Ελληνικά » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας

Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται οι ανακοινώσεις από όλα τα Τμήματα με αντίστροφη χρονολογική σειρά. Για να προβληθούν ανακοινώσεις από συγκεκριμένο τμήμα, επιλέξτε κατάλληλα παρακάτω:

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων

Τμήμα Μουσείων και Ιστορικών Αρχείων

02-06-2022 UNIMED Newsletter - June 1st, 2022

UNIMED Newsletter - June 1st, 2022  


02-06-2022 UNICA Newsletter | May 2022

UNICA Newsletter: back to in-person events with the IRO Meeting! | May 2022  


12-05-2022 UNIMED Newsletter - May 11th, 2022

UNIMED Newsletter - May 11th, 2022  


04-05-2022 UNICA Newsletter | April 2022

Szia! UNICA at the EUA Annual Conference in Budapest  


28-04-2022 EUA Newsletter 4/2022

European Strategy for Universities, higher education funding state of play and EUA upcoming webinars  


19-04-2022 UNIMED Newsletter - April 14th, 2022

UNIMED Newsletter - April 14th, 2022  


31-03-2022 UNIMED Newsletter - March 30th, 2022

UNIMED Newsletter - March 30th, 2022  


Αποτελέσματα 15 μέχρι 21 από τα συνολικά 239