Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » covid-19

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

Κατά τη διάρκεια ισχύος των εκτάκτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του Κορωνοϊού Covid-19 η επικοινωνία με το ΤΕΔΣ γίνεται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 


4/11/2020

Ανακοίνωση για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας ERASMUS+ σε σχέση με την εξάπλωση του κορωνοϊού

Το τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών σχέσεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο θέμα της εξάπλωσης του κορωνοϊού ανακοινώνει ότι:

 • Η απόφαση για την πραγματοποίηση ή μη δραστηριοτήτων κινητικότητας από φοιτητές, λαμβάνεται από τους ίδιους τους μετακινούμενους εκτός και αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί από το Ίδρυμα Αποστολής ή το Ίδρυμα/Φορέα Υποδοχής. Το ΕΚΠΑ ωστόσο συνιστά στους υποψήφιους προς μετακίνηση να λάβουν σοβαρά υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν σε σχέση με την πανδημία τόσο στη χώρα μας όσο και στη χώρα υποδοχής, πριν αποφασίσουν για τη μετακίνησή τους. Επίσης, να επικοινωνούν με το Ίδρυμα/Φορέα Υποδοχής και να ενημερώνονται για τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων ή της πρακτικής άσκησης και τα ειδικά μέτρα που έχουν ληφθεί στο συγκεκριμένο Ίδρυμα/Φορέα.
 • Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, κατά πάσα πιθανότητα θα εφαρμοστούν οι κανόνες που ίσχυσαν για τις κινητικότητες των φοιτητών του εαρινού εξαμήνου 2019-2020, τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να πληροφορηθούν ανατρέχοντας στις τότε αναρτημένες ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του τμήματος http://www.interel.uoa.gr/erasmus/covid-19.html και ειδικότερα στην ανακοίνωση της 13/3/2020 (σημεία των ανακοινώσεων αυτών επιγραμματικά παρατίθενται στη συνέχεια). Αμέσως μόλις υπάρξουν νεότερες επίσημες οδηγίες από την Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ) θα αναρτηθούν ώστε να γνωστοποιηθούν οι κατά περίπτωση όροι και οι διαδικασίες που θα ισχύσουν για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
 • Όσοι φοιτητές έχουν ξεκινήσει σπουδές ή πρακτική άσκηση, βρίσκονται ήδη σε χώρα του εξωτερικού και εξ αιτίας των συνθηκών της πανδημίας επιθυμούν να επιστρέψουν, δύνανται να το κάνουν. Σύμφωνα με την αντίστοιχη αντιμετώπιση του φοιτητών του προηγούμενου εαρινού εξαμήνου που βρέθηκαν σε παρόμοιες συνθήκες ενδέχεται να υπαχθούν στην κατηγορία της «ανωτέρας βίας/force majeure».
 • Όσοι φοιτητές δεν έχουν ακόμα αναχωρήσει και αποφασίζουν να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αλλά έχουν κάνει ήδη δαπάνες (για αγορά εισιτηρίων, προκαταβολή για ενοίκιο ή άλλα υποχρεωτικά έξοδα π.χ. για ασφάλιση, visa κλπ. τα οποία αποδεδειγμένα δεν μπορούν να τους επιστραφούν) ενδέχεται, σύμφωνα με την αντίστοιχη αντιμετώπιση του φοιτητών του προηγούμενου εαρινού εξαμήνου, να υπαχθούν στην κατηγορία της «ανωτέρας βίας/force majeure».
 • Οι φοιτητές που θα ακυρώσουν την συμμετοχή τους μπορούν να υποβάλουν ξανά υποψηφιότητα για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με την πρόσκληση συμμετοχής που θα αναρτηθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

 

Κατηγορία «ανωτέρας βίας/force majeure»

Με βάση τις οδηγίες από την Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ) που ίσχυσαν το προηγούμενο εαρινό εξάμηνο (2019-2020) η ένταξη των κινητικοτήτων στην κατηγορία «ανωτέρας βίας/force majeure» λόγω covid-19 αντιμετωπίστηκε ως εξής:

"...

