Ελληνικά » ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ » Διεθνείς Συνεργασίες » Πρόγραμμα SYLFF

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 22/12/2023 

Μετά το πέρας των συνεντεύξεων, η Συντονιστική Επιτροπή συνεδρίασε και, συνεκτιμώντας τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των υποψηφίων, την ποιότητα των υποβληθεισών συνοπτικών εκθέσεων, τις ηγετικές ικανότητες, την εξωστρέφεια αλλά και στοιχεία που προέκυψαν κατά τη συνέντευξη, προέκρινε τους/τις εξής 5 υποψηφίους/ες (αλφαβητικά) για τη χορήγηση της υποτροφίας SYLFF για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024:

Μαντζούνη Φαίη (Φωτούλα) (Νομική Σχολή)
Μήτσης Αλέξανδρος-Άγγελος (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών)
Μπόζνου Αντωνία (Τμήμα Φιλολογίας)
Σπανού Μάρθα (Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού)
Φιλιππάκης Πασχάλης (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας)


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ SYLFF ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Η Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος υποτροφιών Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) έχει τη χαρά να προκηρύξει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στο πλαίσιο του Προγράμματος SYLFF του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πέντε (5) υποτροφίες, κάθε μία ύψους 10.000 δολαρίων, για φοιτητές μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Στην επισυναπτόμενη προκήρυξη αναγράφονται οι Σχολές και τα Τμήματα στους φοιτητές των οποίων απευθύνεται.

Οι αιτήσεις και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα υποβάλλονται από 15/09/2023 αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eprotocol.uoa.gr/

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων περιλαμβάνονται στην επισυνάπτομενη προκήρυξη.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 24:00


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SYLFF

Το 1993 το ΕΚΠΑ  έλαβε δωρεά από το  Ιαπωνικό Ίδρυμα Nippon Foundation για τη δημιουργία του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να ενισχύει φοιτητές που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Βασική επιδίωξη του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF είναι να προσδιορίσει και να γαλουχήσει φοιτητές με ηγετικές ικανότητες, οι οποίοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σημαντικά ζητήματα στον τομέα τους.

Μέχρι σήμερα, πάνω από 17.000 φοιτητές από 69 Πανεπιστήμια σε 44 χώρες ανά τον κόσμο έχουν λάβει την Υποτροφία SYLFF. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα SYLFF μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα: http://www.sylff.org

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SYLFF ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η σύμβαση μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ιδρύματος Sasakawa (στη συνέχεια Nippon Foundation) υπογράφηκε στις 7 Μαΐου 1993. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, άρχισε να χορηγεί υποτροφίες σε αριστούχους μεταπτυχιακούς φοιτητές των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών το 1996. Από τότε έως σήμερα έχουν χορηγηθεί υποτροφίες σε περισσότερους από 300 φοιτητές που διακρίθηκαν για τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και τις ηγετικές τους ικανότητες.

Το πρόγραμμα SYLFF του Πανεπιστημίου Αθηνών παρακολουθείται και συντονίζεται από 5μελή επιτροπή, πρόεδρος της οποίας είναι ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας.


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SYLFF

Πρόεδρος
Καθηγήτρια Σοφία Παπαϊωάννου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας

Μέλη
Ομ. Καθηγητής Σταύρος Θωμαδάκης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Αν. Καθηγήτρια Φωτεινή Βενετσάνου, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Αν. Καθηγήτρια Αικατερίνη Ηλιάδου, Νομική Σχολή
Αν. Καθηγητής Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, Τμήμα Θεολογίας