Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Διεθνής Kινητικότητα

Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα

Στο πλαίσιο της δράσης Διεθνής Κινητικότητα του προγράμματος Erasmus+ (Erasmus+ International Credit Mobility), προβλέπεται η μετακίνηση φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από «χώρες του προγράμματος» προς «χώρες εταίρους» και το αντίστροφο.

Γενικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον Οδηγό του προγράμματος https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-international-credit-mobility_en

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 παρέχεται στο ΕΚΠΑ χρηματοδότηση για μετακινήσεις μικρής διάρκειας 5 ημερών για εξερχόμενα και εισερχόμενα μέλη ΔΕΠ με σκοπό τη διδασκαλία (ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας 8 ώρες ανά εβδομάδα), και μετακινήσεις για εξερχόμενους και εισερχόμενους φοιτητές για ένα εξάμηνο από και προς  Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης χωρών εταίρων με τα οποία έχουν υπογραφεί διμερείς συμφωνίες. Δείτε τις ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων εδώ
Οι μετακινήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

  • Τα μέλη ΔΕΠ πρέπει να επικοινωνήσουν με τα συναφή με το αντικείμενό τους Τμήματα των Πανεπιστημίων-εταίρων για να λάβουν επιστολή πρόσκλησης (invitation letter) και να υποβάλουν στο ΤΕΔΣ το αίτημά τους στέλνοντας μήνυμα στο erasmus@uoa.gr.
  • Οι φοιτητές, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, πρέπει να συμβουλευτούν το πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων των Πανεπιστημίων-εταίρων από τις ιστοσελίδες τους και να υποβάλουν το αίτημά τους στο ΤΕΔΣ συνοδευόμενο από ένα προσχέδιο του Learning agreement τους στέλνοντας μήνυμα στο erasmus@uoa.gr.

Προθεσμία υποβολής αιτημάτων: 15 Νοεμβρίου 2019


Η τελική επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Προκήρυξη για κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020