 1. Για φοιτητές που βρίσκονται στη χώρα του Ιδρύματος Υποδοχής και θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα διακόπτοντας τη συμμετοχή τους πριν το τέλος των σπουδών ή της πρακτικής τους, τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης δύνανται να αποφασίσουν για τον τρόπο επιχορήγησης του συνόλου αυτών των περιπτώσεων, επιλέγοντας είτε να τους παραχωρήσουν την επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο πραγματικό διάστημα της μετακίνησης, είτε να παραχωρήσουν το ποσό της προχρηματοδότησης (80% του συνόλου της επιχορήγησης) που ήδη έχουν λάβει, το οποίο θα αποτελέσει το τελικό ποσό της επιχορήγησης.
 2. Για φοιτητές που βρίσκονται στη χώρα του Ιδρύματος/Φορέα Υποδοχής και θέλουν να παραμείνουν εκεί, εφόσον υπάρχει διακοπή μαθημάτων/εργασιών από τα Ιδρύματα/Φορείς Υποδοχής (πανεπιστήμια, εταιρείες κλπ.), προκειμένου να ολοκληρώσουν την περίοδο σπουδών/πρακτικής άσκησης, ισχύει ότι δύνανται να λάβουν επιχορήγηση και για το διάστημα των ημερών διακοπής, για το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε καμία δραστηριότητα. Εάν οι φοιτητές αιτηθούν παράταση της κινητικότητάς τους για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας τους, λόγω παράτασης του διαστήματος εξ αιτίας της πανδημίας, το αίτημα θα πρέπει να γίνει 1 μήνα πριν τη λήξη της προγραμματισμένης περιόδου κινητικότητας (σύμφωνα με το άρθρο 2.5 της Σύμβασης Επιχορήγησης του Φοιτητή για Σπουδές/Πρακτική Άσκηση).
 3. Για φοιτητές που πρόκειται να μετακινηθούν στη χώρα του Ιδρύματος Υποδοχής και θέλουν να ακυρώσουν την προγραμματισμένη περίοδο κινητικότητας, δύνανται με την κατάθεση αποδεικτικών να λάβουν το ποσό των πραγματικών επιλέξιμων δαπανών (real cost) που έχουν ήδη πραγματοποιήσει και οι οποίες αποδεδειγμένα δεν μπορούν να τους επιστραφούν. 

..."

Αναμένουμε τις νεότερες οριστικές οδηγίες από την Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ) για την οικονομική αντιμετώπιση των ανωτέρω περιπτώσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.


3/7/2020

Erasmus+ Covid-19   Mobility Status

Search for a University to see the Erasmus+ and Swiss-European Mobility Programme mobility status for the first semester of 2020/2021

 
30/3/2020

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS/ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

1)           Οι φοιτητές που η έναρξη της Σύμβασης Επιχορήγησής τους ήταν μετά τις 16/3/2020 και είχαν ήδη αναχωρήσει για τη χώρα υποδοχής νωρίτερα (πριν ανακοινωθεί η αναστολή μετακινήσεων) και επέστρεψαν ή θα επιστρέψουν, υπάγονται σύμφωνα με προηγούμενες ανακοινώσεις μας στην κατηγορία της ανωτέρας βίας και πρέπει ΟΤΑΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Τ.Ε.Δ.Σ) να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες αποζημίωσης για τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει. Σε περίπτωση που έχουν ήδη λάβει την α’ δόση της επιχορήγησής τους, θα γίνει συμψηφισμός του ποσού που έχουν εισπράξει με τις πραγματικές δαπάνες.
Στην ίδια κατηγορία ανωτέρας βίας υπάγονται και οι φοιτητές που επρόκειτο να ξεκινήσουν τον Απρίλιο και η κινητικότητά τους ακυρώθηκε. Και οι φοιτητές αυτοί θα ακολουθήσουν την αναγραφόμενη διαδικασία, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες αποζημίωσης για τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει.

