Ελληνικά » ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ » Διεθνείς Συνεργασίες » Διεθνείς Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας

Διεθνείς διμερείς συμφωνίες επιστημονικής συνεργασίας 

Οι Διεθνείς Διμερείς Σχέσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ξεκίνησαν το 1982 επί θητείας του Πρύτανη Καθηγητή Μιχάλη Σταθόπουλου.  Έκτοτε έχουν υπογραφεί πολλές Διεθνείς Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας με ομοταγή - ως επί το πλείστον δημόσια - Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα, καθώς και με Διεθνή Δίκτυα.

Οι Διεθνείς Διμερείς Συμφωνίες προωθούν τις διαπανεπιστημιακές συνεργασίες και αποσκοπούν στη διάχυση της γνώσης, στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας.  Επίσης, οι Διεθνείς Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας προβλέπουν μεταξύ άλλων, ανταλλαγές επιστημονικού προσωπικού και φοιτητών, διοικητικού προσωπικού, ερευνητικού υλικού καθώς και τη διοργάνωση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και επιστημονικών συναντήσεων (ημερίδες, συμπόσια, συνέδρια και άλλα).

 

Οι συμφωνίες αυτές διέπονται από τον Κανονισμό Διεθνών Διμερών Συμφωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που θέσπισε η Σύγκλητος, τον Ιούλιο του 2008, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων.

Τμήμα Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων 
Πανεπιστημίου 30, ΤΚ 106 79 Αθήνα
bilateral[at]uoa[dot]gr