Ελληνικά » ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ » Διεθνείς Συνεργασίες » Πρόγραμμα SYLFF

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SYLFF ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ SYLFF ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

 Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προκήρυξε τη χορήγηση οκτώ (8)  υποτροφιών, ύψους 6.250 δολλαρίων η καθεμιά, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 προκειμένου να ενισχύει φοιτητές που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Διαχειριστής του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF είναι διεθνώς το Ιαπωνικό Ίδρυμα The Tokyo Foundation.

Συγκεντρώθηκαν 117 αιτήσεις υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν στις αρμόδιες γραμματείες των Τμημάτων έως την καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η επιλογή των υποψηφίων για τη χορήγηση των υποτροφιών SYLFF γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης SYLFF του ΕΚΠΑ. Η διαδικασία επιλογής γίνεται βάσει συγκριτικής αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 

 1. Ακαδημαϊκές επιδόσεις υποψηφίων (βαθμολογία, συστατικές επιστολές, ξένες γλώσσες).
 2. Ποιότητα συνοπτικής έκθεσης που υποβάλλει ο/η υποψήφιος/α.
 3. Ηγετικές ικανότητες.

Η Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος SYLFF του ΕΚΠΑ, μετά από σειρά συνεδριάσεων αποφάσισε να καλέσει εικοσιεννέα (29) υποψηφίους σε συνέντευξη στις 25 και 26 Ιανουαρίου 2017.

Τελικώς, μετά από αναλυτική αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων οι οκτώ επιτυχόντες φοιτητές είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):

 • Αθανασίου Δημήτριος (Τμήμα ΜΙΘΕ)
 • Βασιλείου Ανδρέας (Νομική Σχολή)
 • Δεσπότη Γεωργία (Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης)
 • Καραγκούνης Δημήτριος (Νομική Σχολή)
 • Κούρτης Ιωάννης (ΤΕΑΠΗ)
 • Μπονώρη Εργίνα (Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας)
 • Ξύγκης Ιάσων-Σπυρίδων (Τμήμα ΠΕΔΔ)
 • Σακελλαρίου Βενετία (Τμήμα ΕΜΜΕ)

Η επόμενη προκήρυξη υποτροφιών στο πλαίσιο του προγράμματος SYLFF για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2017. 

                        

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SYLFF

Το 1993 το ΕΚΠΑ  έλαβε δωρεά από το  Ιαπωνικό Ίδρυμα Nippon Foundation για τη δημιουργία του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να ενισχύει φοιτητές που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Βασική επιδίωξη του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF είναι να προσδιορίσει και να γαλουχήσει φοιτητές με ηγετικές ικανότητες, οι οποίοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σημαντικά ζητήματα στον τομέα τους.

Μέχρι σήμερα, πάνω από 15.000 φοιτητές από 69 Πανεπιστήμια σε 44 χώρες ανά τον κόσμο έχουν λάβει την Υποτροφία SYLFF. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα SYLFF μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα: http://www.sylff.org

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SYLFF ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η σύμβαση μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ιδρύματος Sasakawa (στη συνέχεια Nippon Foundation) υπογράφηκε στις 7 Μαΐου 1993. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, άρχισε να χορηγεί υποτροφίες σε αριστούχους μεταπτυχιακούς φοιτητές των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών το 1996. Από τότε έως σήμερα έχουν χορηγηθεί υποτροφίες σε περισσότερους από 270 φοιτητές που διακρίθηκαν για τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και τις ηγετικές τους ικανότητες.

Το πρόγραμμα SYLFF του Πανεπιστημίου Αθηνών παρακολουθείται και συντονίζεται από 5μελή επιτροπή,  πρόεδρος της οποίας είναι ο Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας & Εξωτερικών Σχέσεων. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SYLFF

Πρόεδρος

Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπουραζέλης, Αν. Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Διεθνών Σχέσεων

Μέλη
Καθηγητής  Σταύρος Θωμαδάκης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Καθηγητής Κώστας Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος ΜΙΘΕ
Επίκουρος καθηγητής  Ανδρέας Χέλμης,  Τμήμα Νομικής
κ. Λουκάς Σπανός, υποψήφιος διδάκτορας και Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων SYLFF

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής SYLFF Πανεπιστημίου Αθηνών:

Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπουραζέλης
Αν. Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Διεθνών Σχέσεων

Τηλ: 210 368 9767
Fax: 210 368 9691
e-mail: vrec-acafir{at}uoa.gr

 

Γραμματειακή Υποστήριξη της Συντονιστικής Επιτροπής:

Μαρία Βαρδάκη
Τμήμα Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων

Τηλ:  210 368 9731 / 9724
Fax:  210 368 9720
e-mail: mvardaki{at}uoa.gr 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα SYLFF δίνονται και από τις γραμματείες των Τμημάτων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών του ΕΚΠΑ