- Απόδειξη πληρωμής εισιτηρίων μετακίνησης και ενημέρωση (με email) από την αεροπορική εταιρεία για το τελικό ποσό που καταβλήθηκε μετά από την ακύρωση του εισιτηρίου και τυχόν επιστροφή μέρους του ποσού

- Απόδειξη πληρωμής για τις δαπάνες στέγασης συνοδευόμενη από επικοινωνία (μέσω email) με τον ιδιοκτήτη ή την φοιτητική εστία για το τελικό ποσό που καταβλήθηκε μετά από τυχόν επιστροφή μέρους των δαπανών

- Απόδειξη πληρωμής για υποχρεωτικά τέλη που ζήτησε ενδεχομένως το Ίδρυμα Υποδοχής (εγγραφής, βιβλιοθήκης, φοιτητικής κάρτας κλπ.) και βεβαίωση ή απόδειξη για τυχόν επιστρεφόμενο ποσό για τα τέλη αυτά

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα παραπάνω ποσά που καταβλήθηκαν ή θα καταβληθούν, δεν μπορούν να ανακτηθούν με άλλο τρόπο (υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης δαπανών)

2)           Οι φοιτητές που η Σύμβαση Επιχορήγησής τους είχε ημερομηνία έναρξης από 1/1/2020 έως 15/3/2020 και επιστρέφουν λόγω ανωτέρας βίας πριν ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών τους έχουν τις εξής επιλογές:

2.1 Ακυρώνουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ERASMUS λόγω ανωτέρας βίας και αποστέλλουν έως τις 6 Απριλίου 2020 με email στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων:

α) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η πρόθεσή τους να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους

β) το “CERTIFICATE OF STUDY PERIOD AT HOST INSTITUTION” με υπογραφή και σφραγίδα τουλάχιστον στην ημερομηνία άφιξης. Εάν δεν έχουν προλάβει να κάνουν εγγραφή, λόγω αναστολής λειτουργίας του Ιδρύματος Υποδοχής, θα αναγράψουν στην παραπάνω αναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση την ημέρα ταξιδίου τους στη χώρα υποδοχής και θα επισυνάψουν αντίστοιχα αποδεικτικά (δηλ. αεροπ. εισιτήριο και boarding pass). Οι φοιτητές αυτοί κρατούν την α’ δόση της επιχορήγησης που έχουν λάβει και προβαίνουν κανονικά στην εγγραφή τους στο τρέχον εαρινό εξάμηνο του ΕΚΠΑ. (υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης ακύρωσης)

2.2 Συνεχίζουν τις σπουδές που είχαν ξεκινήσει όσο ήταν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος  ERASMUS μέσω διαδικτυακών μαθημάτων, ενώ έχουν επιστρέψει από τη χώρα υποδοχής και το δηλώνουν έως τις 6 Απριλίου 2020 στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων μέσω email. Επιπλέον, όσοι φοιτητές δεν είχαν προσκομίσει με την άφιξή τους στο ίδρυμα υποδοχής το πρώτο μέρος του “CERTIFICATE OF STUDY PERIOD AT HOST INSTITUTION” (Certificate of Arrival) για υπογραφή, να ζητήσουν να τους αποσταλεί ηλεκτρονικά, προκειμένου να το καταθέσουν στο Τ.Ε.Δ.Σ. μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά μετά τη λήξη του εξαμήνου τους. Οι φοιτητές αυτοί που θα ολοκληρώσουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους, οι οποίες περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) και -αφού εξεταστούν- τους απονεμηθεί το Transcript of Records και  λάβουν τουλάχιστον 10 ECTS credits, θα λάβουν την αρχικά εγκριθείσα επιχορήγησή τους (α’ και β’ μέρος της επιχορήγησης).

3)           Οι φοιτητές που η Σύμβαση Επιχορήγησής τους είχε ημερομηνία έναρξης από 1/1/2020 έως 15/3/2020 και παραμένουν στην χώρα υποδοχής συνεχίζοντας τις σπουδές τους διαδικτυακά, όταν ολοκληρώσουν τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις τους οι οποίες περιλαμβάνονται στη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) και -αφού εξεταστούν- τους απονεμηθεί το Transcript of Records και  λάβουν τουλάχιστον 10 ECTS credits, θα λάβουν την αρχικά εγκριθείσα επιχορήγησή τους (α’ και β’ μέρος της επιχορήγησης).

