Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Μετακίνηση για Πρακτική Άσκηση » Αναζήτηση Φορέα Υποδοχής

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Η εύρεση φορέα υποδοχής για την πραγματοποίηση μιας περιόδου πρακτικής άσκησης είναι κάτι που επαφίεται αποκλειστικά στον φοιτητή. Συνεπώς, ο φοιτητής θα πρέπει να δημιουργήσει διαύλους επικοινωνίας με τον φορέα υποδοχής στον οποίο επιθυμεί να πραγματοποιήσει μία περίοδο πρακτικής άσκησης.

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων στην προσπάθεια του να βοηθήσει τον φοιτητή στην εύρεση φορέα υποδοχής παραθέτει ενδεικτικά την εξής διαδικασία:

Στάδιο

Αρχικά, ο φοιτητής θα πρέπει να αποφασίσει:

 • σε ποια επιλέξιμη χώρα του προγράμματος θέλει να μετακινηθεί
 • σε ποιον τομέα των σπουδών του θέλει να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία
 • τη χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης (από 2 έως 4 μήνες)
 • την ακριβή περίοδο της μετακίνησης (από Οκτώβριο έως 31 Αυγούστου)

Στάδιο 2

Έπειτα, ο φοιτητής, αφού έχει αποφασίσει για τη χώρα και τον τομέα εργασίας, θα πρέπει να αναζητήσει τον φορέα υποδοχής (επιλέξιμο οργανισμό) στον οποίο επιθυμεί να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση.

Η αναζήτηση φορέα υποδοχής μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

1) Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων
Ο φοιτητής μπορεί να ενημερωθεί για τις θέσεις πρακτικής άσκησης που αποστέλλονται στο Τμήμα, είτε από ενδιαφερόμενους φορείς, είτε από την Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus+/(ΙΚΥ) στην ιστοσελίδα του ΤΕΔΣ, στην τοποθεσία ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ’.
Σημειώνεται ότι το ΕΚΠΑ δεν έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας για πρακτική άσκηση με τους εν λόγω φορείς.

2) Δίκτυα και μηχανές αναζήτησης θέσεων πρακτικής άσκησηςΟ φοιτητής μπορεί να αναζητήσει φορέα υποδοχής μέσω δικτύων και μηχανών αναζήτησης, όπως:

erasmusintern.org
praxisnetwork.eu
placement-uk.com
placementslovakia.com
europlacement.com

Προσοχή
Το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων δεν ευθύνεται για την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες κατευθύνουν οι εξωτερικοί σύνδεσμοι, αλλά ούτε για τους φορείς που προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης.

Η πλοήγηση σε αυτές και η επιλογή του φορέα πρακτικής άσκησης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του φοιτητή.

Σε καμία περίπτωση ο φοιτητής δεν πρέπει να δεχθεί να καταβάλει χρηματικό ποσό σε φορέα υποδοχής με την αιτιολογία της «επιμόρφωσης /κατάρτισης».

3) Καθηγητές του Τμήματος στο οποίο σπουδάζει ο φοιτητής
Τις περισσότερες φορές οι καθηγητές γνωρίζουν και μπορούν να προτείνουν φορείς υποδοχής μέσω των επαφών και συνεργασιών τους με πανεπιστήμια, ινστιτούτα, ερευνητικά κέντρα, αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες.

Σημειώνεται ότι εάν ο φοιτητής ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει μία περίοδο πρακτικής άσκησης σε τμήμα/ινστιτούτο/νοσοκομείο πανεπιστημίου θα πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με το Τμήμα Erasmus+ του πανεπιστημίου ή/και τον υπεύθυνο του συγκεκριμένου τμήματος (πχ. εργαστήριο, βιβλιοθήκη, Μουσείο, κτλ.) στο οποίο θέλει να ενταχθεί καθώς κάθε πανεπιστήμιο έχει τους δικούς του εσωτερικούς κανονισμούς. 

Στάδιο 3

Ο φοιτητής αφού εντοπίσει και αναζητήσει πληροφορίες για τους φορείς που τον ενδιαφέρουν στέλνει ηλεκτρονικά:

 •  Μήνυμα/Επιστολή στο οποίο:
  • να περιγράφει (την ακαδημαϊκή του κατάσταση, το αντικείμενο/ειδικότητά του)
  • να αιτείται μία περίοδο πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (διάρκεια και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα)
  • να αιτιολογεί την απόφασή του να αιτηθεί πρακτική άσκηση στον εν λόγω φορέα
  • να επισημαίνει τη γλώσσα (γλώσσας εργασίας) με την οποία θέλει να επικοινωνεί
 • Βιογραφικό σημείωμα (υπόδειγμα: cveuropass) https://europa.eu/europass/el/create-europass-cv
 • Letter of acceptance (βλ. Χρήσιμα έντυπα)

Ο φοιτητής αποστέλλει το Letter of acceptance, μαζί με το βιογραφικό σημείωμα στον φορέα που επιθυμεί με την παράκληση να συμπληρωθεί εφόσον γίνει αποδεκτός. Επίσης, μπορεί να σημειώσει ότι εάν χρειαστεί είναι διαθέσιμος για συνέντευξη μέσω skype.

Ο φοιτητής μπορεί να επικοινωνεί με το ΤΕΔΣ για οποιονδήποτε προβληματισμό του αναφορικά με την επιλογή του φορέα υποδοχής.