Ελληνικά » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας

Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται οι ανακοινώσεις από όλα τα Τμήματα με αντίστροφη χρονολογική σειρά. Για να προβληθούν ανακοινώσεις από συγκεκριμένο τμήμα, επιλέξτε κατάλληλα παρακάτω:

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων

Τμήμα Μουσείων και Ιστορικών Αρχείων

19-05-2021 UNIMED Newsletter - May 13, 2021

UNIMED Newsletter - May 13, 2021  


06-05-2021 EUA Newsletter 4/2021

EUA Newsletter 4/2021: EUA Annual Conference, The latest Public Funding Observatory, Next Generation EU and opportunities for universities


06-05-2021 UNIMED Newsletter - April 30, 2021

UNIMED Newsletter - April 30, 2021


06-05-2021 UNICA Newsletter April 2021

UNICA Newsletter April 2021 - Universities for Sustainability


16-04-2021 UNIMED Newsletter - April 14, 2021

UNIMED Newsletter - April 14, 2021


02-04-2021 UNICA Newsletter March 2021

UNICA Newsletter March 2021


02-04-2021 UNIMED Newsletter - March 29, 2021

UNIMED Newsletter - March 29, 2021


Αποτελέσματα 43 μέχρι 49 από τα συνολικά 228