Τέλος, ανακοινώνεται ότι όλοι οι φοιτητές που ακυρώνουν την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση, ακολουθώντας τη διαδικασία και τις  προκηρύξεις των Τμημάτων τους, για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.


18/3/2020

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές ERASMUS+ που βρίσκονται ακόμα στις χώρες υποδοχής και σκοπεύουν να αναχωρήσουν για λόγους ανωτέρας βίας (σύμφωνα με την ενημέρωσή μας και τις προηγούμενες ανακοινώσεις) να επικοινωνήσουν άμεσα με την Πρεσβεία της Ελλάδας σε κάθε χώρα (στοιχεία επικοινωνίας με τις πρεσβείες στο: https://www.mfa.gr/appendix/dimereis-sheseis-tis-ellados/alpha.html) και να δώσουν τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-mail και πόλη στην οποία βρίσκονται) ώστε να συμμετάσχουν σε πιθανό επαναπατρισμό εφόσον σταματήσουν οι πτήσεις από την αντίστοιχη χώρα υποδοχής.


18/3/2020

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS+ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές

Επειδή αρκετοί φοιτητές του ΕΚΠΑ βρίσκονται ακόμη στην Ισπανία και αδυνατούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα λόγω της απαγόρευσης πτήσεων, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για τον επαναπατρισμό τους. Σύμφωνα με την τελευταία ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μαδρίτη:

«Οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην Ισπανία και επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα παρακαλούνται  να έρθουν άμεσα σε επαφή με την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη προκειμένου να επικαιροποιηθεί σχετικός κατάλογος ενδιαφερομένων, αναφέροντας τα εξής: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας ή/και e-mail, καθώς και πόλη Ισπανίας στην οποία βρίσκονται.

Τα ανωτέρω στοιχεία μπορείτε να μας τα γνωστοποιήσετε είτε τηλεφωνικώς: (+34 91 564 46 53, +34 655 069 193) είτε καλύτερα μέσω e-mail ( grcon.mad@mfa.gr , gremb.mad@mfa.gr ).»

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί πτήση από τη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη το Σάββατο 21/3. Οι φοιτητές που βρίσκονται εκτός Μαδρίτης και Βαρκελώνης, θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη μετάβασή τους εκεί. Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία επαναπατρισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μαδρίτη (https://www.mfa.gr/spain/presveia/) και στον λογαριασμό της Πρεσβείας στο Facebook (Embajada de Grecia en Madrid-Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στην πτήση επαναπατρισμού θα υπάρξει περιορισμός μίας χειραποσκευής ανά επιβάτη, επομένως θα πρέπει να μεριμνήσετε για αποστολή επιπλέον αποσκευών μέσω μεταφορικής εταιρείας.


16/3/2020

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERASMUS+
Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεών μας και κατόπιν της περαιτέρω εξάπλωσης του κορωνοϊού και των ειδικών μέτρων που ανακοινώνονται συνεχώς στη χώρα μας και σε κάθε χώρα υποδοχής, σας ενημερώνουμε ότι:

 • Αναστέλλονται όλες οι εισερχόμενες κινητικότητες φοιτητών και προσωπικού.

 • Οι φοιτητές ERASMUS+ που βρίσκονται σε χώρες στις οποίες υπάρχει αναστολή λειτουργίας στα Ιδρύματα υποδοχής καλούνται να επιστρέψουν στην Ελλάδα υπαγόμενοι στην κατηγορία επιστροφής για λόγους ανωτέρας βίας (βλ. ανακοίνωση της 13/3/2020), εφόσον αυτό είναι εφικτό και δεν έχει επιβληθεί απαγόρευση πτήσεων προς τη χώρα μας. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει αναστολή λειτουργίας των Πανεπιστημίων, επίσης, οι φοιτητές μπορούν να επιστρέψουν με τους ίδιους όρους. Εφόσον, όμως, στην περίπτωση αυτή, οι φοιτητές επιθυμούν να παραμείνουν στο Ίδρυμα υποδοχής, τους καλούμε να λάβουν υπόψη τους όλες τις εξελίξεις, τις απαγορεύσεις και τα ειδικά μέτρα προφύλαξης που ισχύουν στην πόλη/χώρα υποδοχής, πριν λάβουν την τελική προσωπική τους απόφαση παραμονής.
 • Αναστέλλονται όλες οι μετακινήσεις φοιτητών και καθηγητών οι οποίες θα είχαν έναρξη μετά την 16η Μαρτίου 2020. Οι ανωτέρω φοιτητές-καθηγητές δύνανται λόγω ανωτέρας βίας να λάβουν το ποσό που έχουν δαπανήσει για ακυρωτικά εισιτηρίων, ασφάλιστρα ή ακυρωτικά ασφαλίστρων, προκαταβολή για στέγαση, αφού αποστείλουν ηλεκτρονικά στο ΤΕΔΣ τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση με e-mail προς όσους δηλώσουν αναστολή μετακίνησης).
 • Φοιτητές και μέλη του προσωπικού που επιστρέφουν στην Ελλάδα  θα παραμένουν υποχρεωτικά για 14 ημέρες στην οικία τους σε συνθήκες καραντίνας και αν εμφανίσουν συμπτώματα θα επικοινωνήσουν οπωσδήποτε με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) για οδηγίες.

