Ελληνικά » ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ » Διεθνείς Συνεργασίες » Πρόγραμμα SYLFF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ TOY SASAKAWA YOUNG LEADERS FELLOWSHIP FUND (SYLFF) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017,  τη χορήγηση οκτώ (8) υποτροφιών, κάθε μία ύψους 6.250 δολαρίων, σε φοιτητές μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. 

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης

  • Φοιτητές ηλικίας έως 35 ετών, που έχουν γίνει δεκτοί ή είναι εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ή Διδακτορικό Πρόγραμμα (ΔΠ) Σχολών ή Τμημάτων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.

  • Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός βασικού πτυχίου (για υποψήφιους ΠΜΣ) ή διπλώματος ΠΜΣ (για υποψηφίους σε ΔΠ) ή διπλώματος ΠΜΣ κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος σπουδών (για υποψήφιους διετών ΠΜΣ) 7,5/10. Υποψήφιοι, που δεν ανταποκρίνονται στην ανωτέρω βαθμολογία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση, εφ’ όσον συμπεριλαμβάνονται στο ανώτερο 5% των αποφοιτησάντων του έτους τους.

  • Απαιτείται η γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2, όπως αυτή αποδεικνύεται από σχετικό τίτλο σπουδών γλωσσομάθειας. Αντίστοιχες προϋποθέσεις θα ισχύσουν και για τις άλλες ξένες γλώσσες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SYLFF

Το 1993 το ΕΚΠΑ  συνεργάστηκε με το  Ιαπωνικό Ίδρυμα Nippon Foundation για τη δημιουργία του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να ενισχύει φοιτητές που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Βασική επιδίωξη του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF είναι να προσδιορίσει και να γαλουχήσει φοιτητές με ηγετικές ικανότητες, οι οποίοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σημαντικά ζητήματα στον τομέα τους.

Μέχρι σήμερα, πάνω από 15.000 φοιτητές από 69 Πανεπιστήμια σε 44 χώρες ανά τον κόσμο έχουν λάβει την Υποτροφία SYLFF. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα SYLFF μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα: http://www.sylff.org

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SYLFF ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η σύμβαση μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ιδρύματος Sasakawa (στη συνέχεια Nippon Foundation) υπογράφηκε στις 7 Μαΐου 1993. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, άρχισε να χορηγεί υποτροφίες σε αριστούχους μεταπτυχιακούς φοιτητές των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών το 1996. Από τότε έως σήμερα έχουν χορηγηθεί υποτροφίες σε περισσότερους από 200 φοιτητές που διακρίθηκαν για τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και τις ηγετικές τους ικανότητες.

Το πρόγραμμα SYLFF του Πανεπιστημίου Αθηνών παρακολουθείται και συντονίζεται από 5μελή επιτροπή,  πρόεδρος της οποίας είναι ο Αν. Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσεων. 

Σημειώνεται ότι:

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι η 11η Νοεμβρίου 2016.

 Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους υποψηφίους αποκλειστικά και μόνον στις Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων, στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι για την εκπόνηση των μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τους σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στην προκήρυξη η οποία έχει επίσης αποσταλεί στις Γραμματείες των σχετικών Τμημάτων.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ SYLFF ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ SYLFF ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προκήρυξε τη χορήγηση έξι (6) υποτροφιών, ύψους 5.000 δολαρίων η καθεμιά, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, σε φοιτητές μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης SYLFF του ΕΚΠΑ μετά από αναλυτική αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που συγκεντρώθηκαν, ανακοινώνει τα ονόματα των επιτυχόντων φοιτητών, οι οποίοι είναι οι εξής

ΒΕΝΤΟΥΡΑΤΟΥ ΑΝΝΑ              (Τμήμα Νομικών Επιστημών)

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)

ΓΚΕΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                     (Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας)

ΚΥΡΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ                      (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας)

ΣΑΒΒΑ ΑΙΜΙΛΙΑ                       (Τμήμα Φιλολογίας)

ΧΑΛΔΑΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ       (Τμήμα Φιλολογίας)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SYLFF

Πρόεδρος
Καθηγητής Κωνσταντίνος Μπουραζέλης, Αν. Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Διεθνών Σχέσεων

Μέλη
Καθηγητής  Σταύρος Θωμαδάκης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Καθηγητής Κώστας Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος ΜΙΘΕ
Επίκουρος καθηγητής  Ανδρέας Χέλμης,  Τμήμα Νομικής
κ. Λουκάς Σπανός, υποψήφιος διδάκτορας και Πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων SYLFF

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόεδρος Επιτροπής SYLFF Πανεπιστημίου Αθηνών

Καθ. Κωνσταντίνος Μπουραζέλης
Αν. Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Διεθνών Σχέσεων

Τηλ: 210 368 9767
Fax: 210 368 9691
e-mail: vrec-acafir{at}uoa.gr

Τμήμα Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων

Μαρία Βαρδάκη
Υπεύθυνη Υποστήριξης Προγράμματος SYLFF

Τηλ:  210 368 9731 / 9724
Fax:  210 368 9720
e-mail: mvardaki{at}uoa.gr 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα SYLFF δίνονται και από τις γραμματείες των Τμημάτων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών του ΕΚΠΑ