Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Διεθνής Kινητικότητα

Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα

Στο πλαίσιο της Δράσης Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα (Erasmus+ International Mobility), προβλέπεται η μετακίνηση φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από «χώρες του προγράμματος» προς «χώρες εταίρους» και το αντίστροφο.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 έχει εγκριθεί από το ΙΚΥ/Εθνική Μονάδα Συντονισμού αίτηση συμμετοχής του ΕΚΠΑ στο πρόγραμμα, που παρέχει χρηματοδότηση για μετακίνηση εξερχόμενων και εισερχόμενων μελών ΔΕΠ για διδασκαλία, από και προς Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης χωρών εταίρων με τα οποία έχουν υπογραφεί οι ακόλουθες διμερείς συμφωνίες.

Χώρα - Eταίρος

Πανεπιστήμιο

Τομέας Σπουδών-Τμήμα

Αριθμός διαθέσιμων κινητικοτήτων

Ιορδανία

Jordan University

Όλοι

1

Ισραήλ

Tel Aviv University

Όλοι

1

Ουκρανία

1. Borys Grinchenko Kyiv University
2. Mariupol State University

Όλοι 

Όλοι

1

1

Ρωσική Ομοσπονδία

Lomonosov Moscow State University

Όλοι

1

Σερβία

University of Novi Sad

Φιλοσοφία

2

 

Οι διαθέσιμες κινητικότητες για εξερχόμενους καθηγητές αφορούν μετακινήσεις για διδασκαλία μικρής διάρκειας 7 ημερών (συμπεριλαμβανομένων 2 ημερών ταξιδίου). Η ελάχιστη διάρκεια διδασκαλίας είναι 8 ώρες. 

Οι μετακινήσεις αφορούν το εαρινό εξάμηνο του 2017 και θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 30 Ιουνίου 2017.

Η ημερήσια αποζημίωση εξερχόμενων μελών ΔΕΠ ανέρχεται στα 160 €.

Παρέχεται επίσης χρηματοδότηση για τα έξοδα ταξιδίου (μια μέρα ακριβώς πριν την πρώτη μέρα της δραστηριότητας και μια μέρα ακριβώς μετά την τελευταία μέρα της δραστηριότητας στο εξωτερικό) ανεξάρτητα εάν το πραγματικό κόστος είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο, ως εξής:

Χώρα προορισμού

Επιχορήγηση για δαπάνες ταξιδίου

Ιορδανία

275 €

Ισραήλ

275 €

Ουκρανία

275 €

Ρωσική Ομοσπονδία

360 €

Σερβία

275 €


Η  χρηματοδότηση της μετακίνησης καταβάλλεται σε δύο δόσεις:

Η πρώτη δόση, που ανέρχεται στο 70% της χρηματοδότησης, καταβάλλεται στον αριθμό λογαριασμού του συμμετέχοντα αφού κατατεθούν από εκείνον όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πριν από τη μετακίνηση. Η δεύτερη δόση, που ανέρχεται στο 30% της χρηματοδότησης, καταβάλλεται  κατά τον ίδιο τρόπο μετά τη μετακίνηση αφού υποβληθούν από τον συμμετέχοντα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της μετακίνησης. 

Προκήρυξη / Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Οι ενδιαφερόμενοι για μετακίνηση καθηγητές παρακαλούνται:

  • α) να συμβουλευτούν τις ιστοσελίδες των ιδρυμάτων χωρών εταίρων προς τα οποία υπάρχουν διαθέσιμες κινητικότητες,
  • β) να διερευνήσουν το ενδεχόμενο πραγματοποίησης μετακίνησης για διδασκαλία σε αντίστοιχο με το δικό τους Τμήμα,
  • γ) να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν μια επιστολή πρόσκλησης (invitation letter) και
  • δ) να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasmus[at]uoa[dot]gr συνοδευόμενο από επιστολή πρόσκλησης (invitation letter) από μέλος ΔΕΠ του αντίστοιχου Τμήματος του Πανεπιστημίου υποδοχής.

Πίνακας συνεργαζόμενων ιδρυμάτων με στοιχεία επικοινωνίας Erasmus+ Διεθνής κινητικότητα

Προθεσμία υποβολής

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο ΤΕΔΣ συνοδευόμενης από επιστολή πρόσκλησης λήγει στις 20/1/2017.

Η επιλογή των μελών ΔΕΠ που θα μετακινηθούν θα γίνει από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματός μας. Για την τελική επιλογή των μετακινουμένων θα συνεκτιμήσει βασικά ακαδημαϊκά κριτήρια (πρόγραμμα διδασκαλίας, προηγούμενες σχέσεις με το Ίδρυμα μετακίνησης, βαθμίδα κλπ.).