Ελληνικά » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας

Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται οι ανακοινώσεις από όλα τα Τμήματα με αντίστροφη χρονολογική σειρά. Για να προβληθούν ανακοινώσεις από συγκεκριμένο τμήμα, επιλέξτε κατάλληλα παρακάτω:

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων

Τμήμα Μουσείων και Ιστορικών Αρχείων

17-07-2023 UNIMED Newsletter - July 13th, 2023

UNIMED Newsletter - July 13th, 2023  


26-06-2023 UNIMED Newsletter - June 22nd, 2023

UNIMED meets the Jordanian Universities of the network


07-06-2023 UNIMED Newsletter - June 1st, 2023

IOM and UNIMED sign a Memorandum of Understanding for closer cooperation


01-06-2023 UNICA Newsletter | May 2023

Next stop ➡️ 33rd UNICA General Assembly & Rectors Seminar in Brussels!


22-05-2023 UNIMED Newsletter - May 11th, 2023

Mental Health in Euro-Mediterranean Universities: Challenges and Response. Contribute to the survey by June 9th, 2023


Αποτελέσματα 22 μέχρι 28 από τα συνολικά 267