13/3/2020

Ανακοίνωση για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας ERASMUS+ σε σχέση με την εξάπλωση του κορωνοϊού

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι στιγμής εξελίξεις στο θέμα της εξάπλωσης του κορωνοϊού και τις οδηγίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ως Εθνικού Φορέα ERASMUS+, ανακοινώνει τα εξής:

 • Η απόφαση για την πραγματοποίηση ή μη δραστηριοτήτων κινητικότητας από φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό λαμβάνεται από τους ίδιους τους μετακινούμενους.
 • Το ΕΚΠΑ ωστόσο συνιστά στους υποψήφιους προς μετακίνηση να λάβουν σοβαρά υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν σε σχέση με τον κορωνοϊό τόσο στη χώρα μας όσο και στη χώρα υποδοχής, πριν αποφασίσουν για τη μετακίνησή τους. Συνιστάται δε να επικοινωνούν με το Ίδρυμα/Φορέα υποδοχής και να ενημερώνονται για νεώτερες εξελίξεις ή ειδικά μέτρα που έχουν ληφθεί στο συγκεκριμένο Ίδρυμα/Φορέα.
 • Ειδικότερα για τους εξερχόμενους φοιτητές μας προς οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού:
 1. Όσοι βρίσκονται ήδη σε χώρα του εξωτερικού και δεν μπορούν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών ή πρακτικής άσκησης λόγω μη λειτουργίας του Ιδρύματος/Φορέα υποδοχής ή λόγω άλλης αιτίας σχετιζόμενης με την εξάπλωση του κορονοϊού, δύνανται να επιστρέψουν και να υπαχθούν στην κατηγορία της «ανωτέρας βίας». Με την υπαγωγή τους στην κατηγορία αυτή οι φοιτητές δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν το ποσό της υποτροφίας που έχουν ήδη λάβει (δηλ. το 80% του συνολικού ποσού).
 2. Οι φοιτητές που δεν έχουν ακόμα αναχωρήσει και αποφασίζουν να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αλλά έχουν κάνει ήδη δαπάνες (για αγορά εισιτηρίων, προκαταβολή για ενοίκιο ή άλλα υποχρεωτικά έξοδα π.χ. για ασφάλιση, visa κλπ. τα οποία δεν μπορούν να τους επιστραφούν) δύνανται λόγω ανωτέρας βίας να λάβουν το ποσό αυτών των δαπανών αφού προσκομίσουν στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
 3. Οι φοιτητές που επιθυμούν να αναβάλουν προσωρινά την έναρξη της κινητικότητας Erasmus (μόνο εντός του τρέχοντος ακαδ. έτους 2019-20 και εφόσον αυτό είναι, κατά περίπτωση, εφικτό) δύνανται να λάβουν λόγω ανωτέρας βίας επιχορήγηση για τυχόν δαπάνες που θα έχουν πραγματοποιηθεί και θα οφείλονται στην αναβολή, π.χ. για προκαταβολή ενοικίου, βάσει των αντίστοιχων δικαιολογητικών που θα καταθέσουν.
 4. Οι φοιτητές που επιστρέφουν στην Ελλάδα συνιστάται να παραμένουν για 14 ημέρες στην οικία τους και σε περίπτωση που έχουν συμπτώματα να επικοινωνήσουν οπωσδήποτε με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135).
 • Όλα τα παραπάνω, και ειδικά τα υπ’ αριθ. 2, 3 και 4, ισχύουν και για τους καθηγητές και μέλη του προσωπικού που έχουν επιλεχθεί για να μετακινηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα προς οποιαδήποτε χώρα στο πλαίσιο του ERASMUS+

