Ελληνικά » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας

Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται οι ανακοινώσεις από όλα τα Τμήματα με αντίστροφη χρονολογική σειρά. Για να προβληθούν ανακοινώσεις από συγκεκριμένο τμήμα, επιλέξτε κατάλληλα παρακάτω:

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων

Τμήμα Μουσείων και Ιστορικών Αρχείων

06-10-2021 UNIMED Newsletter - October 5th, 2021

UNIMED Newsletter - October 5th, 2021


06-10-2021 UNICA Newsletter September 2021

UNICA Newsletter September 2021 - We're open!  


13-09-2021 UNIMED Newsletter - September 9th, 2021

 UNIMED Newsletter - September 9th, 2021


02-08-2021 UNICA Newsletter July/ August 2021

UNICA Newsletter July/ August 2021 - Have a great Summer! 


15-07-2021 UNICA Newsletter June 2021

Meet the new members of the Steering Committee  


Αποτελέσματα 29 μέχρι 35 από τα συνολικά 225