Ελληνικά » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ » Διμερείς Συμφωνίες

Διμερείς συμφωνίες Erasmus+ 
Δράση Κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος/ΚΑ103 

Οι δραστηριότητες κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μεταξύ Χωρών του Προγράμματος/ΚΑ103 στηρίζονται στη σύναψη διμερών συμφωνιών Εrasmus μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών  και των άλλων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με τα οποία είναι επιθυμητή η συνεργασία. Τα μέλη του διδακτικού προσωπικού που επιθυμούν να συνεργαστούν με συναδέλφους από άλλα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα για τα προσεχή ακαδημαϊκά έτη, εισηγούνται στο ΤΕΔΣ για τη σύναψη διμερούς συμφωνίας. Οι διμερείς συμφωνίες συνάπτονται μόνο μεταξύ αντίστοιχων τμημάτων των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων. Η σύναψη των διμερών συμφωνιών γίνεται κάθε χρόνο κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου και αφορά την κινητικότητα του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου ενημερώνονται για την έναρξη της διαδικασίας αυτής από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων τον Σεπτέμβριο κάθε έτους.  

Οι παρακάτω χώρες οι οποίες αναφέρονται ως «χώρες του προγράμματος» μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις του Erasmus+: 

  • οι 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο)
  • 6 χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σερβία και Τουρκία)

Άλλες χώρες συμμετέχουν ως «χώρες εταίροι» σε ορισμένες δράσεις του προγράμματος υπό συγκεκριμένους όρους. Περισσότερα για αυτές τις χώρες και τις δυνατότητες συμμετοχής τους δείτε: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_el#tab-1-1 

 

Η Ελβετία, η οποία συμμετείχε στο παρελθόν στο πρόγραμμα Erasmus ως «χώρα του προγράμματος», συμμετέχει πλέον στο Erasmus+ ως χώρα «εταίρος» και χρηματοδοτεί η ίδια την εξερχόμενη και εισερχόμενη κινητικότητα.

Περισσότερες πληροφορίες ...