Ελληνικά » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Ιστορίας

Στη σελίδα αυτή εμφανίζονται οι ανακοινώσεις από όλα τα Τμήματα με αντίστροφη χρονολογική σειρά. Για να προβληθούν ανακοινώσεις από συγκεκριμένο τμήμα, επιλέξτε κατάλληλα παρακάτω:

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων

Τμήμα Μουσείων και Ιστορικών Αρχείων

09-12-2022 UNICA Newsletter | November 2022: All for one Planet

UNICA Newsletter | November 2022: All for one Planet  


31-10-2022 UNICA Newsletter: Celebrating Univer(cities) | October 2022

UNICA Newsletter: Celebrating Univer(cities)  | October 2022  


13-10-2022 UNIMED Newsletter - October 11th, 2022

UNIMED Newsletter - October 11th, 2022  


27-09-2022 UNIMED Newsletter - September 21st, 2022

UNIMED Newsletter - September 21st, 2022


02-08-2022 UNICA Newsletter: July/ August 2022

UNICA Newsletter: Enjoy the Summer! | July/ August 2022  


20-07-2022 EUA Newsletter 7/2022

New EUA members from Ukraine, MSCA4Ukraine, commitment to new ERA actions, New European Innovation Agenda


05-07-2022 UNIMED Newsletter - July 5th, 2022

UNIMED Newsletter - July 5th, 2022  


Αποτελέσματα 8 μέχρι 14 από τα συνολικά 239