Ελληνικά » ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ » Διεθνείς Συνεργασίες » Πρόγραμμα SYLFF

30/12/2021

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ                                                                       

Μετά το πέρας των συνεντεύξεων, η Συντονιστική Επιτροπή συνεδρίασε και, συνεκτιμώντας τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των υποψηφίων, την ποιότητα των υποβληθεισών συνοπτικών εκθέσεων, τις ηγετικές ικανότητες, την εξωστρέφεια αλλά και στοιχεία που προέκυψαν κατά τη συνέντευξη, προέκρινε τους εξής 5 υποψηφίους (αλφαβητικά) για τη χορήγηση της υποτροφίας SYLFF για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

Αργυρού Μαρία-Δέσποινα (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)

Βλασσοπούλου Μυρσίνη (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης)

Λατσώνας Απόστολος-Πατάπιος (Νομική Σχολή)

Πέπονας Εμμανουήλ (Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας)

Πολύζος Σωτήριος (Τμήμα Φιλολογίας)

 

------------------------------------------------------------------

 

21/12/2021

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ                                        

86 υποψήφιοι κατέθεσαν εμπροθέσμως αίτηση για την υποτροφία SYLFF για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Αιτήσεις οι οποίες ήταν ελλιπείς ή τα στοιχεία δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης δεν εξετάστηκαν, όπως αναγραφόταν και στην αίτηση υποψηφιότητας.

Η Επιτροπή εξέτασε τους φακέλους των υποψηφίων και κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης προκρίνει για τη φάση της συνέντευξης τις/τους κάτωθι υποψήφιες/υποψηφίους οι οποίες/οποίοι θα ενημερωθούν προσωπικά με email. Σημειώνεται ότι συμφωνα με την προκήρυξη, οι υπόλοιποι υποψήφιοι δεν ενημερωνονται προσωπικά αλλά οφείλουν να παρακολουθούν την παρούσα ιστοσελίδα.
 

Αλέξη Άννα-Μαρία (ΤΕΑΠΗ) 

Αλεπάκος Θεμιστοκλής (Νομική Σχολή) 

Αργυρού Μαρία (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)

Βλασσοπούλου Μυρσίνη (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης)

Γεωργιάδη Φοίβη-Ειρήνη (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας)

Γιακουμάκη Μιχαηλία-Πηνελόπη (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)

Γιαννακοπούλου Μάγδα (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας)

Ζιαβρά Ελπίδα (Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) 

Καμινιάρης-Κοντόσταυλος Όθων-Αλέξανδρος (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης) 

Καμπέρης Χαρίλαος (Τμήμα Φιλολογίας) 

Κοκκώνη Μαρία (Νομική Σχολή) 

Κολαΐτης Αλέξανδρος (Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) 

Κολίσης Νικόλαος (Νομική Σχολή) 

Κορναράκη Λυδία (Τμήμα Φιλοσοφίας) 

Κτενά Μαρία (Τμήμα Ψυχολογίας) 

Λατσώνας Απόστολος-Πατάπιος (Νομική Σχολή) 

Παπανικολάου Αθανάσιος (Τμήμα Φιλολογίας)

Πέπονας Εμμανουήλ (Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας)

Πετροπούλου Αναστασία (Τμήμα Φιλολογίας) 

Πολύζος Σωτήριος (Τμήμα Φιλολογίας) 

Σπανού Μάρθα (ΣΕΦΑΑ) 

Τζαμτζή Ζωή-Δανάη (Τμήμα Μουσικών Σπουδών) 

Τομαράς Κωνσταντίνος (Νομική Σχολή) 

 

------------------------------------------------------------------ 

14/9/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ SYLFF ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Η Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος υποτροφιών Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) έχει τη χαρά να προκηρύξει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο του Προγράμματος SYLFF του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πέντε (5) υποτροφίες, κάθε μία ύψους 10.000 δολαρίων, για φοιτητές μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Στην επισυναπτόμενη προκήρυξη αναγράφονται οι Σχολές και τα Τμήματα στους φοιτητές των οποίων απευθύνεται. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:
Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 24:00,
Mονο μέσω ηλεκτρονικής υποβολής στο sylff[at]uoa[dot]gr

