Ελληνικά » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας

Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται οι ανακοινώσεις από όλα τα Τμήματα με αντίστροφη χρονολογική σειρά. Για να προβληθούν ανακοινώσεις από συγκεκριμένο τμήμα, επιλέξτε κατάλληλα παρακάτω:

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων

Τμήμα Μουσείων και Ιστορικών Αρχείων

14-06-2017 UNICA News May 2017

UNICA Newsletter 31 May 2017 Issue


11-05-2017 McAgenda

Στo πλαίσιo του Erasmus+ σχεδίου, με ακρωνύμιο McAgenda, διοργανώνεται διεθνές συνέδριο στις 3 Νοεμβρίου 2017 με θέμα “New Technologies, Hazards and GeoArchaeology”. Το συνέδριο αυτό έχει ως σκοπό την διάχυση των αποτελεσμάτων...


11-05-2017 EUA Newsletter 9 - 05/05/2017

Ambitious funding needed to back excellent research ideas in Europe post-2020


08-05-2017 UNICA News April 2017

UNICA Newsletter 28 April 2017 Issue


25-04-2017 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Στόχος της διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν σχόλια και απόψεις από διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς και το ευρύ κοινό σχετικά με τη σημασία των στόχων του προγράμματος Erasmus+, την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν...


21-04-2017 ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΠΟΓΡΗ η οποία συμμετείχε στο πρόγραμμα ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Erasmus+ Traineeships

  Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα στιγμιότυπα της πρακτικής μου, ήταν η συμμετοχή μου στο Natural History Museum of Denmark Science Conference 2016. Εκεί ανάρτησα σε μορφή poster την έρευνά μου, με τίτλο «Newly discovered rove...


Αποτελέσματα 57 μέχρι 63 από τα συνολικά 97