Ελληνικά » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας

Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται οι ανακοινώσεις από όλα τα Τμήματα με αντίστροφη χρονολογική σειρά. Για να προβληθούν ανακοινώσεις από συγκεκριμένο τμήμα, επιλέξτε κατάλληλα παρακάτω:

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων

Τμήμα Μουσείων και Ιστορικών Αρχείων

20-12-2021 EUA Newsletter 12/2021

Greening - a governance and funding perspective, Open Science in academic assessment, Happy holidays from EUA  


13-12-2021 UNIMED Newsletter - December 2nd, 2021

UNIMED Newsletter - December 2nd, 2021  


06-12-2021 UNICA Newsletter November 2021

 Erasmus+ call for proposals | Unlocking the Power of UniverCities


24-11-2021 UNIMED Newsletter - November 12, 2021

UNIMED Newsletter - November 12, 2021


24-11-2021 EUA Newsletter 11/2021

 Innovation survey findings, Covid-19 and universities, EUA Annual Conference – call for contributions  


08-11-2021 UNICA Newsletter October 2021

UNICA universities tackle the climate crisis


02-11-2021 UNIMED Newsletter - October 26th, 2021

Newsletter - October 26th, 2021


Αποτελέσματα 36 μέχρι 42 από τα συνολικά 239