Επισυνάπτονται:

Προκήρυξη

Αίτηση

Σύντομες οδηγίες προς τους υποψηφίους


------------------------------------------------------------------  

4/1/2021

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 

Μετά το πέρας των συνεντεύξεων η Επιτροπή συνεδρίασε και, συνεκτιμώντας τις Ακαδημαϊκές επιδόσεις των υποψηφίων, την ποιότητα της υποβληθείσας συνοπτικής έκθεσης υποψηφίου, τις ηγετικές ικανότητες, την εξωστρέφεια αλλά και στοιχεία που προέκυψαν κατά τη συνέντευξη, προέκρινε τους εξής 5 υποψηφίους (αλφαβητικα) για τη χορήγηση της υποτροφίας SYLFF για το ακαδημαϊκό έτος  2020-21.


Αγάτσα Αικατερίνη-Ζωή ΣΕΦΑΑ
Αδάμ Ευάγγελος  Τμήμα Φιλολογίας
Βαδιβούλης Νικόλαος  Νομική Σχολή
Μανταλιάς Κωνσταντινος  ΠΕΔΔ
Μόκα Βασιλική ΤΕΑΠΗ


------------------------------------------------------------------ 


28/12/2020

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

80 υποψήφιοι κατέθεσαν εμπροθέσμως αίτηση για την υποτροφία SYLFF για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21. 

Αιτήσεις οι οποίες ήταν ελλιπείς ή τα στοιχεία δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης δεν εξετάστηκαν, όπως αναγραφόταν και στην αίτηση υποψηφιότητας. 

Η Επιτροπή εξέτασε τους φακέλους των υποψηφίων και κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης προκρίνει για τη φάση της συνέντευξης τις/τους κάτωθι υποψήφιες/υποψηφίους οι οποίες/οποίοι θα ενημερωθούν προσωπικά με email. Σημειώνεται ότι συμφωνα με την προκήρυξη, οι υπόλοιποι υποψήφιοι δεν ενημερωνονται προσωπικά αλλά οφείλουν να παρακολουθούν την παρούσα ιστοσελίδα.

Αγάτσα Αικατερίνη-Ζωή (ΣΕΦΑΑ)       
Αδάμ Ευάγγελος (Τμήμα Φιλολογίας)     
Αργυρού Μαρια-Δέσποινα (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ) 
Βαδιβούλης Νικόλαος (Νομική Σχολή)      
Γκερλεκτσή Θωμαή (Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης)
Καλογεράκη Μελπομένη (Νομική Σχολή)      
Καραλέκα Αντωνία Νεφέλη  (Τμήμα Πολιτικών Επιστημών) 
Κατωπόδη Σαπφώ  (Τμήμα Αγγλικής ΓκΦ)     
Κουρκούτα Νικολετα (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας)  
Λεοντίου Ευδοκία-Ελένη (Νομική Σχολή)      
Μανταλιάς Κωνσταντινος (Τμήμα Πολιτικών Επιστημών)  
Μόκα Βασιλική (ΤΕΑΠΗ)         
Μποτοπούλου Μελπομένη (Τμήμα Ψυχολογίας)  
Ντόβας Αλέξανδρος-Σωτηριος (Νομική Σχολή)    
Παπαγεωργίου Δημήτριος (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας)
Παπαναστασίου- Τόλη   Κορνηλία Μαρία (ΙΦΕ)    
Πετροπούλου Αναστασία  (Τμήμα Φιλολογίας)   
Ρήγας Ιωάννης   (Τμήμα Φιλολογίας)     
Σπανού Μάρθα (ΣΕΦΑΑ)         
Τύμπας Πολύκαρπος (Τμήμα Μουσικών Σπουδών) 
Χαλαβαζής Ιωσηφ  (ΕΜΜΕ)       

 

------------------------------------------------------------------ 

12/10/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ SYLFF ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 

Η Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος υποτροφιών Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) έχει τη χαρά να προκηρύξει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο του Προγράμματος SYLFF του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πέντε (5) υποτροφίες, κάθε μία ύψους 10.000 δολαρίων, για φοιτητές μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Στην επισυναπτόμενη προκήρυξη αναγράφονται οι Σχολές και τα Τμήματα στους φοιτητές των οποίων απευθύνεται. 

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:
Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 24:00,
Mονο μέσω ηλεκτρονικής υποβολής στο sylff[at]uoa[dot]gr

Επισυνάπτονται:

Προκήρυξη

Αίτηση

Σύντομες οδηγίες προς τους υποψηφίους 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

31/12/2019

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 

Μετά το πέρας των συνεντεύξεων η Επιτροπή συνεδρίασε και, συνεκτιμώντας τις Ακαδημαϊκές επιδόσεις των υποψηφίων, την ποιότητα της υποβληθείσας συνοπτικής έκθεσης υποψηφίου, τις ηγετικές ικανότητες, την εξωστρέφεια αλλά και στοιχεία που προέκυψαν κατά τη συνέντευξη, προέκρινε τους εξής 6 υποψηφίους (αλφαβητικα) για τη χορήγηση της υποτροφίας SYLFF για το ακαδημαϊκό έτος  2019-20.


ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΔΔ

ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΕΛΕΝΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΕΡΕΝΤΖΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ

ΤΕΑΠΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

51 υποψήφιοι κατέθεσαν εμπροθέσμως αίτηση για την υποτροφία SYLFF για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. 

Αιτήσεις οι οποίες ήταν ελλιπείς ή τα στοιχεία δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης δεν εξετάστηκαν, όπως αναγραφόταν και στην αίτηση υποψηφιότητας.

Η Επιτροπή εξέτασε τους φακέλους των υποψηφίων και κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης προκρίνει για τη φάση της συνέντευξης τις/τους κάτωθι υποψήφιες/υποψηφίους οι οποίες/οποίοι θα ενημερωθούν προσωπικά με email. Σημειώνεται ότι συμφωνα με την προκήρυξη, οι υπόλοιποι υποψήφιοι δεν ενημερωνονται προσωπικά αλλά οφείλουν να παρακολουθούν την παρούσα ιστοσελίδα.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΕΛΕΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΑΤΣΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΟΥΪΜΤΖΗ-ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΜΑΝΤΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΑΜΙΝΙΑΡΗΣ-ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΟΣ ΟΘΩΝ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΔΔ
ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΔΔ
ΓΚΟΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΕ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΠΕΡΓΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΑΛΙΣΟΒΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΈΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΗΛΙΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΤΣΙΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΡΩΗΝ ΦΠΨ
ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΙΣΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΓΑΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΖΩΗ ΣΕΦΑΑ
ΚΑΡΤΑ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕ
ΚΕΡΕΝΤΖΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΤΕΑΠΗ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Λόγω των δυσκολιών που έχουν δημιουργηθεί σε ορισμένα Τμήματα με τις συνθήκες κατάληψης των δυο τελευταίων εβδομάδων, η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος αποφάσισε να παραταθεί η δυνατότητα  κατάθεσης των αιτήσεων στις Γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών έως ΚΑΙ την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019. 

Δεν θα δοθεί νέα παράταση.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌ ΈΤΟΣ 2019-20

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

 

16/10/2019 -  Message from The Nippon Foundation

Call for applications for ALREADY Sylff Fellows

Call for applications for the inaugural “ Asia Peace Innovators Forum” for mid-career professionals on March 5, 2020, organized by The Nippon Foundation in collaboration with the Salzburg Global Seminar.
Please apply if you are a Sylff fellow who meets the application criteria and are interested in our program. (Please indicate that you are a Sylff fellow in your application CV.)

We encourage all eligible Sylff fellowship recipients to apply.
Selected applicants will have all costs of participation, the program fee, materials, accommodation during the program, meals, and (economy-class) travel to and from the program covered by The Nippon Foundation.

Call for Applications: Asia Peace Innovators Forum
https://www.salzburgglobal.org/news/latest-news/article/call-for-applications-asia-peace-innovators-forum.html

The deadline for applications is October 31, 2019

For details, please refer to the message below from Ms. Misa Tanaka, Program Coordinator at The Nippon Foundation,  mi_tanaka[at]ps.nippon-foundation.or[dot]jp

 

 

------------------------------------------------------------------  

 

7/2/2019

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 

Μετά το πέρας των συνεντεύξεων η Επιτροπή συνεδρίασε και, συνεκτιμώντας τις Ακαδημαϊκές επιδόσεις των υποψηφίων, την ποιότητα της υποβληθείσας συνοπτικής έκθεσης υποψηφίου, τις ηγετικές ικανότητες, την εξωστρέφεια αλλά και στοιχεία που προέκυψαν κατά τη συνέντευξη, προέκρινε τους εξής 6 υποψηφίους για τη χορήγηση της υποτροφίας SYLFF για το ακαδημαϊκό έτος  2018-19


ΒΕΡΤΖΑΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΦΠΨ

ΓΚΑΝΑ ΑΛΙΚΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΘΗΝΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕ

ΜΠΑΡΚΑΣ ΕΝΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ


Για οποιαδήποτε ερώτηση ή περαιτέρω ενημέρωση, παρακαλείσθε να αποστέλλετε email στο mvardaki@uoa.gr προκειμένου να διαβιβάζονται ολα τα ερωτήματα στην Επιτροπή.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SYLFF

Το 1993 το ΕΚΠΑ  έλαβε δωρεά από το  Ιαπωνικό Ίδρυμα Nippon Foundation για τη δημιουργία του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να ενισχύει φοιτητές που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Βασική επιδίωξη του Προγράμματος Υποτροφιών SYLFF είναι να προσδιορίσει και να γαλουχήσει φοιτητές με ηγετικές ικανότητες, οι οποίοι θα κληθούν να αντιμετωπίσουν σημαντικά ζητήματα στον τομέα τους.

Μέχρι σήμερα, πάνω από 15.000 φοιτητές από 69 Πανεπιστήμια σε 44 χώρες ανά τον κόσμο έχουν λάβει την Υποτροφία SYLFF. Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα SYLFF μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα: http://www.sylff.org

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SYLFF ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η σύμβαση μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ιδρύματος Sasakawa (στη συνέχεια Nippon Foundation) υπογράφηκε στις 7 Μαΐου 1993. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, άρχισε να χορηγεί υποτροφίες σε αριστούχους μεταπτυχιακούς φοιτητές των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών το 1996. Από τότε έως σήμερα έχουν χορηγηθεί υποτροφίες σε περισσότερους από 270 φοιτητές που διακρίθηκαν για τις ακαδημαϊκές επιδόσεις και τις ηγετικές τους ικανότητες.

Το πρόγραμμα SYLFF του Πανεπιστημίου Αθηνών παρακολουθείται και συντονίζεται από 5μελή επιτροπή,  πρόεδρος της οποίας είναι ο Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας & Εξωτερικών Σχέσεων. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SYLFF

Πρόεδρος

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Αν. Καθηγητής Δημήτριος Καραδήμας

Μέλη

Καθηγητής  Σταύρος Θωμαδάκης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Καθηγητής Κώστας Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος ΜΙΘΕ
Επίκ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Ηλιάδου, Τμήμα Νομικής
Επίκ. Καθηγητής Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, Τμήμα Θεολογίας

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής SYLFF Πανεπιστημίου Αθηνών:

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Αν.Καθηγητής Δημήτριος Καραδήμας
Τηλ: 210 368 9767
Fax: 210 368 9691

e-mail: vrec-acafir{at}uoa.gr 

 

Γραμματειακή Υποστήριξη της Συντονιστικής Επιτροπής:

Μαρία Βαρδάκη
Τμήμα Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων

Τηλ:  210 368 9731 
Fax:  210 368 9720
e-mail: mvardaki{at}uoa.gr 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα SYLFF δίνονται και από τις Γραμματείες των Τμημάτων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών του ΕΚΠΑ