Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Διεθνής Kινητικότητα ERASMUS+ μεταξύ χωρών του Προγράμματος και χωρών Εταίρων/ΚΑ107

Διεθνής Kινητικότητα ERASMUS+ μεταξύ χωρών του Προγράμματος και χωρών Εταίρων/ΚΑ107

Στο πλαίσιο της Δράσης Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα (Erasmus+ International Mobility)/ΚΑ107, προβλέπεται η μετακίνηση φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από «χώρες του προγράμματος» προς «χώρες εταίρους» και το αντίστροφο. 

 

----------------------------------                             

Πληροφορίες για το πρόγραμμα μπρορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/learning-mobility/higher-education_en 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library//mobility-faqs_en.pdf 

National Erasmus+ Offices in 27 Partner Countries outside the EU, responsibles for the local management of the international dimension of the higher education aspects of the Erasmus+ Programme 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/national-erasmus-plus-offices_en

----------------------------------

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έχει εγκριθεί από το ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα Συντονισμού αίτηση συμμετοχής του ΕΚΠΑ στο πρόγραμμα, που παρέχει χρηματοδότηση για μετακίνηση μικρής διάρκειας 7 ημερών (συμπεριλαμβανομένων 2 ημερών ταξιδιού) εξερχόμενων και εισερχόμενων μελών ΔΕΠ με σκοπό τη διδασκαλία (ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας 8 ώρες ανά εβδομάδα), και μετακινήσεις εξερχόμενων και εισερχόμενων φοιτητών για ένα εξάμηνο από και προς τα παρακάτω Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης χωρών εταίρων με τα οποία έχουν υπογραφεί διμερείς συμφωνίες:

Χώρα - Εταίρος

Πανεπιστήμιο

Τομέας Σπουδών-Τμήμα

Αριθμός διαθέσιμων κινητικοτήτων για εξερχόμενα μέλη ΔΕΠ

Αριθμός διαθέσιμων κινητικοτήτων για εξερχόμενους φοιτητές

Αριθμός διαθέσιμων κινητικοτήτων για εισερχόμενα μέλη ΔΕΠ

Αριθμός διαθέσιμων κινητικοτήτων για εισερχόμενους φοιτητές

Γεωργία

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Φιλολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας, Θεατρικών σπουδών, Μουσικών σπουδών (ακαδημαϊκή υπεύθυνη: Αμαλία Μόζερ)

2

2

2

2

Ιορδανία

Jordan University of Science & Technology

Βιολογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Χημείας

2

2

2

2

Ισραήλ

Hebrew University of Jerusalem

Μουσικών σπουδών,
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι: Κρητικού Φλώρα, Ψύλλος Ευστάθιος, Αραμπατζής Θεόδωρος)

2

2

2

2

Κίνα

Beijing Foreign Studies University

Φιλολογίας (ακαδημαϊκή υπεύθυνη: Ελένη Καραμαλέγκου)

1 (+ 1 μέλος διοικητικού προσωπικού)

-

1 (+ 1 μέλος διοικητικού προσωπικού)

-

Ουκρανία

Mariupol State University

Φιλολογίας (ακαδημαϊκή υπεύθυνη: Αμαλία Μόζερ)

-

-

1

1

Ρωσική Ομοσπονδία

 

Lomonosov Moscow State University

Τμήματα Φιλοσοφικής Σχολής (ακαδημαϊκή υπεύθυνη: Αμαλία Μόζερ)

1

1

1

1

Σερβία

University of Novi Sad

ΦΠΨ
(ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Πρωτοπαπαδάκης Ευάγγελος)

 4

  4

 4

 4

Σερβία

University of Nis

Οικονομικών επιστημών  (ακαδημαϊκός υπεύθυνος: Κατσίκης Βασίλειος)

  

Οι μετακινήσεις φοιτητών για σπουδές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 ενώ οι μετακινήσεις μελών ΔΕΠ για διδασκαλία μπορούν να πραγματοποιηθούν καθ’όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, αρκεί να έχουν πραγματοποιηθεί προς το ΤΕΔΣ εμπρόθεσμα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να έχουν αποσταλεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η επιλογή των εξερχόμενων μελών ΔΕΠ και των εξερχόμενων φοιτητών θα γίνει από τα Τμήματα που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, βάσει των διμερών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί.

Προθεσμίες

Προθεσμία επιλογής φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο: 30 Οκτωβρίου
Προθεσμία αιτήσεων εξερχόμενων φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο: 15 Δεκεμβρίου

Προθεσμία επιλογής εξερχόμενων μελών ΔΕΠ για μετακίνηση διδασκαλίας κατά το χειμερινό εξάμηνο: 10 Οκτωβρίου
Προθεσμία αιτήσεων εξερχόμενων μελών ΔΕΠ για μετακίνηση διδασκαλίας κατά το χειμερινό εξάμηνο: 2 μήνες πριν την μετακίνηση

Προθεσμία επιλογής εξερχόμενων μελών ΔΕΠ για μετακίνηση διδασκαλίας κατά το εαρινό εξάμηνο: 30 Νοεμβρίου
Προθεσμία αιτήσεων εξερχόμενων μελών ΔΕΠ για μετακίνηση διδασκαλίας κατά το εαρινό εξάμηνο: 2 μήνες πριν την μετακίνηση