Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Διεθνής Kινητικότητα

Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα

Στο πλαίσιο της Δράσης Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα (Erasmus+ International Mobility), προβλέπεται η μετακίνηση φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από «χώρες του προγράμματος» προς «χώρες εταίρους» και το αντίστροφο. 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έχει εγκριθεί από το ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα Συντονισμού αίτηση συμμετοχής του ΕΚΠΑ στο πρόγραμμα, που παρέχει χρηματοδότηση για μετακίνηση μικρής διάρκειας 7 ημερών (συμπεριλαμβανομένων 2 ημερών ταξιδιού) εξερχόμενων και εισερχόμενων μελών ΔΕΠ με σκοπό τη διδασκαλία (ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας 8 ώρες ανά εβδομάδα), και μετακινήσεις εξερχόμενων και εισερχόμενων φοιτητών για ένα εξάμηνο από και προς Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης χωρών εταίρων με τα οποία έχουν υπογραφεί διμερείς συμφωνίες.

Οι μετακινήσεις αφορούν το εαρινό εξάμηνο του 2018 και θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί πριν τη λήξη του.

Οι διαθέσιμες εξερχόμενες κινητικότητες είναι οι ακόλουθες:

Χώρα - Εταίρος

Πανεπιστήμιο

Τομέας Σπουδών-Τμήμα

Αριθμός διαθέσιμων κινητικοτήτων για εξερχόμενα μέλη ΔΕΠ

Αριθμός διαθέσιμων κινητικοτήτων για εξερχόμενους φοιτητές

Γεωργία

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

 Φιλολογίας,
Ιστορίας Αρχαιολογίας,
Θεατρικών σπουδών,
Μουσικών σπουδών
(ακαδ. υπεύθυνη: Μόζερ Αμαλία ) 

2

2

Ιορδανία

The University
of Jordan

 Όλοι οι τομείς σπουδών
(ακαδ. υπεύθυνη: Κονδύλη-Μπασούκου Ελένη) 

1

-

Ισραήλ

Hebrew University of Jerusalem

 Μουσικών σπουδών,
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
(ακαδ. υπεύθυνοι: Κρητικού Φλώρα, Ψύλλος Ευστάθιος/Αραμπατζής Θεόδωρος) 

1

1

Σερβία

University
of Novi Sad

 ΦΠΨ
(ακαδ. υπεύθυνος: Πρωτοπαπαδάκης Ευάγγελος) 

2

1

Σερβία

University of Nis

 Οικονομικών επιστημών  (ακαδ. υπεύθυνος: Κατσίκης Βασίλειος) 

2

1


Η επιλογή των εξερχόμενων μελών ΔΕΠ και των εξερχόμενων φοιτητών θα γίνει από τα Τμήματα που αναφέρονται παραπάνω, βάση των διμερών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί.