Ελληνικά » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας

Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται οι ανακοινώσεις από όλα τα Τμήματα με αντίστροφη χρονολογική σειρά. Για να προβληθούν ανακοινώσεις από συγκεκριμένο τμήμα, επιλέξτε κατάλληλα παρακάτω:

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων

Τμήμα Μουσείων και Ιστορικών Αρχείων

15-07-2021 UNIMED Newsletter - July 5th, 2021

UNIMED Newsletter - July 5th, 2021  


18-06-2021 UNIMED Newsletter - June 16, 2021

UNIMED Newsletter - June 16, 2021   


03-06-2021 UNIMED Newsletter - June 1, 2021

UNIMED Newsletter - June 1, 2021


03-06-2021 UNICA Newsletter May 2021

 Meet the new Coordinators of the UNICA Working Groups!


19-05-2021 UNIMED Newsletter - May 13, 2021

UNIMED Newsletter - May 13, 2021  


06-05-2021 EUA Newsletter 4/2021

EUA Newsletter 4/2021: EUA Annual Conference, The latest Public Funding Observatory, Next Generation EU and opportunities for universities


06-05-2021 UNIMED Newsletter - April 30, 2021

UNIMED Newsletter - April 30, 2021


Αποτελέσματα 36 μέχρι 42 από τα συνολικά 225