Ελληνικά » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας

Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται οι ανακοινώσεις από όλα τα Τμήματα με αντίστροφη χρονολογική σειρά. Για να προβληθούν ανακοινώσεις από συγκεκριμένο τμήμα, επιλέξτε κατάλληλα παρακάτω:

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων

Τμήμα Μουσείων και Ιστορικών Αρχείων

14-06-2017 EUA Newsletter 11 - 02/06/2017

EUA Newsletter - University Autonomy, Lifelong Learning, Research Funding and Webinar on Brexit


14-06-2017 UNICA News May 2017

UNICA Newsletter 31 May 2017 Issue


11-05-2017 McAgenda

Στo πλαίσιo του Erasmus+ σχεδίου, με ακρωνύμιο McAgenda, διοργανώνεται διεθνές συνέδριο στις 3 Νοεμβρίου 2017 με θέμα “New Technologies, Hazards and GeoArchaeology”. Το συνέδριο αυτό έχει ως σκοπό την διάχυση των αποτελεσμάτων...


11-05-2017 EUA Newsletter 9 - 05/05/2017

Ambitious funding needed to back excellent research ideas in Europe post-2020


Αποτελέσματα 50 μέχρι 56 από τα συνολικά 93