11/3/2020

Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών της χώρας, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020


Πέμπτη 12/03 και Παρασκευή 13/03, θα είναι κλειστές όλες οι διοικητικές υπηρεσίες και οι χώροι εργασίας ακαδημαϊκού και επιστημονικού προσωπικού λόγω απολύμανσης.


9/3/2020

Προς ανάσχεση της διασποράς του κορωνοϊού συνιστάται η επικοινωνία με το ΤΕΔΣ να γίνεται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά.


9/3/2020

Προς ανάσχεση της διασποράς του κορωνοϊού συνιστάται στους καθηγητές και στους φοιτητές που επιστρέφουν από το εξωτερικό: 

 • Να επικοινωνήσουν με τον ΕΟΔΥ στη γραμμή 1135 ή στο 210.52.12.054 για σχετικές οδηγίες.
 • Να επικοινωνούν με το ΤΕΔΣ ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά  μέχρι νεωτέρας. 
 • Να αποστείλουν σκαναρισμένα στο ΤΕΔΣ όλα μαζί τα έντυπα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας (οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα το ακαδ. έτος 2019-2020) και να τα διατηρήσουν μέχρι να τους ζητηθούν.

28/2/2020

Οδηγίες του ΙΚΥ προς τα Γραφεία Erasmus+ των Πανεπιστημίων σχετικά με τις κινητικότητες στο πλαίσιο διαχείρισης της εξάπλωσης του κορωνοϊού

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που είχαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την εκδήλωση του Coronavirus και την εξάπλωση του ιού στην Ιταλία, σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν τα εξής:

α) Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τους συμμετέχοντες που βρίσκονται ήδη ή σχεδιάζουν να μετακινηθούν από ή προς τις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση σχετικά με την βοήθεια που μπορούν να λάβουν από πρεσβείες και προξενεία στη χώρα διαμονής τους.
β) Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης και οι μετακινούμενοι αποφασίζουν για την πραγματοποίηση ή μη των δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ταξιδιωτικές οδηγίες.

γ) Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης πρέπει να παρακολουθούν στενά, σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες, εάν η περιοχή μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής για όλη τη διάρκεια της κινητικότητας.
δ) Υπενθυμίζεται ότι τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης δύναται να εφαρμόσουν την περίπτωση ανωτέρας βίας (Force Majeure) σε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην Ιταλία, έπειτα από ενημέρωση και έγκριση της ΕΜΣ/ΙΚΥ.

ε) Τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης  δύνανται να ακυρώσουν ή  να αναβάλουν τις προγραμματισμένες δραστηριότητες στην Ιταλία, εντός της προβλεπόμενης διάρκειας της Σύμβασης Επιχορήγησης του Ιδρύματός σας.

στ) Ο χαρακτηρισμός άλλης περιοχής ή χώρας ως «πληγείσα περιοχή», είναι η “δηλωθείσα ως πληγείσα περιοχή από τις αρμόδιες εθνικές αρχές (εθνικές / περιφερειακές / τοπικές)”, προκειμένου να εμπίπτει στην κατηγορία της ανωτέρας βίας. Επιπλέον, οι ταξιδιωτικές συμβουλές και τα άλλα μέτρα που λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο, όπως το κλείσιμο σχολείων, πανεπιστημίων μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ανωτέρα βία. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει γενική απαγόρευση ταξιδιών στην Ευρώπη επί του παρόντος.

