Ελληνικά » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας

Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται οι ανακοινώσεις από όλα τα Τμήματα με αντίστροφη χρονολογική σειρά. Για να προβληθούν ανακοινώσεις από συγκεκριμένο τμήμα, επιλέξτε κατάλληλα παρακάτω:

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων

Τμήμα Μουσείων και Ιστορικών Αρχείων

08-05-2017 UNICA News April 2017

UNICA Newsletter 28 April 2017 Issue


25-04-2017 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Στόχος της διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν σχόλια και απόψεις από διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς και το ευρύ κοινό σχετικά με τη σημασία των στόχων του προγράμματος Erasmus+, την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν...


21-04-2017 ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΠΟΓΡΗ η οποία συμμετείχε στο πρόγραμμα ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Erasmus+ Traineeships

  Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στιγμιότυπα της πρακτικής μου, ήταν η συμμετοχή μου στο Natural History Museum of Denmark Science Conference 2016. Εκεί ανάρτησα σε μορφή poster την έρευνά μου, με τίτλο «Newly discovered rove...


21-04-2017 EUA Newsletter 7 - 2017

EUA launches European-wide debate on university autonomy


03-04-2017 Διάλεξη για τις διδακτορικές σπουδές στη Γαλλία

Tο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διοργανώνει στις 5 Απριλίου στις 5 μ.μ μια διάλεξη για τις διδακτορικές σπουδές στη Γαλλία. http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/cycle-rv-cf-el/7134-les-etudes-de-doctorat-el Τα βασικά σημεία...


03-04-2017 EUA Newsletter 6 - 2017

European Research Council: Ten years of research excellence for Europe


Αποτελέσματα 57 μέχρι 63 από τα συνολικά 93