Ελληνικά » ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ » Επικοινωνία

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας & Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Fax: 210 368 9702
email: publicrelations[at]uoa[dot]gr

Προϊσταμένη: Σ.-Α Σακελλαρίου 
Email: riasakel[at]uoa[dot]gr

Μαριάννα Λάππα

210 368 9733

mala[at]uoa[dot]gr

Νίκη Κρουσταλάκη

210 368 9725

nikru[at]uoa[dot]gr

Δέσποινα Θεοδοσίου

210 368 9689

dtheodosiou[at]uoa[dot]gr

     
Τσολακίδου Ευθυμία 210 3689698 etsolaki[at]uoa[dot]gr
Χαράλαμπος Μαρουλάκης   mxaraleg[at]uoa[dot]gr


Διεύθυνση:
Πανεπιστημίου 30, ΤΚ 106 79 Αθήνα 

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.interel.uoa.gr