Ελληνικά » ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ » Διεθνείς Συνεργασίες » Πρόγραμμα κινητικότητας Ελβετίας - Ευρώπης

Πρόγραμμα κινητικότητας Ελβετίας – Ευρώπης (Swiss – European Mobility Programme)

Η Ελβετία συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ ως «χώρα εταίρος» και όχι ως «χώρα του προγράμματος» και  χρηματοδοτεί η ίδια τόσο την εξερχόμενη όσο και την εισερχόμενη κινητικότητα.

Οι φοιτητές που επιλέγονται να μετακινηθούν προς Πανεπιστήμια της Ελβετίας με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΒΕΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020), πρέπει να γνωρίζουν ότι η συγκεκριμένη κινητικότητα βασίζεται σε γενικές γραμμές στις αρχές που διέπουν το πρόγραμμα Erasmus+ (αντιστοίχιση και αναγνώριση του προγράμματος σπουδών που παρακολουθούν οι φοιτητές μέσω της συμπλήρωσης και υπογραφής του εντύπου Learning Agreement for studies, απαλλαγή από δίδακτρα κλπ.).

Υπάρχει, όμως, μια μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με το πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές, σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης των φοιτητών. Η οικονομική επιχορήγηση δίδεται στους φοιτητές από κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού της Ελβετίας μέσω των Ελβετικών πανεπιστημίων και όχι από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ μέσω του ΕΚΠΑ. Το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης για τους φοιτητές που θα μετακινηθούν από ελληνικά προς ελβετικά πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκός έτος 2019-2020 δεν είναι ακόμα γνωστό, ωστόσο ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για το ακαδ. έτος 2018-2019 είχε καθοριστεί στα 440 ελβετικά φράγκα.  Επομένως, για οποιοδήποτε θέμα οικονομικής φύσης, θα πρέπει να επικοινωνείτε με το πανεπιστήμιο υποδοχής.

Επίσης, το θέμα της εύρεσης στέγασης είναι αποκλειστικά θέμα του πανεπιστημίου υποδοχής, όπως ισχύει άλλωστε και με το πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές. Περισσότερα δείτε στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας μας για θέματα που αφορούν το πανεπιστήμιο υποδοχής.


Μετά την επιλογή των φοιτητών από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος φοίτησής τους, οι φοιτητές θα πρέπει:

Α) να πληροφορηθούν από τη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας του πανεπιστημίου προς το οποίο έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν, για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν σχετικά με την υποβολή αίτησης εγγραφής και λοιπών δικαιολογητικών, τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν σχετικά με την οικονομική επιχορήγησή τους,  τις προθεσμίες που ορίζονται για τα παραπάνω από το κάθε πανεπιστήμιο και γενικότερα για όλα τα πρακτικά θέματα που θα τους απασχολήσουν.

Β) προκειμένου να επισημοποιηθεί η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, να προβούν σε μια σύντομη διαδικασία προς το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων – ΤΕΔΣ του ΕΚΠΑ.

Συγκεκριμένα:

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Συμπλήρωση (χειρόγραφα) της Αίτησης Συμμετοχής στο Swiss – European Mobility Programme. Αφού υπογραφεί από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο η σελίδα 2, συμπληρώνεται και υπογράφεται και η σελίδα 3, «Πιστοποιητικό Σπουδών», από τη Γραμματεία και τον Πρόεδρο του Τμήματος φοίτησης.

