος του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης.
  Επίσης, στη συστατική επιστολή θα πρέπει να αναφέρονται τα κάτωθι:

α) ο φοιτητής διαθέτει ικανότητες και δεξιότητες ώστε:
να εκπροσωπήσει επιτυχώς το ΕΚΠΑ σε διεθνές περιβάλλον,
να ακολουθήσει με υπευθυνότητα τους κανονισμούς του προγράμματος Erasmus+

β) το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης στον συγκεκριμένο φορέα που έχει αποδεχτεί τον φοιτητή συνάδει με το αντικείμενο των σπουδών του φοιτητή

γ) η μετακίνηση στον συγκεκριμένο φορέα θα οδηγήσει στην απόκτηση συναφούς επαγγελματικής εμπειρίας από τον φοιτητή και

δ) στην περίπτωση μεταπτυχιακών ή διδακτορικών φοιτητών θα πρέπει επιπλέον να υπογραμμίζεται ότι το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης ή μέρους αυτής δεν θα διαμορφωθεί ώστε να αποτελέσει τμήμα της διπλωματικής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής.

 • Πιστοποιητικό Σπουδών για τη δράση Erasmus+ για πρακτική άσκηση
  Το Πιστοποιητικό Σπουδών συμπληρώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.
  Το Πιστοποιητικό Σπουδών βρίσκεται στο αρχείο «Χρήσιμα έντυπα».
 • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
  Οι προπτυχιακοί φοιτητές λαμβάνουν Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος, συμπεριλαμβανομένης και της τελευταίας εξεταστικής περιόδου.
  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του μεταπτυχιακού τους προγράμματος και αντίγραφο πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.
  Σε περίπτωση που στο πτυχίο δεν αναγράφεται ο βαθμός θα πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση ή αναλυτική βαθμολογία που έχουν λάβει από τη Γραμματεία του Τμήματος.
  Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποβάλουν έγγραφη βεβαίωση στην οποία γνωστοποιείται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος με την οποία ορίζεται η Τριμελής Επιτροπή και το θέμα της διατριβής, αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης όπου αναγράφεται ο βαθμός καθώς και αντίγραφο πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών με τον βαθμό πτυχίου.
  Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθμός του μεταπτυχιακού ή ο βαθμός πρώτου πτυχίου οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν βεβαίωση ή αναλυτική βαθμολογία από τη Γραμματεία του Τμήματός τους όπου θα αναγράφεται ο αντίστοιχος βαθμός.

* Σημειώνεται ότι στο πιστοποιητικό της τρέχουσας αναλυτικής βαθμολογίας θα πρέπει να αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας (χωρίς ποσοστό βαρύτητας μαθημάτων). Ο μέσος όρος υπολογίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Ο τελικός βαθμός θα πρέπει να αναγράφεται σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης και με δύο ψηφία μετά την υποδιαστολή (πχ. 8.25).

Υπολογισμός μέσου όρου

Ο μέσος όρος βαθμολογίας υπολογίζεται αθροίζοντας τους βαθμούς των μαθημάτων (χωρίς το ποσοστό βαρύτητας του κάθε μαθήματος) που προσμετρώνται για την απονομή τίτλου σπουδών και διαιρώντας το άθροισμα των βαθμών με το σύνολο των μαθημάτων.

Η στρογγυλοποίηση του μέσου όρου βαθμολογίας κατά εκατοστά γίνεται ως εξής:

1) Αν το τρίτο ψηφίο της επόμενης προς τα δεξιά τάξης είναι 0, 1, 2, 3, 4 τότε αφήνουμε τον αριθμό ως έχει και απορρίπτουμε όλα τα επόμενα ψηφία του (πχ. αν ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι 7.35345 τότε γράφουμε 7.35).

2) Αν το τρίτο ψηφίο της επόμενης προς τα δεξιά τάξης είναι 5, 6, 7, 8, 9 τότε αυξάνουμε κατά µία μονάδα το αμέσως προηγούμενο ψηφίο στο οποίο γίνεται η στρογγυλοποίηση (πχ. αν ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι 7.45834 τότε γράφουμε 7.46).

 • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γλωσσικής Επάρκειας στη γλώσσα εργασίας
  Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας της κινητικότητας ορίζεται ως ελάχιστο απαιτούμενο για τη γλώσσα εργασίας στον φορέα υποδοχής η πολύ καλή γνώση (ικανός χρήστης), επίπεδο C1, σύμφωνα με τα επίπεδα γλωσσομάθειας του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες.
  Η πιστοποίηση του επιπέδου γλωσσομάθειας γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή των αντίστοιχων τίτλων (φωτοαντίγραφο του διπλώματος γλωσσομάθειας, όχι επικυρωμένο).
  Οι τίτλοι που γίνονται δεκτοί είναι αυτοί τους οποίους αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ (έγγραφο με τους αποδεκτούς τίτλους γλωσσομάθειας - τρόπος απόδειξης (Ειδικό Παράρτημα (Α2), Απόδειξη Γλωσσομάθειας) βρίσκεται στο αρχείο «Χρήσιμες Πληροφορίες».
  Προσοχή: στην περίπτωση που ο φορέας υποδοχής δέχεται φοιτητές με επίπεδο κατώτερο του C1, αυτό δεν είναι αποδεκτό από το Ίδρυμά μας.

Φοιτητές που δεν κατέχουν τον αντίστοιχο τίτλο γλωσσομάθειας όταν υποβάλουν αίτηση για μετακίνηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, δεν είναι επιλέξιμοι.

Διευκρινίζουμε ότι για τους φοιτητές των Τμημάτων Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας που δεν κατέχουν δίπλωμα γλώσσας γίνεται αποδεκτή Βεβαίωση Γλωσσικής Επάρκειας από τον Πρόεδρο του Τμήματος για την αντίστοιχη γλώσσα.

Σημειώνεται ότι στη Βεβαίωση Γλωσσικής Επάρκειας θα πρέπει να αναφέρεται το επίπεδο γλωσσομάθειας του φοιτητή, σύμφωνα με το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες. Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες των Τμημάτων Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας δεν χρειάζεται να καταθέσουν πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας ή βεβαίωση γλωσσικής επάρκειας από τον Πρόεδρο του Τμήματος, εφόσον η γλώσσα του πτυχίου τους είναι η γλώσσα εργασίας στον φορέα υποδοχής.

 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Φωτοαντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας/academic ID