Ελληνικά » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας

Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται οι ανακοινώσεις από όλα τα Τμήματα με αντίστροφη χρονολογική σειρά. Για να προβληθούν ανακοινώσεις από συγκεκριμένο τμήμα, επιλέξτε κατάλληλα παρακάτω:

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων

Τμήμα Μουσείων και Ιστορικών Αρχείων

01-02-2021 UNICA Newsletter January 2021

UNICA Newsletter January 2021: VISIT UNICA'S NEW WEBSITE! (mailchi.mp)


29-01-2021 UNIMED Newsletter - January 19, 2021

UNIMED Projects & Activities ITC-ILO and UNIMED have signed a Memorandum of Understanding: enhancing the Employability in the Mediterranean Youth and Migrations: the focus of the last meetings organised by Anna Lindh Foundation...


25-01-2021 EUA Newsletter 1/2021

New report on digitally enhanced learning and teaching, Academic career assessment, and Brexit


23-12-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ CIVIS AMBASSADORS

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις θέσεις των CIVIS Ambassadors, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου CIVIS.Η πρόσκληση απευθύνεται σε φοιτητές από όλους τους κύκλους σπουδών και η καταληκτική ημερομηνία για την...


21-12-2020 EUA Newsletter 11/2020

EU budget finalised, Video: Universities 2030, EUA Annual Conference – save the date


Αποτελέσματα 57 μέχρι 63 από τα συνολικά 228