2. Συμπλήρωση του εντύπου Learning Agreement for studies. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έντυπο για την αναγνώριση των σπουδών που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+, το οποίο ισχύει και για το πρόγραμμα κινητικότητας μεταξύ Ελβετίας και Ευρώπης. Η συμπλήρωση του Learning Agreement γίνεται απαραιτήτως με τη βοήθεια του ακαδημαϊκού υπευθύνου. Οι φοιτητές του χειμερινού εξαμήνου πρέπει, αφού το συμπληρώσουν με τη βοήθεια του ακαδημαϊκού τους υπευθύνου και αφού το υπογράψει εκείνος, να το σκανάρουν και να το στείλουν με email στο πανεπιστήμιο υποδοχής με την παράκληση να τους σταλεί πίσω υπογεγραμμένο για να υποβληθεί στο ΤΕΔΣ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να υπογραφεί έγκαιρα από το πανεπιστήμιο υποδοχής, μπορείτε να καταθέσετε στο ΤΕΔΣ σε πρώτη φάση το συμπληρωμένο έντυπο, υπογεγραμμένο έστω μόνο από εσάς και τον ακαδημαϊκό σας υπεύθυνο στο ΕΚΠΑ, και να στείλετε με email το υπογεγραμμένο και από το ελβετικό πανεπιστήμιο αργότερα.

Το Learning Agreement for Studies είναι πολύ σημαντικό έγγραφο και είναι μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών που πρέπει να σταλούν και στο πανεπιστήμιο υποδοχής. Αν το πανεπιστήμιο υποδοχής δεν δέχεται να το στείλετε σκαναρισμένο, ακολουθήστε τον τρόπο που ορίζει.

Αναλυτικές πληροφορίες δείτε στην ενότητα Οδηγίες για το Learning Agreement for Studies της ιστοσελίδας του ΤΕΔΣ για το πρόγραμμα Erasmus+.

3. Κατάθεση της Αίτησης Συμμετοχής στο Swiss – European Mobility Programme και του συμπληρωμένου Learning Agreement με όλες τις προβλεπόμενες υπογραφές  στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων ΕΚΠΑ -ΤΕΔΣ- (Πανεπιστημίου 30, 1ος όροφος), σε συγκεκριμένες ημερομηνίες οι οποίες αναρτώνται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται η συμπλήρωση και υπογραφή του Learning Agreement να πρέπει να γίνει μετά την άφιξή σας στο πανεπιστήμιο υποδοχής. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει μόλις το λάβετε συμπληρωμένο και με τις προβλεπόμενες υπογραφές να το στείλετε στο ΤΕΔΣ με email.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Εντός δύο μηνών από τη λήξη της κινητικότητας θα πρέπει να καταθέσετε στο ΤΕΔΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Το έντυπο Transcript of Records που θα λάβετε από το Πανεπιστήμιο υποδοχής μετά το πέρας των σπουδών σας και στο οποίο θα αναγράφονται όλα τα μαθήματα που παρακολουθήσατε, αυτά στα οποία εξετασθήκατε, ο βαθμός που λάβατε και τα αντίστοιχα ECTS credits. Στην περίπτωση φοιτητών που θα εκπονήσουν στο πανεπιστήμιο υποδοχής μέρος ή σύνολο πρακτικής/κλινικής άσκησης, πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής για τα οποία δεν προβλέπονται εξετάσεις, πρέπει να προσκομίσουν στο ΤΕΔΣ Έκθεση Αξιολόγησης/προόδου (δείτε το υπόδειγμα PROJECT/THESIS ASSESSMENT REPORT-SWISS) της εργασίας του φοιτητή στο πανεπιστήμιο υποδοχής από τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του πανεπιστημίου υποδοχής με αναγραφή βαθμολογίας και των αντίστοιχων ECTS credits.

2. Το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Σπουδών. Μετά την παραλαβή του Transcript of Records από το πανεπιστήμιο υποδοχής θα πρέπει να προσκομίσετε το Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Σπουδών στον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του Τμήματός σας, ούτως ώστε να γίνει η αντιστοιχία σύμφωνα με το Learning Agreement for studies. Ο υπεύθυνος καθηγητής και ο/η Γραμματέας του Τμήματος υπογράφουν το Πιστοποιητικό αφού γίνει η καταχώριση των βαθμών των μαθημάτων στο my_studies.
Η Γραμματεία του Τμήματός σας κρατά ένα αντίγραφο του Πιστοποιητικού Αναγνώρισης Σπουδών και το πρωτότυπο το καταθέτετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο γραφείο μας.