Συγκεντρωτικά με βάση τα ερωτήματα που τέθηκαν στην Εθνική Μονάδα σχετικά με τον τρόπο ένταξης των κινητικοτήτων στην κατηγορία “force majeure”, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 1. Για φοιτητές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ιταλία και θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και το πραγματικό διάστημα της μέχρι τώρα μετακίνησής τους είναι μικρότερο της ελάχιστης επιλέξιμης περιόδου, γίνεται εφαρμογή του άρθρου 3.6 της Σύμβασης Επιχορήγησης του Φοιτητή για Σπουδές/Πρακτική Άσκηση και συγκεκριμένα «…... Ωστόσο, η επιστροφή της επιχορήγησης δεν θα ζητηθεί στην περίπτωση που ο Συμμετέχων δεν κατορθώσει να ολοκληρώσει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες κινητικότητας, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα V (β) i και ii, για λόγους ανωτέρας βίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο Συμμετέχων δικαιούται τουλάχιστον την επιχορήγηση που αντιστοιχεί στην πραγματική διάρκεια της περιόδου κινητικότητας. Πρόσθετα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ή υπόλοιπα πρέπει να επιστραφούν, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με το Ίδρυμα Αποστολής. Τέτοιου είδους περιπτώσεις πρέπει να αναφέρονται από το Ίδρυμα Αποστολής και θα τελούν υπό την αίρεση της αποδοχής και έγκρισής τους από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού». Σημειώνουμε ότι αναφορικά με την περίπτωση αυτή, τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης δύνανται να αποφασίσουν για τον τρόπο επιχορήγησης του συνόλου αυτών των περιπτώσεων, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι εάν οι φοιτητές λάβουν επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο πραγματικό διάστημα της μετακίνησης ή το ποσό της προχρηματοδότησης που ήδη έχουν λάβει (80% του συνόλου της επιχορήγησης ) θα αποτελέσει το τελικό ποσό της επιχορήγησης, χωρίς να υποχρεούνται στην επιστροφή του υπολειπόμενου ποσού.
 1. Φοιτητές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ιταλία και θέλουν να παραμείνουν εκεί, έως ότου ανοίξουν οι φορείς υποδοχής (πανεπιστήμια, κλπ.), προκειμένου να ολοκληρώσουν την περίοδο σπουδών/ πρακτικής άσκησης: Οι εν λόγω φοιτητές δύνανται να λάβουν επιχορήγηση και για το διάστημα των ημερών διακοπής, για το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε καμία δραστηριότητα. Εάν οι φοιτητές αιτηθούν παράταση της κινητικότητάς τους λόγω του κορονοϊού για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας τους, το αίτημα θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 2.5 της Σύμβασης Επιχορήγησης του Φοιτητή για Σπουδές/Πρακτική Άσκηση (1 μήνα πριν τη λήξη της προγραμματισμένης περιόδου κινητικότητας).
 1. Φοιτητές/ Προσωπικό που πρόκειται να μετακινηθούν στην Ιταλία και θέλουν να ακυρώσουν την προγραμματισμένη περίοδο κινητικότητας, δύνανται να λάβουν το ποσό των πραγματικών δαπανών (real cost) που έχουν πραγματοποιήσει, και δεν μπορούν να λάβουν μέρος των εξόδων αυτών πίσω. 

 2. Φοιτητές/ Προσωπικό που θέλουν να αναβάλουν προσωρινά τη μετακίνησή τους στην Ιταλία, αρχικά θα πρέπει να διερευνήσουν εάν δημιουργούνται επιπλέον έξοδα αναβολής/μετάθεσης της κινητικότητας σε μεταγενέστερο χρόνο (π.χ. προκαταβολή διαμονής). Σε αυτή τη περίπτωση θα τους καταβληθούν μόνο τα έξοδα τα οποία προκαλούνται λόγω αυτής της αναβολής/μετάθεσης. 

Αναφορικά με την εισερχόμενη κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού από την Ιταλία, ο τρόπος χειρισμού των εισερχόμενων κινητικοτήτων δεν εμπίπτει στην άμεση αρμοδιότητα της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού, ως προς τον τρόπο διαχείρισης των περιστατικών αυτών. Συμβουλεύουμε να ενημερώνετε τους εισερχόμενους φοιτητές/ προσωπικό να ακολουθούν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19-odigies-gia-taxidiotes/